Hakon Børresens kompositioner

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 05 - side 78-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Hakon Børresens Kompositioner

Ved Sigurd Berg

1897. »Thor kører til Jotumhein«. For Orkester. Op. 1. (Ms.). i. Opf. Dansk Koncertforening d. 20. Nov. 1911.

1900. Sange. Op. 2. - Tal du sagte, unge Nattegal (ved Thor Lange) - Sov nu, mit Hjerte (Vuggesang) - Ak, favre ejer jeg Fingre smaa (ved Thor Lange) -- Hvis du bar varme Tanker. (Helene Nyblom) - (W. H.). Ogsaa med tyske og engelske Tekster.

1900. Symfoni Nr. 1, c-mol, Op. 3. (Ms.). I. Opf. Det kgl. Kapel, Dirigent Johan Svendsen, d. 28. Febr. 1901.

1901. Sekstet for 2 Violiner, 2 Viola og 2 Violonceller, Op. 5. Tilegnet Edvard Grieg. (Breitkopf-W.H.). 1. Opf. Kammermusikforeningen d. 5. Nov. 1901.

1902. Romance for Violoncel og Klaver, D-dur, Op. 4. (W. H.).

1903. Polonaise for Orkester, C-dur, Op. 6, (W. H.). Ogsaa i Udgave for Klaver.

1904. Symfoni Nr. 2, A-dur, Op. 7. (Ms.). i. Opf. Musikforeningen, Dirigent Franz Neruda, d. 12. Febr. 1907.

1904. Koncert for Violin og Orkester, G-dur, Op. 11. (W. H.). i. Opf. Julius Thornberg med Det kgl. Kapel, Dirigent: Johan Svendsen, d. 3. Dec. 1904.

1905. Sange af I. P. Jacobsen, Op. 8. - Lad Vaaren komme. - Landskab: Stille, du elskede Kvinde. - I Seraillets Have. Marine: Frem under Haarets ravnsorte Skyer. - (W. H.). Udgave for bøj og dybere Stemme. Dansk og tysk Tekst.

1906. Klavierstücke, Op. 10. - Præludium, A-dur. - Scherzo, F-dur. - Vaarsang, D-dur. - (W. H.).

1907. Sonate for Violin og Klaver, a-mol, Op. 9. (Ms.). i. Opf. Kammermusikforeningen, Anton Svendsen og Agnes Adler, d. 15. Febr. 1911.
1908. Sange, Op. 12. Havørn: Der hænger en Havørn. (Holger Drachmann). Landskab: En vidtstraks Hede. (J. P. Jacobsen). - Saa standsed. (J. P. Jacobsen). - Polka: Cendrée og lille. (j. P. Jacobsen). (W. H.).

1908. Epilog for Orgel. Til Robert Børresens Begravelse. Komponeret over en Melodi til et Digt af J. P. Jacobsen. Arrangerer for Orgel af Gustav Helsted. (W. H.).

1909 Marche funèbre a l'enterrement de P. S. Krøyer, d. 28. Nov. 1909. Arrangeret for Orgel af Gustav Helsted. (W. H.). i. Opf. Palækoncert, Dirigent Fr. Schnedler-Petersen, d. 20. Febr. 1910.

1910. Morceaux, for Klaver, Op. 4. Notturmo al mare. - Menuetto. Caprice. Marche pittoresque. - (W. H.).

1911. Hejiners Sang: Gods og Guld og gode Dage, Op. 15, for Baryton, Strygeorkester og Harpe. (Tekst: Laurids Bruun). Udgave for Klaver. (W. H.).

1912. Normannerne. Ouverture for Orkesler, Op. 16 (Dania). i. Opf. Dirigent Safonoff, d. 10. Febr. 1913.

1913. eux pièces, for Violoncel og Klaver, Op. 17. - Elégie. - Sérénade. - (W. H.).

1913. Præludium for Orgel, Op. 18. Til Skagens 500-Aars Købstadsjubilæum (W. H.).

1913. Skagen: Hav imod Hav. (Harald Bergstedt). Sang og Klaver. (W. H.).

1913. Quatuor, 2 Violiner, Viola og Violoncel, e-mol, Op, 18. (W. H.). I. Opf. Brüsseller-Kvartetten i Skagens Musikforening d. 21. Nov.

1913 og i København d. 29. Nov. s. A.

1913.Tre Sange, Op. 19. - Serenade: Luk op dit Vindu. (Helene Nyblom). - Græd over dem. (Byrort ved H. Trier).Lys op nu, du Sol. (C. Boeck). (W. H.).

1913. Det var Kongen selv. Ballade. (Helene Nyblom). Mandskor. (W. H.).

1913. Kærlighedsvise: Da Sommeren bød paa Roser og Glød. (Helene Nyblom). Mandskor. (W. H.).

1914-17. »Kaddara«, Opera. Folkelivsbilleder fra Grønland af C. M. Norman-Hansen (W. H-Dania). 1, Opf. Det kgl. Teater 16. Marts 1921. Opf. i Brnxelles 1924, i Königsberg 1925.

