Samfundet til udgivelse af dansk musik. Fortegnelse over Samfundets publikationer

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 10 - side 168-170

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

8A3IFFNDET TIL AF

DANSK IVVSIK

Fortegnelse over Samfundets Publikationer

SERIE 1. (2- og 4-kændige Klaverudtog).

Kunzen: »Gyrithe« (1).

I.. P. E. Hartmann: »Syysoverdag«.

Fr. Kuklau: »Williarn Shakespeare«.

P. Heise: »Tornerose«.

Løvenskjold: »Fra Skoven ved Furesø«.

I. P. E. Hartmann: »Hakon jarl«.

Weyse: »Festen paa Kenilworth«.

C. I. Hansen: »Koncertouverture«,

Johan Hartmann: »Balders Død«.

Fr. Kuklau: »Euridice i Tartarus« Ouverture.

I. P. E. Hartinann: »Undine«.

P. E. Lange-M,~Wer: »Tove«.

Schulz: »Christi, Død«.

Heise: »Palnatoke«.

Frøllch: »Erik Menveds Barndom«.

I. P. E. Hartmann: »Korsarerne«.

Victor E. Bendix: »Fjeldstigning« Symphoni.

Fr. Kuklau: »Trillingbrødrene fra Damask«

Weyse: »Reformationskantate«.

Otto Maliling: »Symphoni i D-moll«.

Johan Hartmann: »Fiskerne«.

Aug. Winding: »Koncertouverture«.

Leop. Rosenfeld: »Henrik og Else«.

I. P. E. Hartmann: »Ulversitetets Kantate«. Alt ovenstaaende udsolgt.

Kuhlau: »William Shakespeare« Partitur udkommet i 1936.

I. P. E. Hartmann: »Ha:kon jarl« Partitur.

SERIE Il.

i. Lange-M;Q11er: »Kantate i Anledning af Udstillingens Aabning i København 1888.« Klaverudt,og.

2. Emil Hartmann; »Sym~phoni for Orkester . Nr. 3, D dur, Op. 42«. Klaverudt. f or 4 . Hænder og Orkst. '

3. Victor E. Bendix: »Sommerklange fra Sydrusland« Symfoni for Ork. Klaverudt. for 4 Hænder Part. og Orkst.

4. Otto Malling: »Den gyldne Legende« for

Kor og Orkester. Klaverudt.

5. 1. P. E. Hartmann:. »Trymskviden« Ballet 1 4 Akter af August Bourn Dnville. Fuldst. Klaverudt. for 4 Hænder med dansk, fransk og tysk Forklaring.

6. C. F. E. Hornemann: »Aladdin«, Eventyr Opera i 4 Akter. Fuldst. Klaverudt. med dansk og tysk Tekst.

7. Aug. Winding; »Symphoni for Orkester«.

Klaverudt. for 4 Hænder.

-8. N. IF. Gade & I. P. E. Hartmann: »Et Fol-

kesagn« Ballet i 3 Akter af Aug. Bournonville. Fuldst. Klaverudtog for 4 Hænder med dansk, fransk og tysk Forklaring.

9. Olto Malling: »Det hellige Land« Stemninger af Chr. Richardt for Soli, Kor og Ork. Op. 46. Klaverudtog af Komponisten.

10. N. W. Gade: »Baldurs Drøm« for Solostemmer, Kor,,og Ork. Klaverudt-og af Aug. Winding.

11. Fr. Rung: »Den trekantede Hat« Opera i 3

Akter. Fuldst. Klaverudt. m. Text.

12. Louis Glass: »Sommerliv« Suite f. Orkester .Op. 27. Klaverudt. for 4 Hænder af Komponisten. Part. og Orkst.

13. P. Heise: Ouverture til »Marsk Stig« Kla-

verudt. for 4 Hænder af Axel Grandjean.

14. 1. P. E. Hartmann: »Valkyrien« Ballet i 4 Akter af Aug. Bournonville. Klaverudt. for 4 Hænder med dansk, fransk og tysk Forklaring.

15. Jørgen ,14alling: »Kyvala« dramatisk Digt af. Osslan for Soli, Kor og Ork. Fuldst. klaverudt. med tysk og dansk Text. ...

