uden titel

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 03 - side 76-76

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Pulsar Festival 2020

Annonce

Edition s

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er Medlemsblad for Foreningerne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den I. i hver Maaned. Abonnementspris 12,00 Kr. pr. Aargang, 12 Hæfter G Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske Kroner), det øvrige Udland 15,00 danske Kr. Enkeltnumre i Løssalg 1,50 Kr. (øvrige Udland 2,00 Kr.). Abonnement k n tegnes gennem DM's Ekspedition eller hos en Bog- eller Musikhandler. Kun fuldstændigt Aargangsabonnement modtages, og Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket skriftlig Opsigelse sker.

Redaktion (Editors) : Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subseriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver Torsdag Kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15.

Forlag (Publishing firin): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Årgang 23/1948, nr. 03