1917-17. »Den kongelige Gæst«, Opera. Tekst af Svend Leopold efter Henrik Pontoppidan. Udgave for Klaver (W. H.). i. Opf. Det kgl. Teater 15. November 1919.

1920. Adoratio: jeg elsker dig med stille ]'ankers Andagt. S. o. Kl. (W. H.).

1922-23: »Tyko Brakes Drøm«. Ballet at Viggo Cavling. (W. H.). i. Opf, Det kgl. Teater i. Marts 1924. Opført i Stockholm 1928.

1925-26: Symfoni Nr. 3, C-dur. Op. 21. (Dania). L Opf. Dirigent Georg Høeberg, d. 14. Nov. 1927.

1927: Erindring. For Klaver. (W. H.).

1928: Tre Sange, Op. 24. - jul: Ved Lygtens Skin. (H. Pontoppidan). - Svanerne: Stig, mine Svaner (H. H. Seedorff Pedersen). - Motorsang: Rask paa Landevejen ruller. (Johs. V. Jensen). (W. H.).

1929: Byens Sang. For Kor, Harmoniorkester, Lurer og Trommer. (Eget Forlag).

1929: Historien om en Moder. Tekst efter H. C. Andersen. (Ms.). i. Opf. Det kgl. Teater 2. April 1930.

1931: Musik til »Cant«. Skuespil af Kai Munk. (Ms.). i. Opf. Det kgl. Teater 10. Okt. 1931.

1931: Kronprins Frederiks Honnørmarch.(Skand.).

1931: Sånger till texter af Ybor Cnattingius. Op. 26. (Nordiska Musikförlaget).

1931: Kunzes Kompagni. (H. H. Seedorff-Pcdersen). Mandskor. (Ms.).

1932: Musik til »Knud Lavard«. Skuespil af Axel juel. (Ms. - Forspil til sidste Akt særskilt(Dania». i. Opf. Odense Teater 1932.

1933: Raadhusintrada. For Lurer og Orkester. (Dania).

1936: Farende Sanger. (Axel juel). For blandet Kor og Orkester. (Ed. Dansk Korforening).

1937: Hamlet. Ouverture, Op. 25 (Ms.). Tilegnet Musikaliska Akademien i Stockholm. i. Opf. Stockholm Koncertförening. Dirigent Fritz Busch. 1938.

1939: Strygekvartet, c-mol. (Dania). i. Opf. Erling Bloch-Kvartetten 1940.

1940: Olympisk Hymne. Efter en pythisk Hymne af Pindar fra Aar 520 f. Kr.. For Orkester. (Dania). 1. Opf. Københavns Symfoniorkester, Dirigent Georg Høeberg, 1940.

1943: Danske Landskaber. 5 Sange for Mandskor til Tekster af H. C. Andersen, Ludvig Holstein, Kai Hoffmann, Viggo Stucken,berg og Henrik Pontoppidan. (MS.).

1943: Serenade for Horn, Strygeorkester og Pauker. (Dania). i. Opf. Dirigent Grethe Kolbe, Hornist Hans Sørensen, d. 12. Marts 1944.


Litteratur om Hakon Børvesen:
Louis Glass: Nyere dansk Musik. »Ugens Tilskuer«, 1916, S. 243-244.
Gustav Helsch: Hakon Børresen og »Den kongelige Gæst«. »Musik«, 1919, S. 163-165.
Gunnar Hauch: »Den kongelige Gæst«. »Ord och Bild«, 1920, S. 333-334.
Godtfred Skjerne: Hakon Børresen. »Dansk biografisk Haandleksikon«, 1, 1920.
William Thalbitzer og Gunnar Hauch: »Kaddara«. »Teatret«, 1920-21, S. 157-163.
Fritz Crome: Hakon Børresen. »Teatret«, 1920 -21, S. 164, 166.
C. Norman Hansen: Hvorledes »Kaddara« blev til. »Teatret«, 1920-21, S. 166.
Gustav Hetsch: Hakon Børrensen og »Kaddara«. »Illustreret Tidende«, 1920-21, S. 138-39.
Hakon Børresen: En grønlandsk Replik. »Tilskueren«, 1921, 11, S. 183-184.
Gunnar Hauch: En Opera om Grønland. »Ord och Bild«, 1921, S. 381-384.
Gustav Hetsch: Hakon Børresens »Kaddara«. »Musik«, 1921, S. 47-49.
Fritz Crome: Hakon Børresen. »Teatret«. Musikog Teaterbladet, 1923-24, Nr. 8.
Tonekunstnerforeningens jubilæum. Visit hos Hakon Børresen. »Dansk Musiker Tidende«, 1928, S. 55-57.
Erik Abrahamsen: Hakon Børresen. »Dansk biografisk Leksikon«, IV, 1934.
»Dansk Musiker Tidende«, 1934, S. 76-77.
C. Norman Hansen: »Livets Logbog«. Kbhvn. 1934, S. 5-14, 45.
Hakon Børresen: Erindringer om Samvær med Edvard Grieg. »Dansk Musiktidsskrift«, 1943, S. 138-147.
Et Interview med Hans Sørensen, bl. a. om Hakon Børresens nye Serenade for Horn og Orkester. Berlingske Aftenavis, 9. Marts 1944.