Radioen i oktober

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 11 - side 261-262

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Radioen i oktober

Ved N. B. Møller Nielsen

I oktober måned udsendte Statsradiofonien sin programoversigt for den forestående sæson; det lille hæfte, der er smukt udstyret og rigt illustreret, bærer denne gang titlen »Danmarks Radio 1948-49«. For den musikinteresserede lytter er der en lang række udkast til udsendelser af højst forskellig art, fra symfonikoncerternes masseopbud til de sene 2ftentimers intime kammermusikudsendelser; og fra instruktive oplysningsudsendelser til underholdende komponistbiografier. Den foreliggende repertoireplan viser tydeligt, hvorledes man fra musikafdelingens side er fast besluttet på at nå endnu -et skridt videre frem; men samtidig afslører den en vis usikkerhed, der får radiofonien til at spille på så mange »heste« som muligt for derved i det mindste at opnå nogen gevinst.

Den store udvidelse af radioorkestret, der fandt sted i sommer, vil komme til at præge sæsonens orkesterudsendelser. Vi har i løbet af oktober allerede nået at stifte bekendtskab med to nye skud på denne gren af radiofoniens virksomhed. S'øndag aften d. 10. oktober lagde man ud med en ny koncertrække: »Søndagskoncerten«, det drejer sig her om en slags afløser for folkekoncerterne. Den musikinteresserede lytter drager et lettelsens suk. Søndag eftermiddags- og tirsdag aftens-folkekoncerter har igennem de sidste år været et af de tydeligste beviser på radiofoniens svigtende evne til at forene begreberne »lødigt« og »folkeligt«. Søndagskoncerterne henvender sig til det store publikum, der blot besidder en pas.siv musikinteresse. I overensstemmelse

hermed lægger man i programmerne hovedvægten på det rent underholdende; men i en absolut første klasses udførelse. Man må nu håbe, at disse koncerter vil samle et stort publikum, der af denne vej kan komme i forbindelse med musikens kunst, og musikafdelingen må se det som sin opgave ved programvalget til koncerterne at fastholde og udvikle interessen for radioens musikudsendelser.

Den forløbne måned bragte ligeledes

den første udsendelse i en serie, betitlet:

»Vor tids komponister«. Her startede man

med et program der omfattede forskellig-

artede værker af Knudåge Riisager; bl. a.

fremførtes, med den unge dygtige trom-

petist Knud Rasmussen som solist, Riis-

agers concertino for trompet og stryge-

orkester i c-dur. Et friskt og godt arbejde,

der blandt andre udmærkede egenskab * er

ejer en umiddelbarhed i stof og form der

gør det muligt for den utrænede tilhører at få udbytte af kompositionen. I efterfølgende musikudsendelser bør musikafdelingen søge at vedligeholde og uddybe interessen for den pågældende komponist ved a~ bringe flere værker fra hans hånd. Det bliver først på denne måde muligt at etablere en fastere forbindelse mellem lytterne og vort tids komponister.

Det musikoplysende arbejde er også med i repertoireplanen, det udføres af blandt andre: Erik Abrahamsen, Kai Age Bruun og Torben Krogh. Disse udsendelser er af grundlæggende betydning for radiofoniens musikalske arbejde, og det er derfor med stor interesse man imødeser udformningen og forløbet. af dette arbejde.

Det vil her føre for vidt at bringe en detailleret omtale af de mange ting, radiofonien i den kommende sæson. vil møde op med. Her skal blot fremhæves: Forsøgene på at opf øre opera i radio vil blive fortsat bl.a. med en fremførelse af Rossinis »Barberen i Sevilla«. Strawinskys »Historien om en soldat« stilles os ligeledes i udsigt. Kammermusikudsendelserne vinker med samtlige Beethovens strygekvartetter og torsdagskoncertprogrammerne indeholder navne på værker, dirigenter og solister, der skaber forventninger om mange store oplevelser i denne sæson.

Med oktober måneds torsdagskoncert afsluttede Fritz Busch sit besøg her for denne gang. Fritz Busch skabte i oktober måned fire koncerter af stor værdi. Især hans fine og fornemme gengivelse af Haydns Oratorium »Skabelsen« fortjener at fremhæves. Der er dog et lille »men« Busch har så at sige ikke haft ny musik på sine programmer. Dette har været et savn for den lytter, der ønsker en stadig forbindelse med vor tids musik, og disse linjer sluttes med håbet om, at musikafdelingen vil forstå den store opgave der påhviler den som formidler af den ny musik.