Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1943 Del 3

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 04 - side 68-75

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1943 (Fortsat)

Musikinstrumenter :

Aage Jensen: Nye Orgler bygges efter gammel Teknik. Aath. Stiftst. 31. Okt.

Ib Kesmodel: Orglet, Instrumenternes Dronning. Samtale med Georg Fjelrad. Mus. Amat. Nr. 8.

Mogens Kilde fortæller om sit Instrument, Kino Orglet. Mus. Amat. Nr. 12.

M. H. N.: Violinbyggeren fortæller lidt om sit Instrument. Samtale med Arne Hjorth. Mus. Amat. Nr. 11.

Alexander: Samtale med Instrumentmager Svend Gottfried og kgl. Kapelmusikus Erik Fritzner om Trompetens Fremstilling og Teknik. Mus. Amat. Nr. 10.

M. Holmegaard Nielsen: Janitscharen arbejder. Samtale med kgl. Kapelmusikus Hans Chr. Sørensen. Mus. Amat. Nr. 9.

P. S. Rung-Keller: Danske. Sognekirkers Klokker og deres Støbere. 57 S.

Chr. A. Aarvig: Guitaren - et forkætret Instrument..Pro cantu S. 117-119.

Guitaren som Solo- og Kammermusik-Instrument. En Samtale med Guitaristinden Jytte Gorki Schmidt. Pro cantu S.- 83- 84.

Personalia:

Erik Abrahamsen. A. Fabritius: Det kgl. Biblioteks Embedsmænd 1653-1943. S. 92.,

Niels Viggo Bentzon: Harald Agersnap: Klarinetkvartet 1941. Da. Musiktidss. S. 73-74.

Erik Abrahamsen: H. C. Andersen og Musiken. Aalb. Stiftst. 24. Okt.

Chr. Houmark: Interview med kgl. Kapelmusikus Williain Andersen. Berl. Aft. 28. Dec.

Sven Lunn: Frans Andersson- Salmons Leks. Tidss. Sp. 451.

Jacob Andrup. Da. Kirkemus. Tid. S. 5-6.

M. Holmegaard Nielsen: Interview med Svend Asmussen. Mus. Amat. Nr. 4.

H. Lund-Hansen: Præst og Komponist. C. C. N. Balle., I-IL Rosk. Tid. 10. og 11. Sept.

Chr Christensen: 60 Aar. Domkantor Emilius Bangert. Rosk. Tid. 14. AU9.

Erik Abrahamsen: »Vift stolt --«. (Om Rudolph, Bay.) Frivagten Nov. S. 9-10.

Ellen Beck: Paa Halvfjerdsaarsdagen d. 3. Okt. 1943. Udg. af Dansk Tonekunstnerforening og Solistforeningen af 1921. 32 S.

N. Sch.: Ellen Beck 70 Aar. Da. Musiktidss. S. 212-213.

Niels Viggo Bentzon: Jørgen Bentzon: Kammerkoncert Nr. 3. Da. Musiktidss. S. 24-25.

Frede Schandorf Petersen: Niels Viggo Bentzon: .Trio for Fløjte, Obo og Klaver, Opus 20. Da. Musiktidss. S. 96-97.

J. Byskov: Digteren Anton Berntsen. Krist.. Dagblad 2 6. Aug.

Chr. Christiansen: Ved Anton -Berntsens 70 Aars Fødselsdag. Fyns Tid. 25. Aug.

Andreas Elsnab: Fødselsdagssamtale med Digteren Anton Berntsen. Viborg Stifts Folkebl. 19. Aug. '

Niels Jeppesen: Anton Berntsen 70 Aar. Viborg Stiftst. 21. Aug.

Knud Köhler: Østjyllands Digter (Anton Berntsen) 70 Aar. Kold. Folkebl. 25. Aug.

Gunnar Martin Nielsen: Spillemandens Søn(Anton Ber Wsen) fylder 70 Aar. Fyns Tid. 8. Aug.

Knud Nielsen: jyllands Digter (Anton Berntsen) fylder 70. Sorø Amtstid. 25. Aug.

Venner af Anton Berntsen . - . I bringer, deres Hyldest til 70 Aarsdagen. Vejle Amts Folkebl. 24. Aug. -

Peter Østergaard: Anton Berntsen ... Aarh. Amtstid. 12. Aug.

Chr. Elling:. joh. Seb. Bachs danske Ven, Georg v. Bertouck., Pol. 26. Febr.

Chr. Houmark: Interview med Niels Bjørn. B.T. 2 1. Aug,

Valdemar Bloch. 70 4ar. Da. Musiker-Tid. S. 85.

Kjeld Bonfils. Grammofon-Branchen Nr. 11.,

Interview med Ernst Borgstrøm. Mus. Amat. Nr. i.

