Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 08 - side 138-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dm#sk Toi~,ekujishier -Forcititi,g

Kontor. og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7-576. Hverdage 10-16.

kaadhuss~ræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Na-stformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or~ ganist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen, (Dirigent), 3Iax Mklier (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wb Idike (Organist).

Sekreta-,r og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstæde 1, -København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

. Daiisk Komponist--Forening

Bestyrelse: Kn~idåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 4252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18.

Henv ' endelse kan dog kun ske efter forudgaa-

ende Aftale med Foreningens Kontor.

Det #t,,ttge Toiiektui Lstnerselskab

Kontor: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

- Nc,5,,stf ormand: Lavard Friiskolm, St. Kongensgade 63. Tlf. Palæ 6221 x.

Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunsinerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vi~ medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Iste Ung Aften finder Sted Fredag deri 25. Oktober Kl. 20 i Hornung- & Møllers Sal. Medlemskort giver Adgang.

ZD

(Program næste Side).

Program:

1) Händel: Sonate for Violin E-Dur.

Willy Frank Bjerregaard, Marie Sofie Haar. 2) P. E. Lange-MUller: Sulamiths Sang i Vin~ haven - i Skovduelunden - paa Bjergtoppen - paa Bj ergene.

Ellen Warlov.

3) Dom. Scarlatti: Fire Essercizi. Claude De-

bussy- Af »Images« Mouvement.

Marie Sofie Haar.

4) Gluck: Orfeus Arie.

Verdi: Arie af Troubaduren.

Ellen Warlov.

5) Carlo Breitenbach Christoffersen: Prælu-

dium for Soloviolin. Op. 26 (Uropf.)

Bartok~Szigeti: Ungarske Folkemelodier.

Willy Frank Bjerregaard, Marie Sofie Haar.

Flygel: Hornung & Møller.

iste Kammermusikkoncert finder Sted Fredag

den i. November Kl. 20 i Odd Fellow Palæets mindre Sal. Billet maa afhentes hos Wilh. Hansen, Gothersgade, mod Forevisning 'af gyldigt Medlemskort og mod Betaling af Garderobeafgift.

Program:

Olivier Messiaen: Qu~tuor pour la Fin du Temps for Violin, Violoncel, Klarinet og Klaver.

Violin: Erling Bloch, ""Violoncel: Jørgen Friisholm. Klarinet: Tage Scharf. Klaver: Holger Lund Christiansen.

Paul Hindemith: Strygekvartet i E.

Erling Bloch-Kvartetten: Erling Bloch, Lavard

Friisholm, Hans Kassow, Jørgen Friisholm.

Flygel: Hindsberg.

iste Orkesterkoncert finder Sted Fredag den 8. November Kl. 20 i Od~ Fellowpalæets store Sal under Medvirken af Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent: Lavard Friisholm. Solist: Professor Henry Holst. Billet maa, afhentes hos Wilh. Hansen, Gothersgade, mod Forevisning af gyldigt Medlemskort og mod Betaling af Garde,robeafgift.

Program:

Erling Brene: Concerto for Orkester (Uropf.)

E. i. Moeran: Koncert for Violin og Qrkester.

iste Opf. i Danmark. «

Solist: Professor Henry.Holst.

Béla Bartók: Concerto for Orkester (1943).

iste Opf. i Dan Mark.

2den Ung Aften finder Sted Fredag den 22. November Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Medlemskort giver Adgang.

Program:

1) Mozart: Sonate Es-Dur for Violin og Klaver.

Kóchel 380.

2)'Sange fra Hebriderne: »An Eriskay Lullaby«, »The Seagull of The Land-Under-Waves«, »An Eriskay Love Lilt«.

Grete Rix.

3) Debussy: Pour le Plano: Prelude, Sarabande,

Toccata.

Svend Erik T arp: Trois dances Op. 41: Espagnole, Sicilienne, Babioles.

Margot Keller. 4) Carl Nielsen: »Æbleblomst«, »Toves Sang«. Fr. Rung: 2 'Folkeviser: Serbisk Folkevise, Ingen anden er som jeg saa glad.

Grete Rix. Akkompagnement: Margot Keller.

5) Edmund Rubbra: Sonate Nr. 2 for Violin

og Klaver.

Henning Duusgaard, Marie Sofie Haar.

- Akkompagnement: Carl Johan Jørgensen.

Flygel: Hornung & Møller.