uden titel

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 10 - side 224-224

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Musiktidsskrift - Levende Musik udgives af Det unge T'Onekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening o,-, er Medlemsblad for Foreningerne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den 1. i hver Maaned.

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby og Frede Schandor Petersen, Kronprinsessegade 66 København. K., Palæ 8812.

f I

Ekspedition (Execulive Offices, Subscriptions): 11-15. Kronprinsesseade 26, Kobenhavn K., Byen 726. Redaktørerne træffes lier hver Torsdag Kl. 15-17.

Postkonlo: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, Købenliavn K., Byen 726, 11-15.

Forlag (Publishing firin): G. E. C. Gad, Viminelskaftet 32, København K., Ctr. 558.