Kaj Smith: Bournonville-Dynastiet. . . Fædrel. 18. Okt.

Robert Neiiendam: Omkring »Kermessen i Brdgge« (af August Bournonville). D. kgl. Tea.s Progr. i. Sept.

Nils Schiørring: Bournonville i Stockholm. (Et Brev til H. S. Paulli). Da. Musiktidss. S. 197-203.

Kaj Smith: -Kermessen i Brdgge (af August Bournonville). Krist. Dagbl. 5. Maj.

- : Gamle Balletter og nye Divertissementer. (Om August Bournonville). Fædrel. 31. Aug.

Jørgen Bast: En Mælkedreng (Carl Brisson) fylder 50 Aar. Berl. Aft. 18. Dec.

O'harris: Sketch over »Klovnen« skabte (Carl) I Brissons Karriere. B.T. 23. Dec.

Arthur Arnholtz: Brorsons Svanesang. Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 44-74. (Om Melodierne især. S. 66-73).

Sven Lunn: Kai Aage Bruun. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 644-645.

Carl Busch. Berl. Aft. 20. Dec.

Axel Kjerulf: Komponisten, Prof. Carl Busch død.'Pol. 21. Dec.

Sven Lunn: Carl Busch. Salmons.. Leks. Tidss. SP. 64 5.

Ethan Rosenkilde Larsen: Om Buxtekudes »Te deum Laudamus«. Medl. bl. f. Da. Org.- o. Kant.samf. S. 30- 31.

Finn Viderø: Dietrich Buxtehudes Klaverværker, udgivet af Emilius Bangert. Da. Musiktidss. S. 241- 245. (Forts. i 1944).

Povl Westphall: Kgl. Kammersanger Holger Byrding. Jyllandsp. 10. Okt.

L. Dolleris: Ludvig Bødtnber og Musikken. Berl. Tid. 22. Apr.

Hakon Børresen, se Nr. 521.

Regnar Knudsen: I Skanderborg Enge. (Om Morten Bør4p). Aarh. Amtst. 25. Maj.

Marinus Børup: Morten Børup Danske Studier S. 81-87.

Carl A. Andersen: Georg Carrtensen. Mandens Bl. Aug. S. 8-10, 27.

Svend Carstensen: Georg Carstensen Pol. 15. Aug.

Gunnar Hansen: Georg Carstensen. Danmarksposten Nr. 7, S. 7-8. 1

Robert Neiiendam: Tivolis Grundlægger. (Georg Carstensen). Pol. 4. juli.

Henning Søndervig: Georg Carstensen . - - Fædrel. 22. juni.

Alexander: Interview med Bernhard Christensen. Mus. Amat. Nr. 9.

Torben Krogh: Christian IVs Forhold til Musik og Teater. Danmark S. 145-149.

Per Biørn: Egon Clemensen. D. kgl. Tea.s Progr. Sept.

Axel Kjerulf: Ung og lovende Operasanger død (Egon Clemensen). Pol. 16. juli.

Fritz Crome: Moderne Rejseromantik Nat.tid. 2 1. Dec.

- C. H. Debois. Da. Kirkemus. Tid. S. 64 -65.

H. J. Hansen: 65'Aar. (C. M. Dunvad). Da. Musiker-Tid. S. 115-116.

Jacob Aakjær: Ungdom og Galskab. (Om Ed. Dupuy og Prinsesse Charlotte , Frederikke.) Aarh. Stiftstid. Till. 2. Maj.

Tage Jensen: Interview med Th. Dyring. Berl. Tid, 29. Okt.

Vilh. Hansen: Drachmann og Editb. Aarh. Stiftst. 30. Okt.

Axel Kjerulf: Drachmann og Edith. Pol. 10. Okt.

Niels Viggo Bentzon: Poul Allin Ericksens Symfoni Nr. 2, Da. Musiktidss. S. 49-50.

Musikpædagogisk Forenings Elevlegat stiftet af Valdemar Esbensen. Lev. mus. S. 1-2, 340 -342.

Richard Jensen: En Københavners. Saga.. (Lorry Feilberg.) Socialdem. Till. 21. Marts.

Sven Lunn: Erik Fiekn. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 526-527.

Gudrun Schak Arnvig: En Kunstnerindes (Margherita Flor) Liv og Karriere. Fyns Tid. 22. Apr.

Poul Lorenzen: En gammel Spillemand (jens Frederiksen fra Als). Aalb. Amtstid. 16. Maj.

Victor Gandrup: Otto Friis-Pelersen. Da Musiker-Tid. S. 83-84.

Aage, Fønss: Ubehagelige Minder. D. kgl. Tea.s Progr. Maj -

lokannes Fønss: Orkanen over Det kgl. Teater. Friske Erindringer og dokumentarisk Beretning. 110 S.

