Nogle oplysninger

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 09 - side 153-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Nogle oplysninger

1 Hr. Frede Schandorf Petersens udmærkede Artikel i »D.M.«, Oktobernumret, med Titlen: »Det er ikke nok endnu.«, staar bl. a. følgende: »- - jeg har ladet mig fortælle, at Carl Nielsen i Musikleksikonet: »Atlåntis Buch der Mu~ sik«, de ' r nylig er udkommet i Basel, er omtalt som dansk Dirigent.«

For Korrekthedens Skyld vil jeg gerne oplyse følgende: »Baseludgaven«- af dette Værk kender jeg ikke, men i det Eksemplar af Bogen, jeg har, der er udkommet i Berlin 1934, staar Carl Nielsen omtalt som: »Komponist und Dirigent« i Registret. Her er der Henvisningtil 4 Steder med nedenanførte Omtale:

I det musikhistoriske Afsnit staar - efter en anerkendende Artikel om N. W. Gade: »- -

Eine' grosse Reihe kleinerer Talente, unter denen sich einzig Asger Hamerik abhebt, leitet zur dänischen Musik der Gegenwart herüber, die in Carl Nielsen einen noch bedeutenderen Yertreter fand, als Gade es war« - og senere:

«- Im Kreis der nordischen Länder hat nach der Erscheinung Griegs wiederum Dänemark. die Führung genommen, und zwar einzig und allein durch die Persönlichkeit Carl Nielsens. Er ist, zumal in seinen Symphonien, unter allen nordischen Komponisten der weitaus stärkste und bedeutendste geworden und hat, -bei höchster nationaler Charakteristik, Weltgeltung erlangt - -.«

I Afsnittet orn Orgellitteratur er C. N. ogsaa naevnt og endelig staar der i Artiklen om Kammermusik: «- - Dånemark: N. W. Gade, vor allem. Carl Nielsen.

Mere kan man vel vel ikke forlange af et Værk, der foruden en større Gennemgang af Musikhistoren bringer fortrinlige Afhandlinger om alle tænkelige Emner. Musiken vedrørende som f. Eks.: »Opernregie«, »Tonfilmapparatur«, »Rechtliche Fragen«, »Schall Plattenaufnahmen«

m. m.

~ Mogens Enna.

Musik Huset i Oslo hat bedt os gøre opmærksom paa, at, de i Nr. 6 anmeldte Værker, »Slåtter og Stev fra Siljustøl« af Harald Sæverud, ikke, som antaget, er Bearbejdelser af gammelt Folketonestof, men at Melodistoffet her, som i Sæveruds andre Kompositioner, er Komponistens eget. »Siljustøl« er Navnet paa Sæveruds Ejendom udenfor Bergen.

Årgang 21/1946, nr. 09