mangler pt

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 212-213

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

'Desværre maa Cherbuliez's Inddeling i en -national Værkgruppe og en romantisk-ly-risk »absolut«-musikalsk siges at være -temmelig overfladisk. Men det er dog i 'hvert Fald et Forsøg i den rigtige Retning: .at undersøge Chopins Værker udfra et -objektivt mere sagligt Synspunkt i Modsætning til de almindelige æstetiserende ,,og flade »Fortolkninger« af disse, som man indtil Lede er blevet stoppet med.

Den lille Bog, der er smukt udført, er :saaledes en virkelig Bog om Chopin'som Kunstner og Musiker, og den vil have Bud til mange Musikinteresserede her i Landet, ikke alene til dem, for hvem Chopin kun er den drømmende Yngling, den sanseberusende Tonedigter, men ogsaa til andre, der koldt har vendt den efterhaanden i »Hollywood's« Billedgalleri indlemmede Komponist Ryggen. Bogen viser Chopin slet og ret som en særpræget Musiker, og dens rent pædagogiske Side kan derfor vanskeligt overvurderes.

Bengt Johnsson.