Kaj Fønss-jørgensen. Højskolebl. S. 528.

Jørgen Bentzon: Niels W. Gade i Leipzig. Aarh. Stiftst. 29. Sept., 8. Okt.

Jon Møller: Dansk Komponist (Niels W. Gade) naaede Verdensberømmelse. Aalb. Stiftst. 20. Nov.

Niels Viggo Bentzon: Werner Wolf Gla~sers 5, Stykker for Orkester. Da. Musiktidss. S. 149.

Niels Viggo Bentzon: Peder Graini ~Cvintet for Blæsere, Op. 31. Da. Musiktidss. 5. 257-258.

Petrine Sand: Digterpræsten Vilhelm Gregersen og hans Sange. Ringk. Amts Dagbl. 8. juli.

- g.: Oskar Gyldmark fylder 50. Sangerbl. Nr. 3.

Sven Lunn: Oskar Gyldmark. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 537-538.

: Sven Gfldmark. Salmons. Lek. Tidss. Sp. 5 3 8.

Sven Gyldmark: Mus.-Amat. Nr. 10.

Erik Abrahamsen: Asger Hamerik. Berl. Tid. 8. Apr.

Aug. Felsing: Dansk Komponists (Asger Hamerik's) 100-Aarsdag. Nat.tid. 8. Apr.

Axel Kjerulf: Musikalsk Hundredaars-Dag. (Asger Hamerik). Pol. 8. Apr.

H. V. Nielsen: Laurits Hansen (Fløjte~Laurits) 70 Aar. Da. Musiker-Tid. S. 327.

O. Kruuse-Andersen: Lauritz Hansen 60 Aar. Da. Musiker-Tid.' S. 246-247, 263-264.

Erling Winkel: Johann Ernst Hartmann. Ved 150 Aarsdagen for hans Død. Jyllandsposten 20. Okt.

»Finn«: »Den danske Caruso» (David Mendel Hartvig (Enrico Palmetto». Pol. 18. Marts.

Sven Sabroe: »Jeg er Københavner af den rigtige Slags (Osvald Helmuth). Socialdem. 14. Aug.

Sigurd Berg: Fini Henriques. (Forts. fra 1942). Lev,. mus. S. 2-9, 42-49, 79-85, 121 ' 126, 158-163, 181-188; Litteraturliste S. 228-229.

Fritz Crome: Fini Henriques' »Vølund Smed« (Som Opera). Da. Musiktidss. S. -229-232.

Victor Gandrup: Fini Henriquex' »Vølund Smed« (Som Opera). D. kgl. Tea.s Progr. Sept.

Victor Gandrup: Fini (Henriques) som han var. Da. Musiker-Tid. S. 2-4.

Et Par Fini (Henriques) Anekdoter. Da Musiker-Tid. S. 86.

Joh. Fønss: Da Danmarks dejligste Tenorsanger (Vilhelm Herold) debuterede. Nat.tid. 10. Febr.

M.: (Interview med Klarinettisten- Poul Hindberg- om Klarinetspil). Mus. Amat. Nr. 8.

Niels Viggo Bentzon: Vagn Holmboes Kammerkoncert Nr. 4. Da. Musiktidss. S. 149-150.

C. F. E. Horneman, se Nr. 67.

K.-A.: 70 Aar. (H. Hvilsted). Da. Musiker-Tid. S. 152-153.

Kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsen. Grammofon-Branchen. Nr. 8.

Axel Holm: (Interview med Georg Høeberg).

I Aarh. Stiftst. 21. Febr.

Red.: Dansk Korsangs »grand old man« fylder 70 Aar (Georg Høeberg). Pro cantu S. 3-4.

Niels Viggo Bentzon: Ejnar Jacobsens Trio for Klaver, Violin og Violoncel. Da. Musiktidss. S. 209 '211.

Jens Jensen,- 70 Aar. Da. Musiker-Tid. S. 298.

K. Riedel: Frederik jensen, - den geniale Visesanger... Vendss. Tid 29. Okt.

Ib Kesmodel: (Interview med Thomas lensen). Mus. Arnat. Nr. 2.

(Interview med Thomas Jensen). Jyllandsp 7. Dec.

Niels Viggo Bentzon: Knud Jeppesens Koncert for Hqrn og Orkester. Da. Musiktidss. S. 50 -5 1.

Holger Jerrild: Hos Dr. Knud Jeppesen-. Gads da. Mag. S. 173-180.

M. Holmegaard: (Interview med Emil Juel-Frederiksen). Mus. A=t. Nr. 10.

Margrethe Dahl: Ellen Margretke Jørgensen in memoriam. Lev. mus. S. 178-180.

Niels Viggo Bentzon: Erik Jørgensens Sonate for Klarinet og Fagot. Da. Musiktidss. S. 72-73.

