Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 02 - side 35-36

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner -Forening

Kontor og Sekretariat: Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse: Hakon Børresen (Foi;-maizd), Torben K~ogh (Næstformand), -Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatkr), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist)-. Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max M,k Iler (Sanger), Knud~ge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wildike (Organist) . ,

Sekretær og juridisk Kónsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsfed, Raadhusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Pal~e 7576.

-Dansk Køji#ponist--Forening

Bestyrelse: .

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn'Høftding, Sv. E. Tal-p, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontoråd: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ -540-5. Postgirokdnto Nr. 4252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ri:card, Nørregade 18. -Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det tt,,ttge Toitekwn,st,,tiej-selskab

Kontor :

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Cbl Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63.

Tlf. Palæ 6221 x.

Kasserer:

johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø.

Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 261,.K.

Fredag den 15. Februar- Kl. 19,30 Hornung & M~øllers Sal. Magister 1,77rgen Ba Izer holder Foredrag med Demonstrationer om en Optagelsesleders Opgaver og Erfaringer i Studiet ved Grammofonpladeoptagelser.

Medlemskort giver Adgang.

3. Ung Aften

3. Ung Aften fin&r Sted Onsdag den 27. Februar Kl. 19,30 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Johan Helmich Roman: Sonate a 3 for 2 Oboer og Contimio.

Erik Hovaldt, John Westergaard, Asger Lund Christiansen.

F. Schubert: Fråhlingsglaube. - Ihr Bild. - -St~ndchen.

Flemming Jacobsen.

Brahms: Intermezzo b-moll, Op. 117. - Capriccio h-moll. Op. 76.

Debussy: Les collines d'Anacapri. - La cathedrale engloutie. - La danse de Puck.

Ina Munk.

Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte. - Warnung.

Beethoven: Mit einem gemalten Band. - Adelaide.

Lise Engelsen. Akkomp. Haraldur Sigurdsson. Bach?. Zeufter Trånen.

: Lise Engelsen. Obl. Obo: Erwin Jacobsen. Wih. Stenhammar: Stj~rnbga.

Edv. Grieg: Med en Primula veris.

Carl,Nielsen: Den milde Dag er lys og lang. Sang bag Ploven.

Flemming Jacobsen.

Beethoven: Variation over et Tema f~a Mozarts Opera Don juan for 2 Oboer og engelsk Horn.

Erik Hovaldt, John Westergaard, Erwin Jacob

sen.

Flygel: Hornung & Møller.

Medlemskort giver Adgang.

Årgang 21/1946, nr. 02