Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1944, Del 3

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 07 - side 164-169

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1944, 3

(Sluttet).

309. - : Aage Oxenvad død. Nat.tid. 14. Apr.

310. Joh. Hye-Knudsen: Ved Idealisten Aage Oxenvads Død. Pol. 15. Apr.

311. Aage Oxenvad. D. kgl. Tea.s Progr.Maj.

312. Svend Chr. Felumb: Aage Oxenvad. Da. Musiker-Tid. S. 132-33.

313. Aage Oxenvad. Da. Musiktidss. S. 108.

314. Thorvald Nielsen: Aage Oxenvad in memoriam. Lev. mus. S. 92-93.
Ove Peters, se Nr. 404.

315. K. Bjarnhof: [Interview med Kirsten Thrane Petersen.] Socialdem. 17. Dec.

316. J. S.: [Interview med Kirsten Tlirane ,""etersen.] Pol. 24. Dec.

317. Else Dalhoff: Danmarks dejligst Vang og Vænge [af P. E. Rasmussen.] Danmark, S. 328-32.

318. K. Bjarnhof: [Interview med Emil Reesen.] Socialdem. 18. Maj.

319. Sv. Kragh-Jacobsen: [Interview med Emil Reesen.] Berl. Tid. 21. Maj.

320. [Interview med Arndi Riis.] Grammofonbranchen, Nr. 7.

321. Carsten Nielsen: [Interview med Amdi Riis.] Berl. Tid. 20. Aug.

322. Chr. Houmark: [Interview med Kristian Riis.] Berl. Aft. 20. Dec.

323. Holger Jerrild: Samtale med Knudåge Riisager. Børsen, 11. Apr.

324. JUrgen Balzer: Knudåge Riisager. Grammofonbranchen Nr. 6.

325. Knud Wissum: Samtale med Knudåge Riisager. Lev. mus. S. 269-72.

326. Holger Jerrild: Hos Knudåge Riisager. Gads da. Mag. S. 476-84.

327. Aksel Dreslov: [Interview med Oluf Ring.] Fyns Venstrebl. 10. Dec.

328. A. B. Lund: Oluf Ring fylder 60. Vejle Amts

Folkebl. 22. Dec.

329. Holger Skovmand: Oluf Ring - 60 Aar. Folkeskolen S. 889-90.

330. Sv. K.-J.: Komponisten Vilhelm Rosenberg. Berl. Tid. 5. Juli.

331. Vilhelm Rosenberg. Soranerbl. S. 55.

332. Victor Gandrup: Et Kapelmester-Kongsemne. [Frederik Rung.] Da. Musiker-Tid. S. 346-48.
William Scharff, se Nr. 512.

333. K. Bjarnhof: [Interview med Kennet Schoer.] Socialdem. 29. Aug

334. [Interview med Hans Schreiber.1 Berl. Aft. 6. Jan.

335. J. Sandvad : [Interview med Hans Sehreiber.1 Pol. 30. Jan.
Jens Schrøder, se Nr. 381.

336. Cajus: Samtale med Walther Schrøder. Ord og Toner, Nr. 6.

337. -N. V. Bentzon: Svend S. Schultz' Koncert for Klaver og Orkester. Da. Musiktidss. S. 182-84. Bemærkn. af Sv. E. Tarp S. 199-201, Sverre Forchhammer S. 201-03, Elvi Henriksen S. 203. [Diskussionen fortsat 1945.]

338- [Interview med Else Sehøtt.] Berl. Tid. 14. Febr.