Sigurd Berg: Mozart og Søren Kierkegaard. Lev. mus. S. 291-296.

Poul v. Klenau: Ungdomsaar i 90'ernes København. Berl. Aft. 10. Febr.

Axel Manicus-Hansen: »Fædrelaadets, frivillige Sanger« (H. C. Knudsen). Aalb. Amtstid. 19. Okt.

Niels Viggo Bentzon: Herman D. Koppel: Koncert for Klarinet og Kammerorkester; Sekstet for Klaver, Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og Fagot; Symfoni Nr. 2 Op. 37. Da. Musiktidss. S. 23-24, 147-149, 175-177.

M. Holmegaard Nielsen: (Interview med Erik Kragh). Mus. Amat. Nr'. 3.

Niels Kaas Johansen og Torben Gregersen: Sven Møller Kristensen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 170-171.

Vibeke Steenberg: (Interview med Margot Lander). Socialdem. Till. 27. juni.

Henrik Juul Hansen: En Musikers. (P. E. Lange Mi Wers) religiøse Bekendelse. Kristl. Dagbl. 17. Okt.

H. L.: H. M. Larsen, 70 Aar. Da. Musiker-Tid. S. 153-154.

Hans Larsen. Da. Kirkemus. Tid S. 53.

Niels Bjørn Larsen, se Niels Bjørn.

Otto Foss: For og imod (Thomas) Laub. Jyllandsp. 8. og 9.. Dec.

Alma Heiberg: Thomas, Laub. (I Anl. af P. Hamburgers Bog). D.da. Tilskuer, Nr. 9, S. 31-32.

Bene Larsen: Atter Røre i den gamle Strid om

(Thomas) Laubs Melodier. Berl. Tid. 9. Okt.

H. Ostermann: Organist A. Rosing Ludivigs. D. grønl. Sel Sk.s Aarb. S. 127-128. .

Aug. Felsing: 100-Aarsdagen for Georg Lunbyes Fødsel. Nat.tid. 22. Aug.

Th. Lumbye: En begavet Musikers tragiske Skæbne (Georg Lumbye). Socialdem. 10 Aug.

J. B.: H. C. Luinbye. Grammofon-Branchen Nr. 10.

Kaj Smith: H. C. Lumbye og Bournonvilles Balletter. Fædrel. 28. juni.

Haagen Falkenfleth: Dobbeltmennesket Tkeodor Lunzbye holder sit sidste Jubilæum. journalisten Nr .10.

Karen Aabye: (Interview med Martellius Lundquist). B. T. 16. Dec.

Sven Lunn: Martellius Lundquist. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 287.

Sven Lunn: A. Fabritius: Det kgl. Biblioteks Embedsmænd 1653-1943, S. 97-98.

P. W: P. Madsen. Da. Musiker-Tid. S. 118.

Knud Wissum: (Interview med Hornisten Ingbert Mikkelsen). Lev. mus. S. 204.

Victor Gandrup: Dansk Daad (om Peler Mollerup). Da. Musiker-Tid. S. 285-287. Se ogsaa S. 262-263.

Johan Hye-Knudsen: Peter M o Yerup. D. kgl. Tea.s Progr. Sept.

E. A.: Afsløring af Mindestenen for Peder Møller. Da. Musiker-Tid. S. 213-214.

(Interview med Svend-Ove Møller) Pro cantu S. 112-113.

F. H. Eibe: Franz Nerudas 100 Aars Dag og »Natmandsforeningen«s 75 Aars Jubilæum. Pol. i. Dec.

August Felsing: Franz Neruda. Nat.tid. 8. Dec.

Julius Foss: Franz Neruda. Krist. Dagbl. 3. Dec.

Victor Gandrup: Franz Xaver Neruda. Da. Musiker-Tid. S. 360-361 ' 371-375.

: Franz Xaver Neruda. D. kgl. Tea.s Progr. Dec.

Karl Bjarnhof: »Jeg vil helst tale om Carl Nielsen. (Samtale med Anne Marie Carl Nielsen). S~cialdem.' 13. juni.

Henrik Juul Hansen: Skribenten Carl Nielsen. Krist. Dagbl. 6. juni.

Tage Wind: Carl Nielsen. Fædrel. 17. Okt.

Per Biørn: Ellen Nielsen. D. kgl. Tea.s Progr. April.

M. Holmegaard Nielsen: (Interview med Ellen Birgitte Nielsen). Mus. Amat. Nr. -2.

E. Jørgensen: Om Komponisten og Læreren Lars Nielsen i Hads Herred. Demokraten 2. Maj; ogsaa i Fyns Tid. 25. Maj.

: Landsbylæreren (Lars Nielsen), der blev Komponist. Folkeskolen S. 877-879.

