Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1643 Del 1

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 02 - side 28-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI FOR AARET 1943

I. Hjælpeværker

Kai Aage Bruun.- Musikordbog. 148 S.

Musik-Amatørenf A. B. C. 8 S. Aarhus.

Bibliografi: Jørgen Bentzon: Letsindig Omgang med nationale Værdier (Om Bevarelse af klassiske Musikværker). Pol. 14. Apr,

- : Sikring af vore nationale Musikværdier. Aarh. Stiftst. 24. Maj -

Sigurd Berg: Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1940. Da. Musiktidss. S. 46-48, 68-72, 92-96.

- : Fortegnelse over Musikalier. Indkøbsvejledning for Folkebibliotekerne. 30 S.

- : Musikalier udkommet paa danske Forlag. 1.-1.-1.-9. Lev. mus. S. 251-253.

Dansk Musikfortegnelse 1940-41-42. Udg. af Dansk Musikhandlerforening. 102 S.

Sven Lunn: Sikringen af Det kgl. Biblioteks danske Musikmanuskripter. Lev. mus. S. 153-158.

Il. Tidsskrifter, Aarbøger o. l.

Acta musicoloalca. Vol. XV. 94 S.

Dansk - Kirkemusiker Tidende. Medlemsbl.

Dansk Organist- og Kantorforening, Dansk Kirkemusikerforening. Red. F. Klæbel, Th. M. Aagaard og V. Bitsch. 40. Aarg.

Dansk Kirkesangs Aarsskrilt. Red. P. Hamburger og H. Vilstrup. 4. Aarg, 84 + 8 S.

Dansk Alusiker~Tidende. Medlemsbl. f. Dansk Musiker-Forbund. Red. 0. Kruuse-Andersen. 33. Aarg.

Dansk Musiklidsxkrift. Udg. af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerf orening og Dansk Komponistf orening. Red. N. Schiørring. 18. Aarg..

Grammofon-Branchen, Organ f.. Dansk Grammofonhandler Forbund. Red. M. Kaarøe. 5. Aarg.

Det kongelige Tealers Programmer. Red. T. Krogh.

Levende musik. Red. G. Heerup. 2. Aarg.

Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905. Red. E. Bangert og P. Thornsen. 9. Aarg.

Musik og Handel. Organ f. Musikalie-, Grammofon- samt Musikinstrumentbranchen. Udg. af Dansk Musikforlægerraad. Red. M. O. Rickfelt. 14. Aarg. (Heri en løbende Fortegnesle over nyudkomne Musikalier).

Musik og Samfund. Udg. af Københavns Folke Musikskole. Red. H. Rosenberg. 2. Aarg. Nr. 6-10; 3. Aarg. Nr. 1-4. (Fra 3. Aarg. Nr. 3 er Redaktionen midlertidig overtaget af V. Rehling).

Musik-Amatøren. Red. H. C. Larsen. 2. Aarg. Aarhus.

Musikbladet. Udg. af Wilh. Hansen, Musikforlag. Red. S. Rye. 6. Aarg. Nr. 4; 7., A.arg. Nr. 1-2.

Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme. Red A. Tamm, A. Dahl, E Jacobson-Lilius og H. Bering Liisberg. 7. Aarg. Nr. 5-10.

Ord og Toner. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Red. K. Rostgaard-Frøhne. 8. Aarg.

Pro cantu. Tidss. f. Sang og Musik. (Heri bl. a. Afd. f. Stemmepædagogik, Kirke- og Orgelmusik samt Medd. fra forsk. Sang-. og Musikforeninger i Kbh. og Provinsen). Red. Sv. Kock. 6. Aarg. Nr. 1-5. (Midlertidig ophørt).

Rytmer. Tidss. f. mod. Dansemusik. Udg. af Wilh. Hansen, Musikforlag. Red. V. Skaarup. 7. Aarg.

Sangerbladet. Organ f. danske Mandssangforeninger. Red. 0. Th. Christensen. 22. Aarg. Aarhus.

Solisten. Medlemsbl. f. Dansk Solistforbund. Red. V. Hedemann. 23. Aarg.

Aug. Felsing: Nationaltidende og Musiken. Nattid. Tillæg C. 27. Sept.

III. Almindelig Musikhistorie

Jürgen Ba Izer: Musik og Magi. Ekstrabl. 13. Aug.

Jørgen Bentzon: Musikalske Reminiscenser. Aarh. Stiftst. 2 1. Febr.

Werner Wolf Glaser: Harmoniproblemet i vor tids musik. Da. Musiktids. S. 166-169, 189197; Bemærkn. af Jørgen Bentzon S. 224-228.

