Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1943 Del 4

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 106-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musiklitterær

Bibliografi

for Aaret 1943 (Fortsat)

Harald Schrøder: Omkring Edvard Griegs Hundredaarsdag. Kolding Folkebl. 8. juni.

Hugo Seligmann: Grieg - 100 Aar. Pol. 12. juni.

Geirr Tveit: Edvard Grieg og norsk Folkemusik. Da. Musiktidss. S. 129-137.

Folke Törnblom: Grieg. (Overs. af Johan Koch). 156 S.

Th. Wellejus: Den skal blive endnu norskere. (Om Edvard Grleg). Viborg Stifts. Folkebl. 15. juni.

Ruth Østergaard: Da norsk Musik fandt sin Tone - . (Om Edvard Grieg). Aarh. Amtstid. 2. juni.

Gustav Adolf, Kronprins, se Nr. 488.

Jørgen Bentzon: Musiken for Samtidens Domstol. (Om Musikkritikeren Eduard Hansficks Anmeldelser af Samtidens Musik: Brahms, Wagner m. fl.). Fyns Stiftstid. 21. Maj. Ogsaa i Aarh. Stiftstid. 25. Marts.

Louis Bobé: Haydn og Danmark. Personalhist. Tidss. S. 66-69.

Harald Engberg: Romanen om Porgy og Bess (af - Da Bose Heyu,,ard). Socialdem. 24. Marts.

Henrik Juul Hansen: En tragisk skikkelse i nordisk Tonekunst. (Halfdan Kierulf). Krist. Dagblad 12. Aug.

Carl Allan Moberg: Orlando dl Lasso. Medl.bl. f. Da. Org. o. Kant. Samf. S. 1-6.

Legrenzi, se Nr. 41.

Niels Friis: Jenny Lind i København. Berl. Aft. 7. Sept.

Kaj Smith: Jenny Lind. Fædrel. 12. Sept.

Jenny Lind, se ogsaa Nr. 489.

Franz Liszt, se Nr. 68.

Erik Abrahamsen: Willem Mengelberg og hans Concert-Gebouw Orkester. Grammofon-Branchen Nr. 11.

Fritz Crone: Sophie Menter. Nat.tid. 29. Okt.

Vi introducerer Benedetti Michelangeli. Grammofon-Branchen Nr. 7.

Edv. A.: Mozart og »Cosi fan tutte«. D. kgl. Tea.s Progr. 29. Sept.

Kai Aage Bruun: Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Grammofon-Branchen. Nr. 11.

Johs. Nørgaard: Mozarts Operaer. Mus. Amat. Nr. 7 og 8.

Johs. Nørgaard: Mozarts Requim. Aarh. Stiftstid. 7. Marts.

Folke H. Törnblom: Mozart. (Overs. af johan Koch). 186 S.

W. A. Mozart, se ogsaa Nr. 395. (Se Regisrer) og Nr. 3 3 7.

Nijinsky, se Nr. 483.

H. F. Heinberg: Kristina Nilsson Vendsyss. Tid. 14. juli.

Fr. Hess-Hansen: Kristina Nilsson. Viborg Sriftstid. 16. Marts.

Kristina Nilsson, se ogsaa Nr. 489.

Oskar II, se Nr. 166. -

(Fortsætces).