Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dte#isk Toitekuitsfla,er -Forej,#i,,tig Kontor og Sekretariat: Tlf. Palx 7576. Hverdage 10-16. Raadhusslræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, ikax Freuler.

-Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert (P4-,dago«g), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumenti St), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max JU~ller (Sanger), Knud~ge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfalter), Mogens TV~;1dike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsled, Raadhusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 o,? Palæ 7576.

- Daiisk Kontp~ist--Foreidiig

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstf ormand), Finn Høffding, Si). E, Tarp, Vagn Holmboe.

. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 4252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det ut~,ge, Kon~or: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand: Lavard Friiskolm, St. Kongensgade 63. Tlf. Palæ 6221 x.

Kasserer:

lokan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø.

Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Del unge Tonekunstnerselskab, Kron

prinsessegade 26 3 , K.

Vi minder om, at Tilmeldelse til »Ung Aften« maa være indsendt til Kontoret inden 15. September.

Nye,?-e,

Ved en Koncert i Odd-Fellow Palæets mindre Sal

Torsdag den 26. September Kl. 20 vil følgende Værker blive fremført ved Birgitte og Arne Brieghel-MUller:

i. D. Schostakowitsch: Sonate op. 40 (1934). 2. Fr. Delius: Cello Concerto (1921).

3. André Caplet: Improvisations (1926).

4. jens Bjerre: Duo concertante (1941, tilegnet

B. og A. Br--M.).

Medlemmer af D. U. T. og M. p. F. kan afhente Billetter mod Forevisning af Medlpmskort samt Betaling af Garderobeafgift, 35 Øre, hos Wilhelm Hansen.