339. Steen Albrechtsen: [Interview med Operasanger Erik Sjøberg.] Nat.tid. 13. Okt.

340. K. Bjarnhof: [Interview med Erik Sjøberg.] Socialdem. 13. Okt.

341. Carl Steffensen. Da. Musiker-Tid. S. 136.

342. Niels Friis: Musikerslægten Stockmarr i Danmark. Da. Musiktidss. S. 57-59.

343. Aug. Felsing: Johanne Stockmarr død. Nat.tid. 3. Febr.

344. Kai Flor: Johanne Stockmarr døde igaar. Berl. Tid. 3. Febr.

345. Axel Kjerulf: Johanne Stockmarr død. Pol. 3. Febr.

346. Th. Kierkegaard: Johanne Stockmarr. Protestantisk Tid. S. 59-60.

347. Carl Worm: Ved Johanne Stockmarrs Død. Katolsk Ugebl. S. 101-02.

348. Sigurd Berg: Fra Johanne Stockmarrs Konservatorietid. Dagbolsoptegnelser ni.in. Lev. nius. S. 147-50, 177-85, 280.

349. Chr. Houmark: [Interview med Alexander Stoffregen.] Berl. Aft. 12. Aug.

350. 0. E. Ravn: Johan Svendsen. Lev. nius. S. 57-67, 93-97,

351. Eyvind Johan-Svendsen: Min Far. [Johan Svendsen.] Berl. Tid. Till. 31. Dec.

352. N. V. Bentzon: Franz Sybergs Forspil til »Et Drømmespil«. Da. Musiktidss. S. 41-42, 64.

353. [Interview med Hans Sørensen, bl. z.~t. om Hakon Børresens nye Serenade for Horn ol, Orkester.] Berl. Aft. 9. Marts.

354. Martin Sørensen: Hans Sørensen. Da. Musiktidss. S. 181-82.

355. Clifford Hinman: Egisto Tango. Grainniofonbranchen Nr. 4.

356. Knud NYissum: [Interview med Svend Erik Tarp.] Lev. mus. S. 19-20.

357. Johs. Jacobsen: Moderne Komponist [Svend Erik Tarpl har skrevet en ny H. C. Andersen-Ballet. Pol. 3. Febr.

358. R. Bjarnhof: [Samtale med Svend Erik Tarp."", Socialdem. 9. Marts.

359. N. V. Bentzon: Svend Erik Tarps Koncert i C for Piano og Orkester. Da. Musiktidss. S. 84-86.

360. kipo: [Intervie,,v med Carlos Tegner.] Nat.tid. 17. Dec.

361. Ib Kesmodel: [Emill Telinang! fortæller. Mus. Aniat. Juni.

362. Hans Ellekilde: Gamle danske Julesalmer. Sønderjyden Hans Thomissen.

Vold, S. 20-25.

363. Godtfred Skjerne: [Bertel] Thorvaldsen og Musiken. Kulturininder, S. 97-142.

364. Carsten Nielsen: [Interview ved Wandy Tworek.1 Berl. Tid. 4. Sept.

365. J. S.: [Interview med Wandy Tworek.] P o 1. 8. 0 kt.

366. Chr. Houmark: [Interview med Ga Zina Werschenska.] Berl. Aft. 12. Okt.

367.* Jens Peter Larsen: Weyses Romancer og Sange. 4. S.

368. Sv. Kragh-Jacobsen: [Interview med Charlotte Wiehe-Bérény.1 Berl. Tid. 15. Okt.

369. Sven Sabroe: [Interview med Charlotte W'iehe Béréng.] Socialdem. 10. Okt.

370. Ayoe Willunisen, se Nr. 372.

371. J. S.: [Interview med Ole Willumsen.1 Pol. 1. Maj.

372.Valdemar Willumsen: Fra Teatrets Verden. 168 s.

373. blk.: [Interview med Valdemar Willumsen.] Berl. Aft. 8. Dec. Aug. Winding, se Nr. 4.

374. [Interview med Johannes Wollhers.] Vejle Amts Folkebl. 23. Dec.

375. Rich. østerfelt: r Johannes Wi1r1z1 40 Aars Organist-Jubilæum. Da. Kirkemus. Tid. S. 28-29.

376. Peter Tlionisen: Mogens Wijldikes Orgelchoraler til Kirkeaaret. Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 20-24.

377. Svend-Ove Møller: Mogens Wóldikes Orgelchoraler. Da. Musiktidss. S. 116-20. Mogens Zieler, se Nr. 512.

Provinsens musikliv:

378. Koncerter i Provinseii. Lev. mus. S. 53-54, 190-16, 137-4,5, 255-58, 278-80.

379. Carl Willunz Hansen: Provinsproblemer. Lev. mus. S. 265-10. Bemærkn. af Asger Poulsen S. 243-44.
Provinsens Sangforeninger, se ogsaa Nr. 22. z,

380. Er det galt med Aktistiken. [i Aalborg Haandværkerforening.1 Da. Musiker Tid. S. 82-84, 86.

381. -th: [Jens Schrøder fort-æller om Aalborgs Musikliv.] Da. Musiker-Tid. S. 12-43.

382. Om Aalborg By-Orkester i Sæsonen 1943-44.

Da. Musiker-Tid. S. 182-83.

383. Aalborg Sangforening af 1843. Sangerbl. Nr.

-1-2.

