Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 09 - side 154-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Nye Grammofonplader Ved Erling Winkel

Jean Sibelius: Violinkoncert*. Op. 47.

11.M.V. DB 9007-10

For at gengive Sibelius er det ikke tilstrækkeligt blot at spille, hvad der »staar i Noderne«. T~dfprelsen kræver Energi i Ansats og Tonedannelse og navnlig plastisk Sans, hvad enten vi kalder det Øre for den organiske Sammenhæng eller Fantasi. Ginette Neveu formaar i høj Grad at gøre den snart »klassiske« Vi- olinkoncert levende; i øvrigt er hendes Foredrag forlenet med en god Portion Elegance. »Philharmonia«s Orkester under S-Usskind præsterer udmærkede dynamiske Virkninger og danner i det hele en god Baggrund for Solisten, som jo unægtelig dominerer Kompositionen.

W. A. Mozart: Klaverkoncert i A-Dur.

« K.V. 488. Col. DX 8.204-6

Paa Forhaand maa man give Udtryk for sin

Medynk med de kritiske Sjæle, der eventuelt vil.,

de finde paa at bemærke, at denne Optagelse

lider under lidt Inteferens hist og her (hvad

enten det skyldes Studiet, Opstillingen eller

manglende Soberhed hos Solisten). Maaske Træ-

blæserne kunde være mere karakteristiske i

Klangfarven. Vi andre vil med fuld Ret fryde

os over Livsglæden i det herlige Musikstykke og

den helt igennem musikalske og naturlige Op-

fattelse, som de udøvende viser. Vi vil hellere

end gerne høre flere Indspilninger af de to til-

talende- Englændere: Denis Matthews og Georg

Weldon, der dirigerer Liverpools philharmoniske

Orkester.

Tse-haikowsky: Serenade for Strygeorkester.

Op. 48..M.M.T1. DB 87-,3-7.5

Sir Adrian Boult har ikke ganske fundet »Klangtypen«, selv om mange Detailler spilles ganske frisk, og Udførelsen er præget af B.B.C.s s,ædvanlige Dygtighed. Vi véd, at dette Mesterværk kan fremføres betydelig bedre og navnlig mere velklingende.