Fra forlagene

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 213-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Fra Forlagene

For Amatør. og Skoleorkestre

Gehrmans Musikfårlag har i Inga Maja Retlings Redaktion udgivet nogle :fortræffelige Hefter .»Hein- och Skolmusik fór instrumentalcirklar« og »- fór Stråkar och Piano«. Af førstnævnte foreligger der fire Hefter, hvoraf det første indeholder seks- mindre Kompositioner beregnet for Nybegyndere i Ensemblespil. Instrumentationen er gjort for 2 Fløjter, 2 Klarinetter, I Trompet, 1 Basun, Strygere og Klaver (Direktion). Samtlige Stykker (svenske Folkeviser og to Smaastykker af Händel og Mozart) kan for Strygernes Vedkommende spilles i første Position, og Strøg og Fingersætning er ikke vedføjet, udfra den Betragtning, at for mange Tegn i Nodebilledet kun forvirrer. Anvisninger i den Retning maa fremsættes :af Kapelmesteren. De tre følgende Hefter indeholder Stykker af progressiv Sværhedsgrad, dog er der ingen af Strygerstemmerne, som gaar højere end e'. bisse Hefter omfatter svenske og norske Folkeviser samt mindre Stykker af Bach, Gluck og Pacius. Instrumentationen er foretaget af henholdsvis Yngve Holmek og John Fernstr6m. De to Hefter for Strygere og Klaver indeholder Danse komponeret af Andrea Gullberg og Margot Helmfried i Arrangement af Yngve Sk,51d. (Pris pr. Hefte: Partitur, sv. Kr. 2,25 - Stemmer,, sv. Kr. 2,75).

// I Komponisten Edvin Kallstenius' Udvalg og Bearbejdelse'foreligger et Hefte »Bach-Miniatur«, en Suite for Kammerorkester (1 Fløjte, 1 Obo - el. Klarinet

samt Strygere og Cembalo - ad lib. -). Stykkerne er udvalgt blandt forsk. Instrumentalværker af Bach i et noget sværere Arrangement end de førnævnte Hefter.

Nordiska, Husikfórlaget - Stockholm

// Komponisten Harald Fryklófs (f.

1882) »Sonata alla, leggenda« for Violin og Klaver er udkommet i Charles Barkels Revision.

Kor a cappella

For firstemmigt Dame- eller Drengekor har Otto Olsson skrevet »Två vårvisor« til Tekster fra Piae Cantiones (1625) - »In vernali tempore« og »Tempus adest floridum«.

// For firstemmigt blandet Kor har Erland von Koch bearbejdet en Vise fra ósterdalarna, »Så draga vi upp till, Dalom igen«, og for samme Korbesætning sat Musik til Sara Bohlins Digt »Blåklint«.

Norsk Husikforlag A/S - Oslo

// I Anledning af 100-Aarsdagen for Agathe Backer-Grøndahls Fødsel d. 1. Dec. 1847 har Norsk Musikforlag udsendt to Hefter indeholdende henholdsvis 20. Sange og 20 Klaverstykker af den kvindelige norske Komponist. Af samme Komponist foreligger ligeledes Sangen »Endnu et Strejf kun« i Arrangement for Violin og Klaver af Leif Halvorsen.

// Af Johan Halvorsen er udkommet »Norsk Dans Nr. III« og »To Serenader« for Violin og Klaver samt »Konsert. Caprice« over norske Melodier for 2 Violiner.

// Sverre Bergh har skrevet en Række Variationer over »Gubben Noah« - for Klaver, der i den nyere norske Folketone er velegnet til Undervisningsbrug ved det mere fremskredne Stadium.

// »Av min Poesi-Bok« kalder Arnljof Kjeldaas syv af sine Klaverstykker, som er udkommet under Titlerne: Ensomhet - Aften ved Randsfjord - Trollenes lørdagskvell - Skogtrollene danser - Stortroll drar forbi - Jaktrittet og Hoppe paradis.

// Fridtjof Backer-Grøndahl, selv en fremragende Pianist, har skrevet en Scherzo op. 22 med Undertitlen »Trykkfeilsdjevelen«.

