uden titel

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 12 - side 294-294

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede, Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver Torsdag Kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 5,~8.

- Dansk 31usiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er Medlemsblad for Foreningerne. DM udkommer den 20., og Redaktionen slutter den 1. i hver Maaned. Abonnementspris 12,00 Kr. pr. Aargang, 12 Hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske Kroner), det øvrige Udland 15,00 danske Kr. Enkeltnumre i Løssalg 1,50 Kr. (øvrige Udland 2,00 Kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's Ekspedition eller hos en Bog- eller Musikhandler. Kun fuldstændigt Aargangsabonnement modtages, og Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket skriftlig Opsigelse sker.