uden titel

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 07 - side 182-182

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er Medlemsblad for Foreningerne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den I. i hver Maaned. Abonnementspris 12,00 Kr. pr. Aargang, 12 Hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske Kroner), det øvrige Udland 15,00 danske Kr. Enkeltnumre i Løssalg 1,50 Kr. (øvrige Udland 2,00 Kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's Ekspedition eller hos en Bog- eller Musikhandler. Kun fuldstændigt Aargangsabonnement modtages, og Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket skriftlig Opsigelse sker.

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schan~ dorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812. -

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne tr2effes her hver Torsdag Kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade -26, København K., Byen 726, 11-15.

Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.