// Reidar Brøgger, der var en af Johan Svendsens sidste Elever, har udgivet en »Konsertetude« for to Klaverer.

// Af Harald Sæverud foreligger endnu en af hans inciterende symfoniske Danse - »Suliuslåtten« - saavel for Klaver som i en prægtig Instrumentation for stort Orkester henholdsvis op. 17 og 17 a.

S ange

Ludvig Irgens Jensens Sang til Inger Hagerups gribende Digt, »De brente våre gårder«, som giver Udtryk for Modstandsviljen i det norske Folk, efter at Nazisterne havde udslettet den lille By Aust-Vågøy i Marts 1941, er udkommet for Sang og Klaver.

// Af andre Sange foreligger Arvid Aarsnes' »Her vil eg kvile« (Ola Sestrom), Arne Eggens »Heil deg, havsens stjerne« (ved Erik Eggen), Finn Ludts »Rosa« og »Heime« (Aukrust), Moses Pergaments »Bær ikke sorg« (Arne Paasche Aasen) og Sparre Olsens »Tre kjerleikssongar« (Slapgard, Aukrust og Tor Jonsson).

// Sparre Olsen har ligeledes samlet og arrangeret norske Folkeviser, hvoraf Hefte I »Fra Gudbrandsdalen« foreligger med norsk Tekst og i engelsk Oversættelse ved Percy Grainger.

Kor og Orkester

Af Værker for Kor og Orkester med eller uden Solister er udkommet Sverre Jordans »Norge« (Nordahl Grieg), Conrad Badens »Mitt fedreland« (Ola Sestrom) og Sparre Olsens »Norsk Sang« (Nils Collett Vogt).

// Sigurd Islandsmoen har skrevet og udgivet et »Requiem«, som er særlig bemærkelsesværdigt i Kraft af, at han til Grund for de forskellige Afsnit i Messen udelukkende har lagt norske Folketoner væsentligst. af religiøs Karakter. Komponisten har selv samlet og nedskrevet Melodierne, hvoraf de fleste er fra Valdres, en Egn der er særlig rig paa værdifulde Folketoner. Han har saa ændret Melodierne hovedsagelig i rytmisk Henseende, passende til de forskellige Tekstleds Karakter, hvilket i Virkeligheden er det gamle nederlandske Princip genoptaget paa norsk Grund.

// »Nidarosdomen« kalder'Sparre Olsen et stort anlagt, nylig udkommet Orkesterværk (Fuga og Koral) op. 29.

// Komponisten Karl Andersen, hvis Symfoni for Kammerorkester blev opført ved de Nordiske Musikdage i Stockholm

sidste Aar (se DM. 1947, Nr. 8, S. 177), har udgivet en Trio f. Fløjte, Klarinet og Cell(» op. 5 - maaske et Forslag til Overvejelse for et af vore hjemlige Blæserensembler..

Kirkemusik

Arild Sandvold har samlet 29 Koralforspil for Orgel eller Harmonium skrevet af norske Komponister og særlig beregnet. for Gudstjenester i norske Kirker.

// Leif Solberg har komponeret og udgivet nogle Variationer for Orgel over Folketonen »Eg veit i Himmerik ei borg«_

nusikk-Huset A/S - Os Io (Noreg-Edition)

// Et af Klaus Egges tidligere Værker., en Sonate for Violin og Klaver (Verk 3), er udkommet tillige med nogle Sange af senere Dato. Sangene - »Draumar i stjernesnø« af Hans Henrik Holm - der er skrevet til Orkesterakkompagnement, foreligger i Klaverudgave med Teksten i dansk Oversættelse af Olav Gynt (Verk 18). Tore Ørjasæters dystre »Elskhugs Kvede«, som oprindelig er skrevet med Strygeakkompagnement, er ligeledes udgivet for Sang og Klaver (Verk 19).