384. Jørgen Drachmann: Lidt om Byorkester Status [i Aalborg.] Aalb. Amtst. 14. Marts.

385. Koncertlivet i Aalborg. Da. Musilzt-;dss. S. 88-89, 140-41.

386. Aalborg korforening gennem 25 aar. Aalb. Amtst. 24. Sept.

387. S. A. Sørensen: [Om Arbejdet i Aalborg Syngeskole.1 Aalb. Amtst. 24. Sept.

388. K. Magleby Sørensen: Vægterne i det gamle Aalborg. Aalb. Stiftst. I. Nov.

389. Fr. Gregersen: Ran man det? [Svar fra Aarhus Byorkester paa et Angreb i Da. Musiker-Tid. 16. Dec. 1943.1 Da. Musiker-Tid. S. 10-11.

390. Georg Fjelrad: Koncertlivet i Aarhus. Da. Musiktidss. S. 45, 185.

391. Georg Andersen: [Carl Nielsens g-mol Symfoni i Aarhus Byorkester.] Aarh. Stiftstid. Till. 16. April.

392. Preben Kirkegaard: 75 Musikaftener [i St. Pauls Kirke i Aarhus under Georg Fjelrads Ledelse.] Aarh. Stiftstid. 25. Juni.

393. Emanuel Sejr: Philharmonisk Selskabs Jubik)eum. [Aai-hu's.] Aarh. Stiftst. 17. Okt.

394. Gustav Albeck: [Aarhus plillharmoniske Selskab.] Jyll.posten, 18. Okt.

395. Peter Riemann: Til Musikaften i Børglunz Domkirke. Aalb. Amtst. 24. Sept. Frederiksborg [Orglet], se Nr. 440.
Fuglsang, se Nr. 297.

396. Robert Fraser: Musikken paa Herlufsholm. Herlovianeren S. 36-39. [Fortsat fra 1943.1

397. F. Terkelsen: [Om Højskolehjemmets Sangforening i Herning.] I s. Forf.s »Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen«, S. 80-85.

398. Holstebro Orkester 50 Aars Jubilæum. Da. Musiker-Tid. S. 68-69.

399.* Sigvard Skov: Musikinstrumenter paa Koldinghus. 10 S. Kolding.

400. Nyborg Sangforenings 90 Aars Jubilænm. Sangerbl. Nr. 6.

401. Den fynske Centralsangforenings Stævne i Nyborg 11. Juni. Sangerbl. Nr. 6.

402. Gunnar Heerup: Orgelsagen i Nykøbing Falster. Lev. mus. S. 268-69.

403. Einar Relstrup : Koncertlivet i Odense 1943. Fyns Tid. I. Jan.

404. Erik Eriksen: Musiklivet i Odense. [Samtale med Ove Peters.] Fyns Tid. 5. Juli.

405. Misse Worni Jørgensen: Koncertlivet i Randers. Da. Musiktidss. S. 121-22.

406. Stort Sangerstævne i Saxkobing. Sangerbl. N r. 7.

407, Si Zkeborg Eoncertorkester og Landsdelorkestersagen. Da. Musiker-Tid. S. 30.1.

408. F. R.: Kirkemusikaftener i Thisted. Da. Kirkemus. Tid. S. 4-5.

409. H. H. Hansen: Gamle Danse fra Vejle Vesteregn. 2. Opl. 60 S. Kolding

410. De samlede jydske Sangforeningers Stævne i Vejle. Sangerbl. Nr. 5-7.

411. Vejle Haandv,---erker-Sangforenings 90 Aars Fødselsdag. Sangerbl. Nr. 7.

412.C. Rasinussen: Borgermusikken i Vejle 1825 5. Jul i Vejle, S. 25.
Viborg, se '.Nr. 232.

413. Povl Haniburger: Fyn og den folkelige ^Musik. Danniark, S. 590-92.
Jylland, se Nr. 192.

414. Eilif Mortansson: Den færøske Dans.
Socialdeni. 13. Febr.
V1. Frenintede Landes -211usikhistorie

415. Amerika. Mogens Fønss: Millionærernes Opera er lukket. Mandens Bl. Nr. 3, S. 4-6.
Amerika, se ogsaa Nr. 372.

416. Italien. Emillus Bangert: Italiensk Orgeln-lusik i Begyndelsen af det 16. Aarh. Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. S. 18-23. LI Anl. af Knud Jeppesens Bog fra 19-13.1

417. Japan. En japansk Musikopfattelse. Da. Musiker-Tid. S. 252-53.

418. Mongoliet. Herbert Rosenberg: [Oni H. Haslund-Christensens Indsamling af mongolsk Musik.] Da. Musiktidss. 197 -99.

419. Sverige. Herbert Connor: Det niusil,.aliska folkbildningsarbetet i Sverige. Mus. o. Sanif. S. 38-39. [Fortsat fra 1943.1

420. l~---A.: Om Svenska Musikerfiji-hundet Da. Musiker-Tid. S. 129-30.