Jobs. Hohlenberg: Jegets Fødsel i Musiken. Samleren S. 11-16.

Misse Worm Jørgensen.- Rundt i Verden paa Musikens Vinger. Lidt af Musikens Historie fortalt for danske Børn. 150 S.

Herbert Rosenberg: Musikkens Forvandline i det 18. Aarhundrede. Mus. o. Samf. S. 73-76.

- Romantikken. Mus. o-Samf. S. 17-19, 25-26.

Erling Winkel: Komponister og kompositioner. Lev. mus. S. 73-79. Bemærkn. af Jørgen Bentzon. S. 117-120.

Dramatisk Musik:

Sven Lunn: Operaens Opstaaen.,Mus. o. Samf. S. 57-59.

- : Operaens store Tid. Mus. o. Samf. S. 81- 83.

Instrumentalmusik: Erik Abrakamsen: Lidt om den klassiske Symfoni. Mus. o. Samf. S. 1-3.

Poul Fledelius: Kammermusik. Lev. mus. S. 61-63, 100-104, 139-141, 171 173, 235-239, 311-314. (Forts. 1944).

Poul Hamburger: Kammermusikens Historie.Mus. o. Samf . S. 65-67.

Herbert Rosenberg: Klavermusikens første Aarhundrede. Mus. o. Samf. S. 49-5 1.

- : Klavermusik i den wienerklassiske Tid.

Mus. o. Samf. S. 89-91.

Dansemusik:

Jørgen Nielsen: Dansen. Grundtræk af Dansens Historie. Da. Udsyn. S. 404-415.

Jobs. Nørgaard: Wienervalsen. Mus. Amat. Nr.12.

Kaj Smith.- Valsens Historie. Fædrel. 10. juni.

Jazz: Eigil Fonsgaard: jazz'en som Kunstart. Aarh. Stiftst. 26. juli.

Børge Friis: Forsvar for jazz'en. Nat.tid. 9. Aug.

Bemærkn. af Jon Galster 17. Aug., af B. Friis 11. September. Ogsaa i Solisten Nr. 8, 9 og 11..

Hvad er Swing? Mus. Amat. Nr. 1.

Sven Møller Kristensen:Jazzen har syv Liv. Ekstrabl.' 12. Maj.

Swing Publikation Nr. l. 10 S.

Jens G. VIlladsen: Kulturens Vildskud. Kristl. Dagbl. 7. Febr.

Tage Wind: jazzmusik. Fædrel. 25. juli.

Militærmusik:

Niels Friis:.- Træk af janistcharernes Historie. Da. Musiktidss. S. 170-173, 185-189.

Grammofon:

Gammelt og nyt vedrørende Grammofoner. Radio Mag. S. 82-83.

Optagelse af Grammofonplader. Radio Mag. S.98-100

Grammofongenglivlse. Radio Mag. S. 180-182.

Musikinstrumenter:

Sigurd Berg: Klaverets Udvikling. Bygge og Bo,S. 16-17, 38.

M..- Fra Hakkebræt til moderne Piano. Mus. Amat. Nr. 4.

profecto: Moderne orgelbygning. Pro cantu. S. 10-11.

J. Vejen Larsen: Violinen. Ringkøb. Amts Dagbl. 31. juli.

O. M. Pilgaard: Af Violinens Krønike. Ringkøb. Amts Dagbl. 8. Dec.

Jens A. Petersen: Kirkeklokke, ej til Hovedstæder. Lidt om Kirkeklokkens Historie fra de ældste Tider,. Flensb. Avis. 30. Apr.

Om Glasharmonikaen, Mus. Amat. Nr-. 1.

Musikpersonalia:

Johs. Fønfs: Teater-Aspiranter og deres Dommere. Solisten Nr. 2 og 3.

Peter Gradman: Sceniske- Kunstnere jeg kendte og saa -. 94 S.

Eleonore Lundbeck Stilling: Lidt om Musikens Store (Wagner, Chopin, Liszt). Fædrel. 6. Dec.

1V. Dansk Musikhistorie

Frithiof Brandt: Tonekunsten (i Danmark efter 1900). Schultz' Danmarkshistorie, VI, S. 616 -622.

Kai Aage Bruun: Omkring det 19. Aarhundredes danske Tonekunst. Danmark, S. 367-372.

Julius Clausen: Dansk Musik. Ord och Bild. S. 567-572.

Sven Lunn: Den danske Klassicisme. Mus. o. Samf. S. 9-11.