Kes.: (Interview med Winstrup Olesen). Mus. Amat. Nr. 2.

Enrico Palmetto, se D. Mendel Hartvig (Den danske Caruso).

Ib Kesmodel: (Interview med Erik Parker). Mus. Amat. Nr. 5.

Mogens Pedersen: Af en Swingpjattes Erindringer. Socialdern. 10. Okt.

Finn Hoffmann: Tivolis gamle Direktør (Arne Petersen) død. Pol. 28. juni.

Mogens Lind: Tivoli-Direktør Arne Petersen død. Berl. Tid. 28. juni.

Jean Petersen: Tivoli-Direktør Arne Petersen død. Socialdem. 28. juni.

H.. j. H.: Dødsfald. Rasmus Petersen. Da. Musiker-Tid. S. 361-362.

H. L.: Johan Philipp. Dødsfald. Da. Musiker Tid. S. 279, 282.

W. E. L. Pio: C. Klitgaard: Optegnelser om Slægten Pio. Personalh. Tidss. S. 12-3-124.

Rob. Neiiendam: Hvad Bournonville mente om Juliette Price. D. kgl. Tea.s Progr. jan.

Hermann Hunger: En Fornyelse af dansk Sang og Musik. (Om Aage Primdal). Danskeren Sept./Okt.. S. 21-23.

Holger Madsen:. Af en 100-aarig Dagbog (P. E. Rasmussen). Festskr. i Anl. af »Dansk Stenografisk Forening«s 50 Aars Jubilæum, S. 101 -107.

Peter Rasmussen fortæller om Oplevelser i jazzens Hjemland og om Spil paa ~ Trækbasun. Mus. Amg. Nr. 7.

Audivi: Adolf Riis-Magnussen 60 Aar. Pol. 25. juni.

Adolf Riis-Magnussen. Musikbl. Nr. 2.

Niels Viggo Bentzon: Knudåge Riisagers Dansk Salme og Strygekvartet Op. 40 b. Da. Musiktidss. S. 174-175, 258- 260.

K. Bjarnhof: (Samtale med Knudåge Riisager). I Socialdem. 16. Maj.

M. Holmegaard Nielsen (Interview med Børge Roger-Henricksen). Mus. Amat. Nr. 1.

Fr. Schyberg: Den, store Teaterrejse. Michael Rosings Dagbog og Breve fra Pariserrejsen i 1788. 468 S.

Preben Rovsing. Pol. 13. Dec. S. 9.

Børge Friis: Omkring Komponisten Claus Schall. Nat.tid. 16. Nov.

Sv. Kragh-Jacobsen: Margrethe Schanne. Salomons, Leks. Tidss. Sp. 61'0.

Johs. Jacobsen: Aksel Schi Jtz fortæller. Pol. 16. Apr.

M. Holmegaard Nielsen: (Interview, med Max Schlfiter). Mus. Amat. Nr. 8.

Johs. Jacobsen: (Interview. med Sv. S. Schultz). Pol. 18. Nov.

Erik Abrahamsen: Den folkelige Sang. (1. A. P. Schulz). Fyns Stiftst. 5. Dec.

Axel Segalt. Katolsk Ugebl. S. 13.

Chr. Houmark: (Interview med Harding Sonne). Berl. Aft. 24. Aug.

Haagen Hetsch: (Interview med-Aage Stentoft). Mandens Bl. Febr. $. 12-13.

Vibeke Steenberg: (Interview med Johanne Stockmarr). Socialdem. Till. 7. Nov.

Ib Kesmodel: (Interview med Otte Svendsen). Mus. Amat. Nr. 7.

Victor Nielsen: Den nye Operastjerne (Otte Svendsen). Pro cantu S. 63-64.

J Sandvad: (Interview med Otte Svendsen). Pol. 9. Maj. Bemærkn. af Otte Svendsen og j. Sandvad 10. Maj, af Cai Hegermann-Lindenrone 11. Maj.

Viggo Synnesvedt. Tidens Kvinder, 4. Maj.

Viggo Synnesvedt fortæller. Grammofon-Branchen Nr. 10.

Ludvig Søndergaard: Gaardsang. Barndomserindring. Rosk. Tid. Julenr.

Karl Bjarnhof: (Interview med Egisto Tango). Socialdem. 12. Sept.

Sverre Forchhammer: Egisto Tango. Børsen 12. Nov.

Ernst Fr. Hansen: (Interview med.Egisto Tango). Krist. Dagbl, 11. Nov.

Johs. Jacobsen: (Interview med Egisto Tango). Pol. 7. Nov.

Niels Schiørring: Egisto Tango 70 Aar. Da. Musiktidss. S. 261-262.

Per Thielemann. Ord og Toner, S. 33.