421. P. L.: Den danske -Musikuges Koncerter i Stockholm. Da. Musiker-Tid. S. 1-1549, 173-76

422. Den danske Musikuge i Sverige. Da. Musiktidss. S. 10.1-06.
-123. Ejell Olsson: Svensk Liturgl. Da. Musiktidss. S. 159-60.

424. Torsten Wall om musiklivet ,-id ett låroverk [Ka-rlskrona.1 Lev. 11,111s. S. 266-68.
Sverige, se ogsaa Nr. 89.

425. Tyskland. Vagn Rehling: Den tyske I,ied.
Mus. (.). Sanif. S. 41-43, 47.

426. Erik Abrahamsen: Don Juan i musikalsk Belysning. [Gluck, «Mozart ol Richard Strauss.-- Aarh. Stiftst. 3. S,~,t. Tyskland, se ogsaa, 'N'r. 372.

427. Ungarn. Klar' Fredbor11: Synlende Ungdoni i Ungarn. Lev. mus. S. 241-43.

Personalia
428.* Ejnar Jacobsen oll Vagn Kappel: .klusikkens Mestre. Udenlandske Komponister. 468 S.

429. Sven Lunn: Giselle [af Adolphe Adam]
Nat.tid. I. Okt.

430. Børge Friis: Eugen d'Albert og hans Opera »Dalen.«. Nat.tid. 6. Jan.

431. Hai Aage Bruun: Joh. Seb. Bach. Grainmofonbranchen. Nr. 4. Se ogsaa. Bemærkn. Nr. 5, sst.
Joh. Seb. Bach, se ogsaa Nr. 51.

432. J. B.: Beethovens 5. Symfoni. Grammofonbranchen 'Nr. 2.

433.* Folke H. Tórnblom: Beethoven. Overs. af G. og D. Fog Olsen. 168 S.

434. Johs. Nørgaard: Maaneskinssonaten [af Beetlioven.] Mus. Amat. Okt.
Beethoven, se ogsaa Nr. 65.
Friedrick Aug. Beleke, se Nr. 115.

435. J. B.: Johs. Brahms' Symfoni Nr. 4, e-mol. Grarnmofonbranchen 1N'r. 3.

436. Johs. Nørgaard: Jolis. Bralinis. Mus. Amat. Aug.-Sept.

437. Georg Fjelrad: Johannes Bralirns. Aarh. Stiftst. I. ol, 2. Dec.
Johs. Brahms, se ogsaa Nr 5l.

438. Børge Friis: Frédéric Chopin. Granimofonbranchen, Nr. 5.

439. Johs. Nørgaard: Frédéric Cliopin. Mus. Amat. Maj.

440. Sten Uldall-Rasmussen: En gammel Mester, [Esalas Compenius,1 og hans uerstattelige Værk. Viborg Stiftst. 2. Febr.

441. Rai Aage Bruun: Omkring Donizelti. D. kgl. Tea.s Progr. Apr.

442. Holger Boland: Don Pasquale af Donizzetti. Berl. Aft. 8. Apr.

443. Axel Kjerulf: Donizetti. Pol. 9. Apr.
Chr. IV. Gluck, se Nr. 426.

444. Otto Foss: Da Peer Gynt-Musikken [af Edvard Grieg] blev til. Jyll.posten 30. Okt.
Edvard Grieg, se ogsaa Nr. 4, 56, 297.
Nina Grieg, se 1~~r. 297.

445. Eventyret om »Stille Nat, hellige Nat« [af Franz Gruber.] Katolsk Ugebl. S. 808 -09.
4-16. Om Salmen »Glade Jul« [af Franz Gruber.] Vejle Amts Folkebl. 21. Dec.