Johs. Nørgaard: Et Par Musikbegivenheder i den danske Renaissance. Aarh. Stifts. Till. 18. juli.

Nils Schiørring: Musik og Musikliv (i Danmark omkr. 1940). (Sv. Dahl:) Danmarks Kultur ved Aar 1940, VIII. S. 97- 121.

Tage Wind: Dansk Musik og Europa. Fædrel. 27. juni.

Folkemusik:

Niels Boesen: 80 Aar s14n Natvægterne sidst sang i København. Nat.tid. 24. juni.

Viggo Bitsch.- Musik paa Lægdsgaarden. Aarh. Stiftst. 19. juni.

Ejnar Jacobsen: Levende Folkesang. Lev. mus. S. 269-275. Bemærkn. af Karl Clausen. S. 303-304.

Børnesange:

Sigurd Berg: Klassiske danske Børnesange. Da.Musiktidss. S. 161-166.

Kirkemusik:

G. Galatius: Stækker Organisterne Sangglæden? Nat.tid. 16. Okt.

Kirkekoncertprogrammer 28. Apr. 1942-2. Okt. 1943. Medl.bl. f. Da. Org. o. Kant.samf. S. 12-15, 41-44, 60-64.

P. L.: Salmesang og Liturgi. Menighedsraadenes Bl. S. 129' 131.

N. O. Raasted.- Mendelssohns Bryllupsmarch. ,(Om verdslig Musik i Kirken.) Medl.bl. f.

Da. Org.- o. Kant.samf. S. 75-76. Bemærkn. af Laurits Hansen. S. 83-88, af Rued Langgaard S. 88.

Børge Boesen:. Stemningsmusik - Kirkemusik. Aalb. Stiftst. 16. Dec.

Kirkekoncerter i København og Provinsen. Pro, cantu, S. 11-12, 69.

Gudstjeneste, Liturgi:

Arthur Arnhotz: Den nye Gudstjenesteordning.. Krist. Dagbl.. 23. Nov. Ogsaa i Præsteforen.s, Bl. S. 895-897.

Forslag til en dansk Højmesseliturgi. Ved Gunnar Pedersen, Johs. Schepelern, Kr. Ejner Skydsgaard, Harald, Vilstrup. Da. Kirkesangs. Aarsskr. S. 1-43.

Arne Bertelsen: En ny Højmesseliturgi. Fyns. Stiftst. 2. Sept.

Svend Borregaard: En dansk Højmesseliturgi Krist. Dagbl. 23. Nov.

- : Dansk Kirkesangs Højmesseforslag. Kirken og Tiden. S. 183 '187.'

Mogens Buck: »Dansk Kirkesang« foreslaar enliturgisk Fornyelse. Aarh. Stiftstid. 3. Okt.

Julius Foss: Mere Liturgi. Krist. Dagbl. 9. Okt..

Halfdan Høgsbro: Er liturgisk Interesse et Dødstegn.? Krist. Dagbl. 28. Nov.

- : Det nye Liturgiforslag. Krist. Dagbl. 1. Dec.

Niels Møgelvang Nielsen: Dansk Højmesseliturgi. Aarh. Stiftst. 9. Dec. Bemærkn. af Mogens Buch 27.- Dec., af N. M. Nielsen 28. Dec. -

A. Fredegod Pedersen: Hvordan skal vi holde Gudstjeneste? (Om det nye. Liturgiforslag.) Medl.bl. f. Da. Org.- -o. Kant.samf. S. 65-74

Johs. Schepelern.- »Dansk Kirkesang«s Forslag, til en dansk Højmesseliturgi. Præsteforen.s Bl. S. 913-915.

Salmer :

G. L.: (Om Melodien til) »Det koster ej formegen Strid -«. Da. Kirkemus. Tid. S. 17 -18.

O. V. S. Juul.- Til Værn om vor Kirkesang. En Kritik af Laub-Bevægelsen. 116 S. Bemærkn. hertil af E. .. Roseakilde Larsen i Medl.bl. f.. Da. Org. o. Kant.samf. S. 81-83.

B. P. Lyngbye: Det sønderjydske Salmebogsforslag. Menighedsraadenes Bl. S. 152-155.

Ellen Agnetbe Matson: Vore Salmer (om Musikken). Aalb. Amtst. 2. Sept.

Oreglmusik:

F. K.: Kvindelige Organister. Da. Kirkemus Tid. S. 42, 45:

Georg Fjelrad: Ogsaa et Problem (Præ- og Postludiemusikea i Kirkerne). Aarh. Stiftst. 2 0. Okt.

