Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 10 - side 244-245

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Foreningerne

Dansk Tonektiæstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schlerbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg,

Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens 1V61dike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf - Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12%). Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Mødeliste for Oktober-November

Den 26/10 Kl. 20 i KFUM's Ungdomssal. M-agister 6unnar Heerup: »1,Iikrokosiiios«. Denionstrationer ved Herinan D. Koppel.

Den 9./11 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal. Konil)onisten Finn Høffding: Nyere Sal. Koin1)onisten Fiiin Høffdiiig: ,,,:,Nyere Fornih-rrej)robleiner«.

Det unge Tonehunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næslforinand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Enidrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag Il13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunst

nerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tealertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-152'. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

lste Kammermusikkoncert finder Sted

Onsdag (1. 27. Oktober Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Niels Viggo Bentzon: Sonate for 2 Kla-

verer. Uropf.

George Våsårhelyi og Komponisten.

I,'Ingelske o,3 franske Folkesange i Bearbej-

delse ~if Benjamin Britten.

Kirsten Aarskov.

Ved Flygelet: Boris Linderud.

Paul Hindemith: Sonate for 2 Klaverer. Niels Viggo Bent-zon og George Våsårliellli.

De mævnte Værker vil efter deres Freni

førelse blive gjort til Genstand for Diskussion. Se Artiklen S. 231.

Iste Ung Aften finder Sted Fredag d.

5. Noveinber Kl. 20 i Homun, & Møllers Sal.

P r o g r a ni:

Bach: Kromatisk Fantasi og Fuga.

C.-1r1 Nielsen: Chacomie.

Dora Frigast Larsen.

Arie af Verdi's Opera Falstaff,

Sailge af Weyse og Carl Nielsen.

Gerda Oppenheziner.

Ældre og nyere Fløjtesonater.

Kjeld Mardahl.

Ve(_] Flygelet: Niels Prahl.

Årgang 23/1948, nr. 10