447. Haagen: Da København jublede over Yvelle Guilbert. Nat.tid. 6. Febr.

448. Chr. ICirclihoff-Larsen: Montmartres Muse EYvette Guilbert.] Børsen, 9., 10., 11. Febr.

449. Raj Nielsen: Frøken Niitouche [af F. Hervé.l, Socialdem. 14. Juni.
Borghild Langgaard, se Nr. 56.

450. Flemming Geill: Frantz Lehår. Grammofonbranchen, Nr. 3.

451. Paul Linel~e. Sst. Nr. 8.

452. Johs. Nørgaard: Franz Lfs--t. Mus. Amat. Apr.

453. Børge Friis: Franz Liszt. Grammofonbranchen, Nr. 8.

454. Frits Elbe: [W. A.] Mozarts Breve til Constanze. Da. Musiktidss. S. 1-5.

455. Hans Pedersen: Drømmen om en bedre Verden [Om W. A. Mozart.] Sorø Amtst. 27. Okt. Ogsaa i Aalb. Amtst. 16. Nov.
W. A. Mozart, se ogsaa Nr. 426.

456. Haagen Falkenfleth: Bondepigen, som blev Verdensstjerne. [Kristina Nilsson.]
Nat.tid. 15. Okt.

457. Otto Foss: Rikard Nordraak. Jyll.posten,11. Dec.

458. Knud Jeppesen: Marcellus-Probleme [G. Palestrina] Acta musicologica, S. 11-38,

459. Stig Mervild: Giacomo Puccini. Grammofonbranchen, Nr. 6.

460. Jørgen Jersild: I Anledning af [Maurice] Ravel-Aftenen paa Det kgl. Teater. Berl. Aft. 11. Okt.
Julius Råntgen, se Nr. 297.

461. JUrgen Ba Izer: Erik Satie. Ekstrabl. 8. Apr.

462. Finn: Finsk Kapelmester [Georg Schneevoigt], som har mistet alt. Pol. 29. Febr.

463.* Folke H. Tdrnblom: Schubert. Overs. af Joh. Koch. 154 S.

464. Stig Mervild: Schuberts Ufuldendte. Grammofonbranchen, Nr. I.

465. Søren Sørensen: å propos Menuetten af Schuberts h-mol Symfoni. Lev mus. S. 186-87.

466. Jørgen Drachmann: Schuberts Kærlighed og »Jomfruburet«. Aalb. Stiftstid. 18. Nov.

467. Johs. Nørgaard: Den ufuldendte [af Schubert.] Mus. Amat. Dec.

468. - : Robert Schumann. Mus. Amat. Juli.

469. Jørgen Bentzon: Robert Schumann som Musikskribent. Aarh. Stiftst. 2., 3. Okt.

470. Flemming Geill: Familien Strauss. Grammofonbranchen, Nr. 5.

471. Knud Bjerre: Valsekongen Johann Strauss. Aalb. Amtst. Till. 11. Juni.

472. Einar Wilhelmsen: Et Liv i Musik [Richard Strauss.] Fædrel. 11. Juni.

473. Victor Gandrup: Richard Strauss og det kgl. Kapel. Berl. Tid. 17. Juni.

474. Børge Friis: Richard Strauss og Programmusiken. Aalb. Stiftst. 4. Dec.
Richard Strauss, se ogsaa Nr. 426.

475. Torben Anton Svendsen: Lidt om Stravinsky's »Historie du Soldat«. Lev. mus. S. 7-12.

476. Finn Høffding: Om Igor Strawinsky's »Mit Livs Historie«. Da. Musiktidss. S. 93 -98.

477. Arne Hjorth: [Luigi] Tarisio. Da. Musiktidss. S. 129-32.

478. [Leo] Tolstoj og Musiken. Da. Musiker-Tid. S. 253-54.

479. V. Paramonoff: Erindringer om Tschaikowsky. Socialdem. Till. 19. Marts.

480.* Olaf Waage: Formproblemer i Richard Wagner's »Die Meistersinger«. 32 8.
Richard Wagner, se ogsaa Nr. 119.

481. Sv. Kragh-Jacobsen: [Interview med Geórgy v. Vasarhelyi.] Berl. Tid. 23. Jan.

482. J. B.: Giuseppe Verdi. Grammofonbranchen, N r. 7.

483. J. Ravn-Jonsen: Eric Westberg død. Ord og Toner, Nr. 10.

484. Carl Willum Hansen: Sir Henry Wood.
Lev. mus. S. 150-51.
VII. Teori og Teknik

485. Povl Hamburger: Nogle Betragtninger over Formen i Musiken. Da. Musiktidss. S. 10-15.

486. Bemærkninger til Diskussionen om Harmoniproblemet [i Da. Musiktidss. 1943, Sept.-Nov.l. Af Werner Wolf Glaserog Jørgen Bentzon. Sst. S. 18-19.