16. P. E. Lange-Miiller: * Musik til Holger

Drachmanns Melodrama »Middelalderlig«.

Forkortet Klaverudt. af Komponisten. '

17. P. Heise: Scene af Hostrups »Ruskantate«

for Soli, Kor og Klaver.

L8. I. P. E. Hartmann: »Koncert-Indledning« komponeret for Solo, Kor og Ork. Klaverudt. af Otto Malling.

19. Victor E. Bendix: »Symfoni Nr. 3 for Orkester, A-moll, Op. 25«; Klaverudt. for 4 Hænder.

20. C.~ F. E. Hornenzan: Musik til Fr. Paludan Mdllers Tragedie »Kalanus«. Klaverudt. med Tekst.

21. Carl Nielsen: »Helios« Ouverture, Klaver-

udtog for 4 Hænder.

22. P. E. Lange-M,~711er: Kantate ved Festen i Odense paa Hundredaarsdagen for H. C. Andersens Fødsel, Op. 71; Klaverudtog . med Text af Komponisten.

23. Louir Glass: Symfoni Nr. 3 i D-dur (Skovsymfoni) Op. 30, . Klaverudtog for 4 Hænder af Komponisten.

24. Ofto Malling: Oktet, op. 17, Klaverudtog

for 4 Hænder af Komponisten.

25.- C. F. E. Horneman: »Kampen med Muser-

ne« i fuldstændigt Klaverudtog med Text.

26. Chr. Barnekow: »Strygekvintet i G-moll, op. 20«; Klaverudt. for 4 Hænder af Komponisten.

27. P. Scalabrinz: Musik til j. H. Wessels Sørgespil »Kærlighed uden Strømper« Klaverudtog med Text af Axel «~Yrandjean.

28. P: E. Lange-Mi Wer: Prolog og Epilog til »Agnete og Havmanden«, komponeret for Kor og Kl. Op. 73. Klaverudtog med Text.

29. P. E. Lange'MÅWer: Kantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hundredaarsdagen for Stavnsbaandets Løsning. Klaverudt. med Text.

30. Ludolf Nielsen: »Symfoni Nr. 2 1 F-dur,

Op. 19«. Klaverudtogfor 4 Hænder.

31. Diderik Buxtebude: -Udvalgte Kompositioner, begb. for Klaver for 4 Hænder af Chr. Barnekow.

32. Chr. Barnekow: »Idyller for Strygeorkester«,

4-hændigt Klaverudtog af Komponisten.

33. Roger Henrichsen: »Sct. Hans -Hymne« for Soli, Kor og Ork., Klaverudtog af Komponisten.

34. Louis Glass: »Symfoni Nr. 4 i E-moll, Op.

43«. Klaverudtog af Komponisten. '

35. Gustav Helsted: »Vort Land« i Uddrag, komponeret for Soli, Kor og Ork. Klaverudtog.

36. G. Matthi Son-Hansen: »Drapa«,komponeret

for Ork. Klaverudto~ af Alfred Tofft.

37. N. W. Gade: Fragment af Slutningsscenen af Oehlenschlågers »Sct. Hans Aften-Spil« for Solo, Kor og Orkester, fuldført og instrument,eret af Rued Langgaar-d. Klaverudtog med Tekst.

38. Leop. Rosenfeld: »Bjergpigen« for Solo,

Kor og Ork. Klaverudtog med Tekst.

39. Carl Nielsen: »Symfoni Nr. 2« (De fire Temperamenter) Op. 16. Klaverudtog for 4 Hænder af Henrik Knudsen.

40. 1. P. E. Hartmann: »Orla Lehman« for Mandsstemmer med firhændigt Klaver og Messinginstrumenter. Klaverudtog af Roger Henrichsen.

Alle udsolgt.

SERIE III.

i. Gustav Hélsted: Koncert for Violin og Ork, i H-moll, Op. 27, Udtog for Violin og Klaver. (Udsolgt).

2. P. E. Lange-Mi Wer: »1848 Kantate ved Veteranfesten 199&«, komponeret for Mandskor, Baryton-Solo og Blæseorkester, Op.. 60. Klaverudtog af Komponisten.