H. W.: Luk Orglerne op! Da. Kirkemus. Tid. S. 6, 9. Samme Emne behandlet af ».Orgelinspektør« i Menighedsraadenes Bl. jan. Bem;rkn. af Gunnar Foss i Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kant.samf. S. 26-28.

Oratorier:

Paul Pedersen: Passions-Dramaet. Pro cantu. S. 39-40.

Katolsk Kirkemusik: B. Husson: Tu es Petrus (om Melodien). Katolsk Ugebl. S. 805-806.

Teaterntusik:

Den danske Skueplads. Billeder fortæller Teatrets Historie fra 1722 til i Dag. 96 S.

Niels Friis: Det kongelige Teater. Vor nationale Scene i Fortid og Nutid. 272 S.

Fr. Schyberg: Opera og Ballet (i Danmark omkr. 1940). (Sv. Dahl:) Danmarks Kultur ved Aar 1940. VIII. S. 147-150.

Opera:

Paul Kanneworff: Forbindelsen afbrudt? Nogle Bemærkninger om Operatradition. Da. Musiktidss. S. 33-37. Bemærkn. af Mogens Brandt S. 62-65 .

Sv. Erik Tarp: Hvad fejler Operaen? Aarsagen til Operaens dalende Popularitet hos Ungdommen. Pol. 10. Dec. Bemærkn. af Axel Kjerulf 11. Dec., Sv. S. Schultz 12. Dec., Knudåge Riisager, Vagn Holmboe, Axel Kjerulf 14. Dec., Sv. Erik Tarp 15. Dec., H. Esben Hansen, Holger Boland, Thyge Thygesen 18. Dec.

Ballet:

Torben Krogh: Den kongelige Ballet før Aug. Bournouville. Af en Balletregissørs Optegnelser. (Hans Carl Jørgen Fredstrup) Kulturminder. S. 139-165.

Kaj Smith: Ældste Balletter i Danmark. Fædrel. 2 1. juni.

Intimiteter bag Rampen. Fædrel. i. Dec. Balletbørnenes julefest. Fædrel. 23. Dec. Knud Wissum: Ungt Blod i det gamle Teaters Aarer. (Samtaler med Margrethe Schanne, Kirsten Gnatt og Niels Bjørn Larsen). Berl. Tid. 17. Dec.

Revy og Kabaret: Gaudeamus: Hverdagens 'Omkvæd. Ord og Toner Nr. 6, 7-8.

Carlo Thomsen: Nogle Betragtninger over Revymusikens Udvikling. Ord og Toner 15. Marts S. 24-25. (Festnummer.)

Over Stalden. Se Litteraturhenvisningerne i Litteratur om Glentofte Kommune og fægersborg Dyrehave. Udg. af Gjent- ofte Kommunebibliotek, S. 73.

Sangmusik.

Erik Abrahamsen: Kan vi ikke synge vore danske Sange rigtigt? Aalb. Stiftst. 3. Okt.

- : Nye Melodier til gamle Sange. (Om Motiveringen herfor.) Aarh. Stiftst. 4. Nov.

Grete Mølbach Frederiksen: Syng med Os! Gamle Melodier og nye. Randers Dagbl. 9.Febr.

Kai Aage Bruun: Omkring Melodien til »Kong Christian«. D. kgl. Tea.s Progr. Nov.

Dansk Mensural-Cantori. Virksomheden gennem, Aarene 1918-1943. Ved Vagn Kappel. 40 S.

Paul Nicolet: Dansk Mensural-Cantoris 25 Aars Jubilæum. Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kant.samf. S. 31-32.

Københavns Drengekor. Povl Fledelius: kirkemusikaftener i Christiansborg Slotskirke i Sæsonen 1942-43. Lev. Mus. S. 239-242.

A. C. Poulsen: De samvirkende københavnske Arbejdersangkor. 1918-1943. 164 S.

Studentersangforeningen. Knud Wissum: Så blev vi studentersangere! Pro cantu S. 5.

Dansemusik Jazz:

Thorkil Bjørnvig: (Om Danserefræner.) (Efter Aarh. Stiftstid.) Da. Musiker-Tid. S. 198- 199, 201-202.

Peter Spar: En Schlagers Selvbiografi. Mandens Bl. Febr. S. 3 9.

Henning O´Strit: Hurrah! jeg er Swingpjatte. Mandens Bl. juli S. 17-19.

K.-A.: Hvorledes foregaar Konkurrencerne om Militærmusikerstillingerne? Da. Musiker-Tid. S. 178.

Victor Krohn: Fanemarschen. Officiant-bl. S. 2 -5, 12.

(Fortsættes)