uden titel

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 11 - side 244-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk Musiktidsskrift - Levende Musik udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpæ- dagogisk Forening o,, er Medlemsblad for Foreningerne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den 1. i hver Maaned.

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby og- Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Execulive Offices, Subscriptions): 11-15. Kronprinsessegade 26, København K.I Byen 726. Redaktørerne træffes her hver Torsdag Kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15.

Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Årgang 22/1947, nr. 11