3. Louis Glass: »Fantasi for Klavem, Op. 35.

4. Hakon Børresen: »Kaddara«, Opera. Fuld-

stændigt Klaveudtog med Tekst. (Uds.).

5. Ludolf Nielsen: »Dronning Margrete«. For Soli, Kor og Ork. Op. 50. Klaverudtog af Komponisten. (Uds.) .

6. Tlfred Tofft: »Vifandaka«, Opera. Fuld-

stændigt Klaverudtog med Tekst. (Uds.).

7. Gustav Helste4: »Strygekvartet Nr. 5 1 F-

moll«. Part. og Stemmer.

8. Peder Gram: »Koncert for Violin og Orke-

ster «, Op. 20. Klaverudt. Part. og St.

9. N. 0. Raasted: »Orgelsonate Nr. 3«, Op.

33. (Uds.) -

10. Ludolf Nielsen: »Lackschmi«, Ballet. Fuld-

stændigt Klaverudtog.

11. ' Fr. Kulglau: Ouverture til »Elverhøj«, Part.

12. Louis GI;ass:.»Fantasi for Klaver og Ork.«,

Op. 47, Udg. for to Klaverer og Part.

13. Gustav Helsted: »Sonate for Orgel«, Op.

29.

14. Knudaa«~e Riisager: »Sonate for Violin og

Klavem

15. Alfred Tofft: Ouverture til »Vifandaka«,

Part.

16. N. 0. Raasted: »Serenade for Fløjte, Obo,

Violin og Violoncello«,(Studlepart.). Op. 4p.

17. Roger Henriksen: »Klaverstykker«,

18. Carl Nielsen: »Symfoni Nr. 5«, Part.

19. Louis Glass: »Symfoni Nr. 3«, Skovsymfo-

ni, Part.

20. 1. L. Emborg: »Concerto for Orgel med Strygere og Klaver«, Op. 49. Orgel med Klaver Part. og Stemmer.

21. Peder Gram: »Symfoni Nr. 2«, Op! 25,

Part.

22. Alfred Tofft: »10 Sange for bl. Kor, Par~.

I og Stemmer«..

23. Knudaage Riisager: Ouverture til »Eras-,

,mus Montanus«, Part.

24. Ludolf Nielsen: Ouverture til »Isabella«,

Part. og Stemmer.

25. Fritz Cro~., »To Sange«.

26. Einill US Bangert: »Kantate Op. q«, Klaver-

udtog.

27. Carl Nielsen: Ouverture* til Op. »Maskera-

de«, Part.

28. Fl. Weis: »Musik for 2 Træblæseinstru-

menter« Part. og Stemmer.

Ludolf Nielsen.- »Strygekvartet«, Part. og Stemmer.

30. førgen Ben~zon: »Kammerkoncert Nr. 1«,

Part. (Uds.).

31. N. 0. Raasted: »Kuvia Suomesta«. Billeder

fra, Finland. For Ork. Op. 56, Part. og Stt.

32. Carl Nielsen: »Koncert for Clarinet og Or-

. kester«, Op. 57. Part. og Stemmer.

33. Louis Glass: »3 Klaverstykkem

34. Rued Langgaard: »Strygekvartet Nr. 3«,

Part. og Stemmer.

35. Alfred Strandqui St: »Davids, 84. Psalme for

Orgel, Violin og Sang«.

36. Finn Høffding: »Symfoni Nr. 3«, Part.

37. Hakon Børresen: »Symfoni«, Part.

38. Sv. Godske Nielsen: »Strygekvartet Op.

14«, Part. og Stemmer.

39. 1. P. E. Hartmann: Ouverture til »Hakon

jarl«, Part.

40. Carl Nielsen: »Commotio«, Op. 58.

41. Poul Schlerbeck: »Kantate og A~cademisk

Festmusik«.

42. Sv. E. Tarp: »Serenade for Fløjte, Klarinet, Violin, Viola ~og Violoncello«, Part. og Stemmer.,

43. Fini Henriques: »Strygekvartet«, Part. og

Stemmer.

44. Ebbe Hamerik: »Orkestervariationer over et

gammeldansk Motiv«, Part.

