uden titel

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Dansk Musiktidsskrift - Levende Musik udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening og er Medlemsblad for Forenin-,erne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den 1. i hver Maaned.

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby og Frede Schandorf Petersen, Kroiiprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15. Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træff es her hver Torsdag Kl. 15-17. Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsesselade 26, København K., Byen 726, 11-15.

Forlag (Publishing firn7): C. E. C. Gad,Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Årgang 22/1947, nr. 03