For vore unge instrumentalister

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 121-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

For vore unge Instrumentalister

Omkring den 1. December afholdes i Paris en Konkurrence for Pianister og Violinister. Denne Konkurrence, der har faaet Navn efter Pianistinden Marguerite Long og Violinisten Jacques Thibaud, er kun aaben for Deltagere under 35 Aar. Interesserede kan melde sig paa det franske Gesandtskab, hvor den foreløbige Indtegning finder Sted. Der vil fra Danmark kun kunne deltage 4 Personer. Nærmere Oplysninger om hvilke Opgaver, som kræves, de nærmere Data, for Konkurrencens Afholdelse og de lokkende Engagementer, Instrumenter og kontante Beløb, som udgør Præmierne, kan faas ved Henvendelse til D. U. T.'s Kontor, hvor et Program for Konkurrencen ligger fremme til Gennemsyn..