Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 12 - side 261-262

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadliusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: L1akoiz Børresen (Formand),

Torbe,n K~ogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Rep,ræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wöldike.

Sekret--r og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Pa Iae 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), IV. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssag,,fører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan do«, kun ske efter forud- ,aaende Aftale med Foreningens Kontor.

Musikpa-dagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juri

disk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Posikonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred ]Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhaminer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johcin Bent-zon, Enidrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Mandag d. 12. Januar Kl. 20 afholdes i Odd Fellow Palæets mindre Sal en Koncert under Medvirken af de to hollandske Kunstnere Dick de Reus (Violin) og Andre Jurres (Klaver). Programmet bliver dels klassisk og dels moderne Musik.

Mod Forevisning af -Aledlemskort kan en Billet afhentes fra og med Fredag (1. 2. Jaimar i Skandinavisk Musikforlag, Borgergade 2.

3die Uiig Aften finder Sted Mandag (1. 26. Januar 1948 Kl. 20 i Hornung & NLÅlers Sal.

Prograni, se Januar Nr. af Dansk Musiktidsskrif t.