uden titel

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 01 - side 30-30

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk musiktidsskrif t - Levende musik udgives av Det unge tonekunstnerselskab, Dansk tonekunstnerforening, Dansk komponistforening og Musikpædagogisk forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., oer redaktionen slutter den 1. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det Øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre, i lØssalg 1,50 kr. (Øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan, tegnes gennem DMs ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen av det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Redaktion. (Editors): mag. art. Gunnar Heerup (ansvarshavende), Finsensvej 2, KØbenhavn F., Gothåb 2282, og mag. art. SØren SØrensen, Havnegade 33, KØbenhavn K., Palæ 9977.

Redaktionens adresse (Editorial Offices): Finsensvej 2, København F *

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 1.1-15. Dansk musiktidsskrift, Kronprinsessegade 26, København K. Byen 726. Postkonto: 3474.

, Annoncer (Advertising manager): Alto AggesØ, Kronprinsessegade 26 København K. Byen 726.

Forlag (Publishing f irm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, KØbenhavn K. Central 558