Astrid Agerby

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 01 - side 4-4

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Astrid Agerby

* 5. August 1884 - + 10. Januar 1946

Astrid Agerby's Død fylder os med Følelser af Sorg og Taknemmelighed. Ved sin Mands, Aksel Agerby's, Side var hun Værtinde og Mor for alle os unge, der havde den Lykke at komme i Berøring med disse to usædvanligt ydende Mennesker. I de mange lykkelige Aar var hun med sin jyske Gæstfrihed med til at skabe Fest og Glæde, naar vi samledes; og i de sidste svære Sygdomsaar voksede hun og imponerede os ved sin milde Overbærenhed, Hjælpsomhed og Taalmodighed. Efter Aksel Agerby's Død bevarede hun sin Interesse for den Sag, han havde viet sit Liv, og for hver enkelt af de unge; til det sidste mødte hun op til vore Koncerter, og tit har hun med sit milde, let bebrejdende Blik mindet os om vor Pligt til at føre Aksel Agerby's Idealer videre, naar hun syntes, vi var ved at svigte.

Vi vil mindes hende og hendes stærke Stilfærdighed og takke hende for al hendes lyse Kærlighed og aldrig svigtende Trofasthed.

Johan Bentzon.