S. H. Poulsen: Carl August Thielo (Forts. fra 1942). Da. Kirkemus. Tid. S. 18, 21-22, 33 -34, 46, 57-58, 69-70 (Forts. 1944).

Sven Lunn: Erik Thomsen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 637.

F. K.: F. V. Tryde. Da. Kirkernus. Tid. S. 4.

M. K.: (Interview med Erik Tuxen). Grammofon-Branchen Nr. 9, S. 3-4.

Hedvig Valentin, 60 Aar. Da. Kirkemus. Tid. S. 203.

-Kaj Smith: Thalias Caroline, (Walter) og Johs. Ewalds »Fiskerne«. Fædrel. 18. Nov.

Helga Weeke. Musikbl. Nr. 4, S. 9-10.

Red.: (Interview med Helga Weeke). Pro cantu S. 31.

Erik Abrahamsen: C. E. F. Weyxe. Danmark S.

303-307. 1

Hans Rønø: En Mindehøjtidelighed... (C. E. F. Weyse). Vore Kirkegaarde S. 96-98.

Charlotte Wiehe Berény. Pol. 25. juli. -

Sigurd Berg: En kgl. Hof-Visesanger (Gabillel Voigtlånder). (Med nogle Oversættelser af Voigtländers Viser). Pol. Till. 7. Marts.

Henrik Glahn: Gabriel Voigtl,~nder. Da. Musiktidss. S. 217-233.

Niels Friis: Pjerrot (N. H. Volkersen). Aalb. Stift. 7. juli.

O. C-hr. Hindsberg: Lærersønnen, der blev Havens (:a: Tivolis) berømteste Pjerrot. (N. H. Volkersen). Aar-h. Amtst. 25. Aug.

Carl Langballe: Niels Henrik Volkersen. Socialdem. 14. Sept.

Robert Neiiendam: Et Par Ord til Minde om N. H. Volkersen. Pol. 15. Aug.

Sigurd Wantzin: Tivolis første Pjerrot. Nogle Træk fra N. H. Volkersens senere Aar paa Grundlag af Selvoplevelser. Berl. Aft. 5. Maj.

Provinsens Musikliv:

Koncerter i Provinsen. Lev. mus. S. 33-35, 110 -111, 210-216.

Koncertlivet (i Provinsen: Aalborg, Nykøbing F., Odense). Da. Musiktidss. S. 262-264.

Provinsens Orkestre rører paa sig (Horsens, Silkeborg, Vejle,' Varde). Da. Musiker-Tid. S. 34-38. Se ogsaa S. 54-55.

Richard Hove: Brev fra Provinsen. Lev. mus. S. 302-303.

Knudåge Riisager: Undsætning til Musiklivet. Berl. Aft. 9. jan.

- Om Arbejdet med Oprettelse af Landsdelsorkestre. jyllandsp. 19. Dec.

Gertrud Glahn: (Om Oprettelse af en Musikallesamling i det nordjydske Landsbibliotek i Aalborg). Aalb. Amtst. 19. Dec.

P. E. Rützebeck og Svend Odder: Aalborg Sangforening af 1843. 112 S.

Aalborg Sangforening fylder 100 Aar. Pro cantu S. 96.

Aalborg Sangforening af 1843's 100 Aars jubilæum. Sangerbl. Nr. 7, 8, 11 (Forts. 1944).

Lis Thorbjørnsen: »Kilden« i Aalborg. Aalb. Stiftst, 6. Sept.

Aarhus Sangforenings 100 Aars Jubilæum. Sangerbl. Nr. 1, 2.

N. Voetmann: Aarhus Sangforening af 1843 gennem 100 Aar. Sangerbl. Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Erik Abrahamsen: Universitetet og Musik. (Musik bør optages paa Aarhus Universitets Læseplan). Aarh. Stiftst. 20. Sept.

Herrekoret »Arion« (Aarhus) fylder 50 Aar. Sangerbl. Nr. 1, 2.

Helge Jensen: (Om Birger Gades Orkester i Aarhus). Aarh. Stiftst. 29. Apr.

(Om Birger Gades Orkester i Aarhus). Pro cantu S. 74.

Ernst Weis: Orkester- og koncerthusproblemer i Arhus). Lev. mus. S. 37--42.

Knud Gormsen: Ballerup Sangforening 75 Aar. Sangerbl. Nr. 5, 7.

Den borgerlige Sangf. Esbjerg, fylder. 40 Aar. Sangerbl. Nr. 9, 10.

Chr. Hørring og Einar Westermann: Den borgerlige Sangforening i Esbjerg fylder 40 Aar. Pro cantu S. 120-121.

Sten Uldall Rasmussen: Det historiske Orgel og dets Skaber. Det 333-aarige Instrument i Frederiksborg Slotskirke. Krist. Dagbl. 2. Febr.