487. Dynamik. Lidt Teori om Musiks Lydstyrke Radio Mag. S. 46-47.

488. Povl Hamburger: Grundlaget for det instriimentale Kontrapunkt. Da. Musiktidss.. 99-104.

489. Fr. Heegaard: Elektriske Stemmegafler. Salmons* Leks. Tidss. SP. 1132-35.

490. [om Nodetryk.] Pol. -13. Aug.
Se ogsaa Nr. 285.
Instrumental teknik-. 491. Georg Fjelrad: Symfoniorkestrets Instrumenter. Sangerbl. Nr. 9.

492. Svend S. Schultz: Orkestrets Klangpalet.
Mus. o. Samf. S. 36-38, 44-47, 5254, 60.

493. Frift Grome: Rlavermusikens Forsiringer. [I Anl. af Alexander Stoffregens Bog.] Da. Musiktidss. S. 81-84. Bemærkn. af Alexander Stoffregen S. 106-07.

494. Alexander Stoffregen: Sin egen klaverlærer. Lev. mus. S. 220-26.

495. Walter Meyer-Radon: Klaverteknink og dens Betydning for kunstnerisk Klaverspil. Lev. mus. S. 2938-41.

496. Victor Breuning: Om Klarinettens Behandling. Mus. Amat., Juli.

497. Winstrup Olesen: Om Saxofonens Behandling. Sst., Juni.

498. Svend Hauberg: Om Guitarakkompagnemen-t. Sst., Febr.

499. Richard Irlind: Om Mandolinspil. Sst., Juni

500. Willy Christensen: Om Trompetens Behandling, Sst., Maj, Juli.

501. Mogens Brems: Om »Musetten«. [Harnionika.] Sst., Febr.

502. Elektriske Musikinstrumenter. Populær Radio, S. 283.

S a n g t e k n i k--

503. Jørgen Forchhammer: Aandedrætsstøttet. Lev. mus. S. 117-24.

504. Johanne Brandt Nielsen: Spredte Bemær1~ninger om Sangere og Sangundervisning. Lev. mus. S. 38-41.

505. [Om Præcision ved Korprøver.."", Sangerbl.Nr. 1.
Om Korsang, se ogsaa Nr. 137.

506.* Axel Olesen: Rytme og Interval. 48 + 32 S.

Børneundervisning:

507. Astrid Gøssel: Sang og bevægelse i børnehaven. Vore Børn, S. 29-32.

508. [Om Børne- og Musikundervisning.]

Alt om Børn, S. 426-36.

M u s i k o p d r a g e 1 s e

i Almindelighed:

509.* Erik Abrahamsen: Hvorledes lytter man til Musik? 4 S.

510. Jørgen Bentzon: Tonesprog og Musikforstaaelse. Aarh. Stiftst. 12. Apr.

511. Poul Hamburger: Musikforstaaelsens Fantom. Jyll.posten, 26. Maj; Bemærkn. af Eduard Mbller 2. Juni, af Hamburger 16. Juni.
VIII. -,Estetik, Filosofi

512. Pierre d'Origny Lilbecker: Maleri og Musik. Samtaler med Richard Mortensen, William Scharff og Mogens Zieler. Lev. mus. S. 211-15.

513. Svend Erik Tarp: Hvordan bliver Musiken til? Pol. 8. Jan.

514. Herluf Petersen: Er Fuglene musikalske? Krist. Dagbl. 9. Jan.

515. Erik Abrahamsen: Programmusik. Mus. o.Samf. S. 33--35.

516. Jens Kruuse: Musiktyranniet [Poesiens og Musikens indbyrdes Forhold.] Jyll.posten 29. Marts; Bemærkn. af Rich. Sennels 2. Apr., Erling Winkel 3. Apr., Jens Kruuse 5. Apr., Arthur Arnholtz 12. Apr., Sennels 21. Apr., Jørgen Bock 19. Maj.

517. Georg Fjelrad: I Kunstnerens Værksted. Sangerbl. Nr. 4.

518. Knudåge Riisager: Hør noget nyt. Demokr. Aarh. 4. Aug.

519. H. Trolle-Sleenstrup: I Tonedigterens Arbejdsværelse. Aalb. S~tif Ut. ''Till. 10. Sep~.

520. Povl Hamburger: Musikkens »Indhold«.D. tredje Standp. S. 164-69.

521. Paul v. Klenau: Aktuelle und bleibende Werte der Musik. Musik im. Kriege, Hft.' 3/1,- S. 49-50.

Se ogsaa Nr. 27.