uden titel

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 08 - side 140-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Ansvarlig Redaktør: Sverre Forckhammer, Snaregade 4, Københ. K., Tlf Palæ 3196

Forretningsfører: Martin jarvad H. D., Willetnoesgade 70, Københ. Ø., TI£ Tria 167

Abonnement og Annoncer: Dansk Musiktidsskrift, Kroniprin~essegade 26, 1~øbenh. K., Telefon Byen 726 (Kl. 11-15)