I. Gr. Pinholt: Da Harboøre Kirke fik Orgel. Vikingen Nr. 1.

Robert Fraser: Musikken Paa Herlufskolm (Forts. fra 1942). Herlovianeren S. 4-5.

Asger Poulsen: (Musiklivet i) Hillerød.. Pro cantu S. 46--47.

P. M. Carstensen: (Musiklivet i) Holbæk. Pro cantu. S. 18.

Chr. Mortensen: En Musikskole arbejder. (Holbæk Musikskole). Pro cantu. S. 42-44.

Poul Frost-Hansen: Musiklivet i Kolding 1943. Uddrag af Musikforeningens Historie. 24 S. Kolding. -

HI.: (Musikliv i) Kgi. Lyngby. Pro cantu. S. 75.

Rich. M. Petersen: (Musikliv i) Nakskov. -Pro cantu S. 95-96.

Byorkester i Næstved. Da. Musiker-Tid. S. 99.

Olaf Wentrup: »Odense, gamle Odense«. Om Odenses By-Sang). Fyns Stiftstid. 24. jan. Se ogsaa sst. 6. Marts.

Louis B. Grandjean: En fornem soransk Dobbeltstilling. Sanglærer og, Organist (i Sorø). Soranerbl. S. 4-5.

Aksel Munk: Kirkemusiklivet i Thisted. Pro cantu S. 88.

Enkelte Landsdele:

Ove Holm: (Musiklivet paa) Bornkolm. Pro cantu S. 16--17.

Gudmund Schiltte: Klokkeklarigen i Sønderjyllands Saga. Morsø Venstrebl. 9. Dec.

VI. Fremmede Landes Musikhistorie

Amerika. Jens E. Møller: Oe sortes aandelige Sangskat ... Negro spirituals. Aarh. Stiftstid. 12. jan. Se ogsaa, Brugsforeningsbl. Nr. ib.

Amerika. Victor Skaarup: Tin pan alley. Musikgaden, hvor Verdenstræfferne fabrikeers. Mandens Bl. juni, S. 4-6, 15.

Argentina. Torben Jensen: Sælsomme Melodier i den argentinske Havneby Ensenada. Aalb. Amtstid. Till. 31. jan.

Asien. H. Haslund Christensen: Indsamlinger af mongolsk Musik. The music o fthe Mongols. Sth. 1943. Se hertil Jørgen Bentzon: Primitive. Toner. Pol. 4. Nov. og Knudåge Riisager: Mongoliets musik. Berl. Aft. 5. Okt.

Frankrig. Pierre Auclert: Musikbrev fra Paris. Da. Musiktidss. S. 208-209.

Frankrig. Chr. Nielsen: Af en Natlonalsangs Historie. Hvordan Marseillaisen blev til. Sorø Amtstid. 23. Sept.

Italien. Fritz Crome: Den hellige Stad. Nat.tid. 6. juni.

Italien. Knud Jeppesen: Die italienische Orgelmusik am Anfang. des Cingqvecento. 212 S. Kbh. Se hertil Emilius Bangert i Medlemsbl. f. Da. Org. o. Kant.samf. S. 18-23.

Norge. Lars Erlandsen: Trekk av kammermusikkens historie i Norge. Fædrl. 17. Dec.

Rusland. Viggo Cavling: Monte Carlo. (Om Diagileff-balletten og Nijinsky) i s. Forf.s »Jeg gik mig over Sø og Land«. Kbh. (1942). S. 138-196. Optrykt i Pol. Till. d. 28. Marts, 4., 11., 18., 2 5. April og 2. Maj.

Sverige. Herbert Connor: Det musikaliska. folkbildningsarbetet i Sverige. Mus. o. Samf. -S. 3, -5, 14-15, 21, 28-29- (Forts. 1944). ,

Sverige. Korte Biografier over nogle svenske Komponister. Musikbl. Nr. i.

Sverige. Mr. Music: jazz-Nyt f ra Sverige. Mus. Amat. Nr. I i.

Sverige. Gösta Nystroem: Ny svensk musik. Da. Musiktidss. S. 106-109.

Sverige. Anders Rachlew: Kronprins Gustav Adolf og »Svenska Sängerförbundet Sangerbl. Nr. i.

Sverige. Harald Schrøder: To svenske Nattergale. Jenny Lind og Christiana Nilsson. Viborg Stifts Folkebl. 23. juli.

Sverige. William Seymer: Två svenske komponister (Ture Rangström. og Dag Wirén). Da. Musiktidss., S. 110-118.

Tyskland. Tage Wind: Musikundervisning i de højere tyske Skoler. Fædrel. 7. Sept.

Personalia:

Victor Gandrup: (Om Hugo Alfvén). Da Musiker-Tid. S. 194-195.