45. 1. L. Emborg: »Concerto for Strygere og

Klaver«, Op. 72, Part. og Stemmer.

46. Kei Senstius: »Concertino for Fløjte og Or-

kester«, Part.

47. Herman D. Koppel: »Suite for Klavem,

Op. 2 1.

48. Fl. Weis: »Sonate for Klarinet. og Klavem

49. Launy Grøndåkl: »Violinkoncert«.

50. Peder Gram: »Ouverture Op. 21«, Part.

51. N. 0. Raasted: »Kristi Fødsel«, for Solo, Kor, Orkester og Orgel. Klaverudt., Orkst. og Korst.

52. 'Einill US Bangert: »Jeg vælger mig April«,

Ouverture, Part.

53. Erling Brene: »To, Gange tre smaa Klaver-

- stykkem. -

54. Vagn Holmboe: »Sonate for Violin og

Klavem

55. Poul Schlerbeck: »Tre italienske Duettem

56. Hakon Børresen: »Mod ~Dødenk Part. St.

57. Fr. Kuklau: »William Shakespeare«, Part.

58. 0. Sandberg Nielsen: »Præludium-Trio-Cia-

conna«.

59. Kai Senst IUS: »Concertino, for Fløjte og Orkester«. Op. 5. Klaverudt. med Fløjestemme.

1938.

60.. Carl Nielsen: »Symfoni Nr. 6«. Part.

61. Peder Gram: Prolog Op. 27. Part.

62. Finn Høffding: »Sinfonia Concertante«,

Op. 2 3, Part.

63. Otto M ' ortenien: »Quartett«, Part., St.

64. Knudaage Råsager: »Tre danske Peblinge-

visem, Part. St.

1939.

65. N. 0. Raasted: »Sangen om, København«,

Klaverudt.

66. Sv. S. Schul~z: »Sonate for Klavem

67. Harald Agersnap: »Interludium«, Part.

68. Sv. E. Tarp: »Concertino, for Fløjte og Or-

kestem Part. St.

1940.

69. Emi~ Reesen: »Variationer over et Tema af

Schubert«. Part.

70. Hakon Børresen: »Quatour pour 2 Violons,

Alto & Violoncello«. Part.

1941.

71. Harald Agersnap: »Trio«. Stemmer.

72. Herm. D. Koppel: »Strygekvartet Nr. 2«.

Op. 34. Part. St. *

73. Poul SChierbeck: »Fete galante«, Part.

1942.

74. Vagn Holmboe: »Kammerkoncert Nr. 2«,

Part. St.

75. Peder- Graw.,' »Strygekvartet Nr. 3«, Op.

30. Part. St.

1943.

76. Sv. E., Tarp: »Lystspilouverture«, ~art. St

77. Jørgen Bentzon: »Kammerkoncert Nr. 3«..

78. Hakon Børresen: »Serenade for Horn, Stry-

g-corkester og Pauker«.

79. Ebbe Hamerik: »Kvintet for Fløjte, 'Obo, . Klarinet, Horn og Fagot«.

1944.

80. Finn Høffding_: »Det er ganske vist«, Op.

37, Part. St.

81. C. F. E. Horneman: »Strygekvartet i g-

moll«, Part.

82. Launy Grøndahl: »Koncert for Fagot og

O-rk-ester«, Udgivet for Fagot og K~aver.

1945..,

83. 1. L. Emborg,- »Kammerkoncert Op. 57«,

Part.

84. Erling Brene: »Sonatine for Klavem

85. Kai Sensti;gs: «Orgelfantasi i d-moll«.

1946.

86. St,. E. Tarp: »Te deum«. Klaverudtog og

Korstemmer.

87. Rued Langgaard: »Symfoni Nr. 6«. (Det

himmelrivende). Part.

88. Knu ' dåge Riisager: »Finalegalop«, Part. St.

89. Buxtekude: »Min Gud er med mig«, (Der

Herr ist mit mir)--

90. Hartmann: »Ysa-Ouverture«, Part. St.

91. H. C. Lumbye: »Champagnegaloppen«,

Part.

Mogens Pedersøi~: »Dania Sonans«.

i. ' Pratum spirituale, 1620.

2. Madrigali a cinque voci, libre primo, 1608.