Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 08 - side 138-138

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet

Prit Pørrun for Musik til Nørge.

. »Unge Norske -Tonekunstnere«, som har inviteret »Frit Forum for,Musik« til Oslo -for at give Koncerter med ny dansk Musik i Ugen 12.-20. Oktober, er en Sammenslutning af unge, skabende og udøvende Musikere, som blandt andet har sat sig som Maal at gøre Musiken mere almenkendt.

Ved at arrangere Skole- og Bedriftskoncerter med Foredrag søger U.N.T. at øge Musikforstaaelsen og derved skabe et større Musikbehov. Foreningen fremfører ogsaa, nye Værker, ligesom de vordende udøvende Kunstnere hjælpes frem. '

Igennem Orkesterskole m. m. og et mere intimt Samarbejde mellem Musikerne haaber Foreningen, at skabe et Milieu. De er kommet saa langt i Arbejdet, at de nu har arrangeret fire Abonnementskoncerter for Ungdommen fra alle Samfundslag og Erhverv.

Ved en af disse Koncerter skal »Frit Forum for Musik« medvirke med gammel Musik (udført paa den Tids Instrumenter) og med en Afd. ny dansk Musik. Endvidere skal »Frit Forum. for Musik« have Koncerter i Foreningen »Ny Musik«, paa Musik-Konservatoriet, Rieflings Klaverinstitut m. fl. samt 2 Radioudsendelser d. 18. og 21. Oktober.

Som Arrangør for Ungdomskoncerten staar Kunstnernes Koncertdirektion,, der er Koncertbureau for Kunstnernes Internationale Foyer. Bureauets Indtægter skal i første Række'anvendes til at hjælpe unge Kunstnere med Stipendier og desuden yde Bidrag til Arrangementer, som trænger til økonomisk Støtte.

Frit Forum for Musik opfører Værker af følgende Komponister i Oslo:

Ejvin. Andersen - jens Bjerre - Niels Viggo

Bentzon - Erik Jørgensen - Ib Martens -

Leif Thybo - Sv. S. Schultz - Franz Syberg

Flemming Weis. -

Værkerne udføres af: Asta Andersen - Ejvin Andersen - Bengt johnssen - Niels Nielsen - Holger Val-bjørn.

,Ragnhild Nielsen giver ved hver Koncert en Orientering om Værkerne.