Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1943 Del 5

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 122-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1943 . (Fortsat)

Richard Hove: Wilheln2 Peterson-Berger. Lev. mus. S. 9-11.

.Knud Jeppesen: Andr~ Pirro in memoriam. Acta musicologica S. i.

Sven Lunn: Sergei Rackmaninov. Salmons. Leks. Sp. 2 9 7.

Knud Wissum: Rak~maninof død. Lev. mus. S. 129-30.

Patrik Vretblad: Johan Helinick Roman. Da. Musiktidss. S. log-lio.

Fritz Crome: Et brev fra en afdød klaverberømthed. (Morifz Roxentkal). Da. Musiktidss. S. 20-23.

Ib -Kesmodel: G. A. Roisini. Mus. Amat. Nr. 3.

Antoni Salieri. (Se Register) *

Johs. Nørgaard: Schubert. Mus. Amat.. Nr. 5 og 6.

Torben Krogh: »Hellig Trekongers Aften« (af Skakespeare) i musikalsk Belysning. Nat.tid. 2 7. Okt.

Jean Sibelius' »Finlandia«. Grammofon-Branchen Nr. 10.

- Jørgen Jersild: Smetanas »Die Moldau,«. Grammofon-Branchen Nr. 9.

Victor Gandrup: Et Rosenkavallerminde. (Om Richard Straiwss). Da. Musiker-Tid. S. 148,

. 150, 152.

Vagn Holmboe: Strawinskis.»Symphonie de psaumes«. Lev. mus. S. 319-325.

Finn Høffding: Strawinskis »Jeu de cartes«. Lev. mus. S. 255-262.

Igor Strawinsky: Mit Livs Historie. Overs. efter

»Chroniques de ma vie« (1-11, 1935) af Carl

Johan Elmqui~st. 202 S. I.

Sven Lunn: Alice Tegnér. Salmons. Leks. Tidss. St). 439-440.

Johannes Fønss: »Mestersangerne« (af Richard Wagner) med og uden »Spring«. Socialdem. 2. Marts. Bemærkn. af Karl Bjarnhof 3. Marts, Carl A. Andersen 5. Marts, Thorkild Jensen 6. Marts, Johs. -Fønss 7. Marts, Cai Heger1-nann Lindencrone 10. Marts.

Richard Wagner, se ogsaa Nr. 67 (S. 84-86), Nr. 68 og 543.

YX,r; Teori og Tekvik

Svend Møller Kristensen: Musiken. 2. Opl. 198 S.

Den moderne Becifring (i jazz). Mus. Amat. Nr. 3.

Knud Nørvang: Hvad er Toner? Mus. o. Samf. S. 67-68, 76-77.

Knud Nørvang: Paa opdagelsesrejse i ' Øret. (Foranlediget af A. Peyser: »Med strålkastare i labyrinten. Sth. 1942). Mus. o. Samf. S. 12 --13, 19-20, 27.

Herbert Ro~enberg: Principielle Betragtninger til Forinlæren. Da. Musiktidss. S. 251-257.

Instrumentalleknik.

E. Ankerstjerne: Sammenspil (for Amatører).

Mus. Amat., Nr. 3.

Asta Wkilla førgensen: Klaver. Om Fingersæt

ningsproblemet. Lev. mus. S. 22-23.

Knud Leopold Nielsen: Skal man anvende tekniske Klaver-øvelser til Børn? Lev. mus. S. 197

Else Priniz: Underholdningsmateriale. Lev. mus. S. 141-143.

Alexander Stoffregen: (Om elementære Øvelser med Forte-pedalen. Lev. mus. S. 63-65.

Ingv.: Harmonika--Kvaler. Mus. Amat. Nr. 4. ' -

Stemmeleori.

Ebba og Karl Stlegmilz Ekrenfels: Tale og Sang. Vejledning i Stemmelægning, Tale~ og Sangundervisning. 64 S.

Viggo Forchham;,ner: Kortfattet Tale- og Sangteori. 126 S.

Viggo Forckhammer: Ensartet stemmeterminologi. Lev. mus. S. 50-54. Beinærkn. af Svend Turning S. 85-89, af -V. Forchhammer S. 126 -129.

Victor Nielsen: Tekstudtale. Pro canru S. 8-9,

Victor Nie~sen: Betragtninger over Sangundervisning. Pro cantu S. 110-112.

Knud Nørvang: Stemmeteori. Mus. o. Samf. S. 83-84, 91-92.

Svend Turning: Klangerkendelse. Lev. mus. S. 23-25, 65-67, 143-146.

Svend Turning: Den rytmiske Frase. Pro cantu s. 108-110

Korsang. Chante Clair., Trestemmig Mandskorsang. Pro cantu S. 9.

Ricbard Østerfelf: Om at lægge Program (ved Korkoncerter). Pro cantu. S. 36-37.

VIII. Eilosofi, 'l""'stetik 0. 1.

Eilk Abrakainsen: Hvem er musikalsk? 160 S. - Se hertil P. Hamburger i »Samleren« S. LIV-LVI og Finn Høf f ding i Da. Musiktidss S. 203-208.

Er Ik Abrahainsen: Musik Luksus eller

Livsudfoldelse. Fyns Tid. 28 * Nov.

Erik Abrakainsen.- Hvorledes lytter man til Musik? (Ledetraad ved folkelig Universitetsundervisning Nr. 152). 4 S.

fol -gen Bentzon: Musikopdragese og Musikforstaaelse. jyllandsposten i. juni.

Erik Erik-fen: Den unge Slægt. Legemlig Udvikling er ikke nok i Længden. (Samtale med Forstander Johannes Nielsen, Odense Folkemusikskole, om Skolen, Musik og ham selv). Fyns Tid. 17. Dec.

C. 1Villum Hansen: Forsøg paa eksakt Musik-

I psykologi. Maaling af musikalske Anlæg. Sal-

mons. Leks. Tid,ss. Sp. 425-427.

Johannes Wulff: Musiken. Aarh. Stiftstid.. 29. April.

Georg Fjelrad: I Kunstnerens. Værksted. Aarh. Stiftstid. 8. Sept.

Musikkritik. ' Musik. Nat.tid.

Paul v. Klenau: Bedømmelse al

15. og 16. Aug.