// Johs. M. Rivertz har omarbejdet »Tre folkeviser« - »Blåbukken«, »Pål sine høner« og »Eg ser deg utfor gluggjen«

til Klaversolo. Folkeviserne, der er holdt i den for mange norske Komponister saa karakteristiske stærke og kantede Harmonik, er anvendelig for Elever paa et lidt fremskredet Stadium.

// I Orkesterpartitur foreligger nu Harald Sæveruds »Gjætlevise-variasjoner«, der bl. a. blev opført ved de Nordiske Musikdage i Stockholm og senere ved en Torsdagskoncert i dansk Radio (se DM. 1947, Nr. 8, S. 177).

Oxford University Press - London

// Peter Oldham har paa dette Forlag udgivet en »Sonatina for Piano«, et ret enkelt Værk, der dog virker temmelig uklavermæssigt.

// Med Dedikation til »The London Belglan Piano Quartet« har William Busch skrevet en Kvartet for Violin, Viola, Cello og Klaver.

// Oxford University Press har udgivet en Del Værker for to Klaverer (4 Hænder), hvoraf vi har faaet tilsendt et Originalværk, en Tarantelle af Madelaine Dring samt to Transkriptioner: Ouverturen til Håndels »Acis and Galatea« arrangeret af R. B. Miller og Liszts »Valse oubliée« i Colin Taylors Arrangement.

Paa samme Forlag har Arnold Cooke udsendt en »Alla Marcia« for Klarinet og Klaver.

// Komponisten Gustav Holst har skre

et Værk - »Lyric Movement« for Viola og Kammerorkester med Besætningen: - 1 Fløjte, 1 Obo, 1 Klarinet, 1 Fagot ~og Strygere. Orkesterpartiet synes ikke at stille større Krav til Orkestret end dem, et godt Amatørorkester vil være i Stand til at honorere.

floosey & Hawkes - London

// Igor Strawinsky: Concerto i D for Strygeorkester (1946).

Ved D.U.T.'s Koncert d. 29. Januar fik dette Værk, der nu foreligger i Studiepartitur, sin danske Førsteopførelse under Lavard Friisholms kyndige Ledelse. Ved denne Koncert fremstod Kompositionen i ,en Skikkelse, der knytter det stilistisk til Strawinskys mere diverterende Værker - hvis man kan bruge denne Betegnelse i Forbindelse med Strawinskys Kunst

med stærke Traade til f.Eks. Balletmusiken »Jeu de cartes«. Der er et inciterende Drag over hans abrupte men raffineret elegante Strygerbehandling, kun forekommer anden Sats, »Arioso«, lidt vel sød baade i Klang og Melodi. Concertoen er et fortræffeligt Objekt saavel. for Studiet af Strawinskys Kunst som for Studiet af en til det yderste drevet artistisk Strygersats. Værket er tilegnet »Basler Kammerorchester« og dets Leder Paul Sacher.

// Bela Bartok: Sonata for Solo-Violin.

Sonaten for Soloviolin hører til Bartoks sidste Værker; den er slutdateret 14. Marts 1944 og tilegnet Yehudi Menuhin, som uropførte den i New York 26. November 1944. 1 Modsætning til den lidt senere komponerede Klaverkoncert Nr. 3, som er yderst simplificeret baade i stoflig og teknisk Henseende, er dette Værk utrolig kompliceret og teknisk lige paa Grænsen af, hvad en Violinist kan yde. Sonaten, der varer i 231/2 Minut, har fire Satser, hvoraf den første er en bred Ciacona og den næste en for Bartok karakteristisk Fuga, hvis første Gennemføring med Temavarianter er »regelret« firstemmig. Sonaten stiller de største krav til sin hiterpret, og den vil uden Tvivl komme til at indtage en førende Plads ikke' alene blandt vor Tids sparsomme Solo-Violinsonater.

// Darius Milhaud har paa samme Forlag udsendt en Suite for Klaver og Violin, som helt er holdt i en moderne maskeret Barokstil.

// Af Arthur Benjamin foreligger der en tresatset Klaverkomposition: »Pastorale, Arioso and Finale«.

