Poul Schierbeck 60 aar

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 05 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Poul Schierbeck 60 Aar

I vor Tid, hvor Mennesketyperne er blevet nivelleret paa det kedsommeligste, er det en Guds Gave, at der findes en Figur som Poul Schierbeck. Man kan ikke tænke sig noget fornøjeligere end at faa Kik paa ham i en Gade eller blandt et Koncertpublikum. Han formelig »æder« hele Billedet, hvor han kommer frem, bred og altfavnende under sin snurrige lille Kalot. Ikke mindre morsomt er det at finde ham om Sommeren paa sin yndige Ejendom ved Aalsgaarde Strand. Iklædt det værste gamle Kluns med Huller i Bukserne tilbringer han sin bedste Tid med at kæle for fine Fiskegrejer, pudse, polere og reparere - samt smøre baade Grejerne og sig selv i Olie, Tjære og Fedt. Hans Fiskedomeene er Bøgholm Sø, - og hvad Poul Schierbeck ikke véd om Sportsfiskeriets, Fiduser, er ikke værd at vide.

Hans Produktion som Komponist er som han selv, - broget, bred og menneskelig. Af Hovedværkerne har Symfonien (1914), det symfoniske Balletfragment »Natten« og »Häxa« for Sopran, Orgel og Orkester alle tre faaet deres Førsteopførelser i Göteborg, et Udtryk for den Tilknytning, han gennem Aarene har følt til svensk Musikliv. Hans største Værk, Operaen »Féte galante« havde Premiére paa vort kgl. Teater i 1931.

Men dette falder udenfor hans egentlige Speciale. Siden gamle Hartmann har nemlig ingen som Schierbeck været Danmarks Kanlatekomponist, det utaknemmeligste af alle musikalske Hverv. Kantater lider jo i Reglen den kranke Skæbne at blive glemt, naar Festernes Rus har sat sig, men Schierbecks Immatrikulationskantate (1921) og Aarhus Studenterforenings Ruskantater (1940) hører dog til de stadig spillede, medens Kantaterne ved Medicinsk Selskabs 150 Aars Fest (1922), ved Musikstævnet i Forum (1937) og ved Aarhus' 700 Aars Byjubilæum samt A. C. Illums Mindekantate (1939) og Statsradiofoniens Grundlovskantate (1941) m. fl. sover deres Tornerosesøvn.

Men først og fremmest er Schierbeck jo Sangkomponist - og.man tør gætte paa, at hans søde og herligt syngende Hustru har været hans inspirerende Muse paa dette Omraade. Selv ind til Folkets dybeste Hjerterødder har han naaet med sine Sange. Er vi ikke lykkelige over hans underfulde »I Danmark er jeg født-«. Den Melodi kunde kun være født i et dansk Hjerte.

Mon man gætter galt ved at skyde paa, at Poul Schierbeck paa Fødselsdagen d. 8. Juni sidder i sin Baad paa Bøgholm Sø. Og hvad kan man da ønske ham bedre end en 20 Punds Gedde paa Krogen, Naturens Hyldest til sin muntre Søn.

Årgang 23/1948, nr. 05