Mogens Bang: (f. S.) Bach-Opfattelsen. Pro cantu S. 66--68, 97.

Johs. Nørgaard: Matthæuspassionen (af I. S. Bach). Mus. Arnat. Nr. 10 og 11.

Sven Lunn: Wilkelm Backhaus. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 257.

Fritz Crome: Paa Koncertpodiet med Barytonernes Konge. (Mattia Battistini). Nat.tid. 21. Sept

Kai Aage Bruun: Omkring Beethovens »Missa solemnis«. Sorialdem. 15. Der.

Johs. Nørgaard: Beethoven-Symfoni. Mus. Amat. Nr. 4.

Harald Bergstedt: Bellman. Et Forord til »Slagsmaalet paa Gröna Lund«. Globus Nr. 261 S. i -5.

Carl Johan Elmquist :- Bellman og vi. (I Aneldning af Otto Sylwan: »Bellman och, Fredmans Epistlar«). Pol. 31. Aug.

Anne Marie Selinko: Johannes Brahms. Socialdem. Till. 17. jan.

Joks. Brakw, se ogsaa Nr 543.

Kr. Thornsen: Hvorledes Ole Bull blev inspireret. Fyns Tid. Till. 10. jan.

Benny Carter. Mus. Amat. Nr 9.

Vagn Kappel: Claude Debussy. Krist. Dagbl. 25. Marts.

Boogie-W.: Duke Ellington. Mus. Amat. Nr. i.

Fritz Crome: Geraldine Farrar. Nat.tid. 18. Okt.

Richard Hove: Gabriel Fauré. Da. Musiktidss. S. 8-16. Bemærkn. af Sv. Erik Tarp S. 91.

John Forsell, se Nr. 67, S. 68-69.

Knud Meister: Benlainin Franklin til Lord Kames, (Et Brev om Musik). Efterskrift af Vagn Holmboe. Aarstiderne S. 114- 117.

Jürgen Ba Izer: George Gerfkivin. Ekstrabl. 20. Marts.

Niels Viggo Bentzon: Omkring »Porgy and Bess« (af Gershwin). Da. Musiktidss. S. 87-89.

Kes: George Gershwin Mus. Amat. Nr. 4.

Sven Møller Kristensen: George Gersku,in. Salmons. Leks. Tids,s. S. 265-266.

M. Holmegaard Nielsen: »Porgy og Bess« (af Gershwin) Mus. Amat. Nr 5. -

Erik Tuxen: »Porgy and Bess« (af Gershwin). D. kgl. Tea.s Progr. Febr.

Sven Lunn: Walther Gieseking. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 140.

Kai Aage Bruun: Gluck og hans Operaværk. Nat.tid. 2. Okt.

Erik Abrahamsen: Omkring Edvard Grieg. Berl. Tid. 13. juli.

Jörgen Ba Izer: Edvard Grieg. Ekstrabl. 12. juni.

Jørgen Bentzon: Omkring Edvard Grieg. Aarh. Stiftstid. 15. juni.

Kai Aage Bruun: Edvard Grieg og -hans Livsværk. Socialdem. 15. juni.

Hakon Børresen: Erindringer om Samvær med Edvard Gr Ieg. Da. Musiktidss. S. 138-147.

Ulver Forchhammer: Edvard Grieg og Norge. Fyns Venstrebl. 13. juni.

Julius Foss: Edvard Grieg. - Krist. - Dagbl. 15. Juni.

Victor Gandrup: Edvard Grieg. Da. Musiker-Tid. S. 161-166, 179-185.

Hjalmar Geisler: Edvard Grieg. Fædrel. 15. juni.

Henrik Juul Hansen: Det nationale. Gennembrud i norsk Musik. (Edvard Grieg). Grammofon Branchen Nr. 6.

: Den unge Edvard Grieg og Danmark Berl. Aft. i i. juni.

: Grieg og Peer Gynt. Brugsforen.bl. Nr. i-)

Alma Heiberg: Edvard Grieg og Norges Brydningstid. Berl. Tid. 5. Okt.

I : Edvard Grieg og den norske Folkemusik.

D. da. Tilskuer Nr. 6 S. 17-2 1.

Hjørdis Sverdrup Jensen: Norges nationale Komponist (Edvard Grieg). Aalb. Stiftstid. 15. juni.

Carl Th. Jørgensen: Edvard Grieg Horsens Folkebl. 10. juni.

Einar Kelstrup: Edvard Grieg. Fyns Tid. 23. Maj.

V. Secher Marcussen: Edvard Grieg. Aalb. Amtstid. 13. juni.

O. E. Ravn: Grieg i hans breve. Lev. mus. S. 219 -228, 262-269.

Nils Schiørring: Edvard Grieg. Nat.tid. 12. juni.

(Fortsættes)