uden titel

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ansvarlig Redaktør: Sverre Forckhammer, Sct. Annæplads 20, Københ. K., TI£ Palæ 7978 x (træffes bedst Kl. 8-9)

Forretningsfører: Martin jarvad H. D., Willemoesgade 70, Københ. Ø., Tlf. Tria 167

Abonnement og Annoncer: Dansk Musiktidsskrift, Kronprinsessegade 26, Københ. K., Telefon Byen 726 (Kl. 11-15)

Årgang 21/1946, nr. 03