Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 01 - side 15-16

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

D«-tj,j.9k Toitekttn.~vhier -Forening

. Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadkusstræde 1, 1. Sal, København K.. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Ch.r. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max M,~711er (Sanger), Knudåge Riisager (Koinponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo. gens W,51dike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Datisk Køjnpøjtist--Forctiing

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid:

10 16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ.540.5. Post-

girokonto Nr. 4252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter ~orudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det uitge Tonektutashierselskab

Konlor: Ki-onprinsessegade 2631, -K. Tlf. Byen 726. Kontoi-tid 11-15.

Fo1177and,Flenzn2ing Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand: Latw-i-d Friiskoln~, St. Kongensgade 63. Tlf. Palæ 6221- x.

Kasserer: Johan Bentzon, Enzdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonte: 3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronp-i-insessegade 26 3 , K.

2«Zen ung Aften

finder Sted Fredag den 18. januar Kl. 19.30 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Carl Loewe: Der heilige Franciscus. I » » : Odins Meeres-Ritt.

Villy Andersen.

F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capricioso i e-rnoll Op. 14. -

johs. Brahms: Intermezzo Op. 117 Nr. 3 cis-moll.

Fr. (-,hopin:-Scherzo i b-moll.

Arthur Feldthusen.

Poul R. Nørlit: Introduzione og Allegro for Klarinet og Plano 1945 (Uropførelse).

Ib Eriksson og Bengt johnsson.

W. A. Mozart: Recitativ og Arie af Figaros Bryllup.

P. Tschaikowsky: Fyrst Grernins Arie af Eugen

Onegin.

Villy Andersen, v. Flygelet: Ca'rl Johan

Jørgensen.

W. A. Mozart: Sonate i F-Dur Nr. 7 for Violin og Klaver.

Julie Brun og Mogens Bang.

Flygel: Hornung & Møller.

Medlemskort giver Adgang.

_~sie

finder Sted Tirsdag den 29. januar Kl. 20 i Odd

Fellow Palæets mindre Sal.

Program:

Kai Senstius: Strygekvartet a-moll Op. 28 (Uropførelse). Erling Bloch-Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm Hans Kassow, Torben Anton Sven~sen.

jens Bjerre: Mosaique musicale (1936) for Fløjte, Violin og Violoncel. Poul Birkelund, Herman Holm Andersen og Jørgen Friisholm.

Jaques lbert: Feerique.

Arthur Honegger: Esquisses (1944).

Francis Poulenc: Bourree au Pavillon d.'Auvergne. Meta Holmboe.

Bela Bartók: Strygekvartet Nr. 6 (iste Gang i Danmark). Erling Bloch-Kvartetten.

Flygel: Hornung, & Møller.

Medlemskort giver Adgang.