Et sundt standpunkt

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 02 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Et sundt standpunkt

I dagene 20.-29. maj 1948 -afholdtes »2. Internationale komponist- og musikkritikerkongres« i Prag. Som resultat af dette møde udsendtes der en »proklamation«, hvori man gjorde rede for den musikalske situation i verden idag. Man konstaterede en krise kendetegnet ved »en skarp kontrast mellem såkaldt 'seriøs' og 'underholdningsmusik'.« Endvidere foresloges etableringen af en international sammenslutning af »progressive komponister« og musikologer. Proklamationen følges af en eenstemmigt vedtaget »resolution«, der er underskrevet af 21 repræsentanter: 8 fra 6 vesteuropæiske samt 13 fra 7 østeuropæiske lande, deraf 4 tjekkiske og 3 russiske delegerede, blandt hvilke man mærker sig J. Saporin og Tikhon Khrennikov (se DM 1948, s. 92).

I oktober 1948 afholdtes et nyt møde i Prag, hvortil Nordisk Komponistråd, der repræsenterer de nordiske landes komponistforeninger, var indbudt; emnet var oprettelsen af den internationale sammenslutning. På denne indbydelse har N. K. svaret:

»Rådet anser oprettelsen af en organisation som den foreslåede at være yderst værdifuld og vil fremholde, at man fra nordisk side allerede tidligere har gjort forsøg på at oprette en sådan. Forsøget strandede imidlertid på det beklagelige faktum, at flertallet af de europæiske lande ikke havde komponistorganisationer af en sådan betydning, at de kunne anses at repræsentere samtlige landets komponister. Samme vanskeligheder foreligger tydeligvis også nu. Rådet har nemlig iagttaget, at ikke alle undertegnerne af resolutionen kan anses for at være repræsentanter for organisationer af denne art.

Videre vil rådet fremføre sine store betænkeligheder ved at bygge en sådan organisation på den programforklaring, som proklamationen indeholder. Selvom visse punkter i denne er anerkendelsesværdige, er rådet alligevel overbevist om, at en krise af den nuværende art ikke kan afhjælpes gennem en slags almindelig overenskomst i spørgsmålet om, hvordan den kunstneriske skaben skal udformes men tror helt og holdent på et naturligt udvælgelsesprincip, hvilket giver hvert individ mulighed for at udvikles efter sin egenart.

Nordisk Komponistråd ønsker at stille sig afventende overfor spørgsmålet og mener derfor ikke at være interesseret i at deltage i kongressen.«

Som et apropos til førnævnte tjekkoslovakiske bestræbelser meddeler en Reuter-korrespondent d. 10. januar i år, at den tjekkoslovakiske kultur skal tilpasses femårsplanens behov: »Musiken må aktivt arbejde for femårs Planen og den skærpede klassekamp... Hvor gamle folkesange anvendes, må der skrives nye tekster, som giver udtryk for den nye politiske filosofi... Ny musik må skrives til politiske møder og folkefester.. . Hele begrebet musik må revideres, og kun det,,der stræber fremad., bør bibeholdes.« Komponisterne har besluttet atdanne en centralforening med udvalgt medlemskab, og denne skal tilsluttes fagforeningsbevægelsen.

I anledning af Prokofievs nye opera »Historien om et virkeligt menneske«, der viser en. flyvers hengivenhed for Stalin og Sovjet, erklærede Tikhon Khrennikov - ifølge »Times« -, at medens Sjostakovitch og Khatjaturian var begyndt at »omforme sig på ny«, stank Prokofievs musik stadig langt væk af bourgeoisikultur.

I denne sammenhæng viser »Nordisk Komponistråd« ved sin tro på det naturlige udvælgelsesprincip et sundt standpunkt.

Årgang 24/1949, nr. 02