I anledning af kritiken over Knut Vikrots bog

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 05 - side 130-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

I Anledning af Kritiken over Knut Vikrot's Bog

I DM nr. 1 1948 forekommer en meget begejstret omtale af Knut Vikrot's bog »Stemmen, dens Skoling og Pleje«. Kritikeren har her fuldstændig ignoreret en masse positive fejlagtigheder og selvmodsigelser hos forf. De videnskabelige beviser for rigtigheden af min nævnte anskuelse har jeg parat, men dem ønsker nær

værende eerede blads Redaktion ikke at offentliggøre. Man frygter, at det vilde kede læserne og overfor et saa vigtigt argument maa selvfølgelig de saglige og fagmæssige interesser vige. Derimod har man tilbudt mig plads for en imødegaaelse af herr Vikrot's mindre ærlige angreb paa mit arbejde »Huru r8storganen behårskas«, et arbejde, som har opnaaet ubetinget anerkendelse fra de største viden~ skabsmænd og kunstnere i Norden og som bruges som studiemateriale ved universitetet i Helsingfors. Siden det nu er lykkedes herr Vikrot at bluffe saa mange, skal jeg nævne et par eksempler, skønt jeg personlig anser det for at være af underordnet interesse:

I begge af de svenske oplag citerer forf.: »... derved indsnævres ogsaa. Mund- og Svælgresonansen, som nu paa sin side faar en (!) højere overtone.« Jeg havde skrevet egentone. I en polemik, mellem herr V. og undertegnede i det svenske blad »Musikvårlden« vilde han give det udseende af, at der forelaa. en trykfejl. Man gentager altsaa en trykfejl med tilhørende ironiske udraabstegn og det hele i et nyt oplag! Først efter polemiken blev

det forfalskede citat rettet i den danske udgave, men det rare udraabstegn kunde forf. ikke afstaa. fra - skønt det nu var fuldstændig meningsløst! Den sagkyndige kan jo selv trække sine konklusioner! For at redde herr V. for yderligere blamage afbrød bladets redaktion denne polemik uden et ord derom til oplysning for læserne! - Et andet eksempel: I mit nævnte arbejde debatterer jeg paa side 12 det internationale i det sproglige udtryk »høj« og »lav« tone. Dette fordrejer forf. til, at jeg derved skulde ha søgt at give en fysikalisk forklaring paa forskellen mellem høj og lav tonehøjde! Bogen vrimler af den slags, men jeg finder ikke anle Uning til at spilde mere af min tid paa herr Vikrot.

København, den 30. April 1948.

W. Talvi.

Årgang 23/1948, nr. 05