Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 54-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Nye Grammofonplader

Ved Erling Winkel

1». Tschaikowsky: Klaverkoncert Nr. 1. b-mofl. Op. 23. Tono X 25051-54.

Endnu er Tilførslerne af fremragende udenlandske Produkter saa ringe, at en mindre fuld

kommen Vare kan klare sig rent salgsmæssigt. Tschaikowskys Klaverkoncert har allerede i mange Aar hørt til Victor, Schiølers Glansnumre. Bortset fra en vis Tør-hed i Opfattelsen af enkelte Partier (Indledningen, Begyndelsen af Mellemsatsen) har hans Udførelse Krav paa den største Anerkendelse, der er Liv og Præcission i alle Passager og hurtige Steder, og det klanglige er fint nuanceret. Carl Garaguly og Radioorkesteret er i høj Grad paa Bølgelængde med Schiøler i Opfattelsen,. Grebet paa Sagerne er præget af Orden og Logik. Desværre er det tekniske ikke ganske dadelfrit. Balancen er I ofte forrykket, idet Klaveret er for dominerende. Mange Detailler, især i Orkesteret, er sløret af Overfladestøj, og Klangen er ikke saa klar og naturlig som ønskeligt. Det maa indrømmes, at Klaverkoncerter er svære at optage. Man maa derfor haabe, at Optagelsen har givet Tekniker-ne nogen Erfaring med Henblik paa Fremtiden.

Der var maaske ikke Grund til at brede sig saa meget om denne Optagelse, hvis ikke det var for at understrege, at hvis man skal optage de »gængse« Værker, de Kompositioner, der atter og atter staar paa Programmerne, maa Teknikken være fuldendt og Udførelsen fremragende eller særpræget; ellers har Optagelsen ingen Interesse.

Det var uden Tvivl mere nyttigt, om Producenterne i højere Grad interesserede sig for de uopdyrkede Marker. Bevares, det sker engang imellem, men der kunde godt være mere System i Planlægningen; endnu er Produktionen for meget præget af gammelkendte Sager i en ikke altid fyldestgørende Servering.

Årgang 21/1946, nr. 03