1t6zsavó1gyl & Co. - Budapest

// Det er de færreste af Bartoks Kompositioner, der er blevet udgivet paa Forlag i hans Hjemland, idet store udenlandske Forlag har siddet med Udgiverrettighederne for hans mest udbredte Kompositioner. Nu er der dog paa ovennævnte Forlag udsendt et »Bartok-Album« indeholdende 14 Klaverkompositioner - Bagateller, Burlesque'er og Danse m.m.

7/ Ede Zalhureczky har arrangeret 10 af Bartoks fortreeffelige Børnestykker fra Samlingen »For Children« for Violin og Klaver. Som saa mange af Bartoks mindre Instrumentalstykker er ogsaa. disse stærkt præget -af østeuropæisk Folkemusik, og Samlingen, der byder »Børnene« mange forskelligartede Problemer at løse, indeholder Stykker, som kan bruges til Sammenspil med Elever allerede paa de første Stadier. -

Gammel Musik i Nyudgaveir

Boosey og Nawkes - London

Af den lange Række nye Purce11-Publikationer foreligger nu i Benjamin Brittens og Peter Pears Redaktion »Saul and the Witch at Endor« (Harmonia. Sacra) for Sopran, Tenor, Bas og Continuo samt »Six Songs« fra »Orpheus Britannicus«, hvoraf tidligere er udkommet »Seven Songs«. Peter Pears har f o restaaet Revisionen af Sangstemmerne, Medens Britten har udsat Generalbassen. Det er ligesom ved de tidligere Udgaver gjort med stor kompositorisk Fantasi og Dygtighed; Britten har paa en personlig Maade gjort Akkompagnementet levende, men det overskrider paa sine Steder Grænsen for selve Purcells Stil, og saa' kan man jo diskutere, om det er forsvarligt eller ej. Paa en vis Maade vinder disse Udgaver i Aktualitet.

Rudall, Carte & Co., Ltd. - Lendon

Professor, Dr. Bernhard Paumgartner, der for Tiden forbereder Udgivelsen af en- Bog om Francesco Maria Veracini, har redigeret Udgaven af 2 Sonater for Fløjte eller Violin og Klaver (Basso, continuo) af Veracini, som her foreligger i Førsteudgave. Veracini, der var en af sin Tids største og mest fejrede Violinvirtuoser, skrev disse Sonater ca. 1716 i Venedig, og overrakte dem med Tilegnelse til Kurprins Friedrich August von Sachsen, en meget kunst- og musikelskende Fyrste, som paa en Kavalerrejse opholdt sig i længere Tid i Venedig, hvor han traf Veracini og engagerede ham til »Dresdner Hofkapelle«. Sonaterne blev - hvilket fremgaar af det ovennævnte - ikke trykt i Ve*racinis egen Tid, hvorfor de ikke bærer noget Opusnummer.

Oxford University Press - London

Watson Forbes og Alan Richardson har. transkriberet og arrangeret 7 Barokkompositioner for Viola og Klaver, hvoraf der foreligger en Suite af Couperin fra »Concerts royaux«. Desværre kan Transkriptionen ikke anbefales, thi medens f. Eks. Brittens Purcell-Arrangementer nok overskrider Barokstilen noget, saa bærer de dog Præg af at være gjort af en Fagmand og en Kunstner. Naar den foreliggende Udgave derimod ikke er god, skyldes det

ikke alene den ofte for »tykt« udsatte Klaverstemme men i lige saa høj Grad den ukunstneriske stil- og smagløse Anvendelse af Kromatik og parallelle Kvarter og Kvinter, som vidner om manglende Indsigt i Barokmusikens Stil og dens uomgængelige Love.

// Emily Daymond har redigeret Udsendelsen af en '»Ouverture-Suite« for Strygeorkester af Bach. Værket findes i Bach- Selskabets 45. Bind, men dets Ægthed er""dog ikke fastslaaet med Sikkerhed,. man mener, at en eller to; Satser er Afskrifter, Bach har foretaget af en anden Komponists 'Værk. »Ouverturen« er udmærket anvendelig for Amatørorkestre.

F. S. P.