Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 02 - side 44-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet

]Udlandet

Frank Martins oratorium »Golgatha« vil i dette forår få sin uropførelse i Geneve-radioen.

// Den schweiziske komponist Paul Burkhard har fået overdraget hvervet som bearbejder af Franz Lehars efterladte værker.

// J. S. Bachs »Matthåuspassion« bliver i disse dage filmatiseret af Erna-Filmgesellsehaft i Rom. Wiener Philharmonzkerne medvirker under ledelse af Herbert von Karajan.

// Radiotjånsts nye pausesignal, de første takter af Bellmans »Storm och b81jor tystna. re'n«, er indspillet på celeste i lighed med det gamle signal.

// Kungl. Musikaliska Akademien har udsendt årsskrift for 1947/48, der gør rede for arbejdet på en lang række felter inden for musiklivet. Et lignende skridt fra vort eget konservatoriums side var ikke uden interesse, når nu statsovertagelsen og de nye undervisningsplaner virkeliggøres.

// Franz Liszt-prisen, i komposition for 1948 tildeltes komponisten Gånther Raphael.

// Alban Bergs opera »Lulu«, som er skrevet på grundlag af Frank Wedekinds i sin tid meget omtalte skuespil »Erdgeist« og »Bilchse der Pandora« blir i vinter genstand for en fremførelse af studieoperaen i Wien.

// JOURNAL OF THE AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY hedder et nyt amerikansk kvartalsskriftl der skal erstatte selskabets hidtidige årlige bulletiner. Det første nummer, der i udstyr minder om det engelske Music & Letters, er også af en lovende lødighed.

// Habaneraen af »Carmen« er ikke længere skrevet af Bizet! Da »Carmen« kom frem i Paris, fortalte man Bizet, at operaen manglede en temperamentsfuld arie, og han indlagde da en melodi »El Arreglito«, der med undertitlen Chanson havanaise var udkommet nogle år tidligere i Madrid. Komponisten var Sebastian Yradier (kendt fra »La paloma«). Hans forlag søgte at intervenere, men uden resultat. Og nu er det vel for sent? (Kilde: Nic. Slonimsky i THE ETUDE).

// William Schuman har af The Dallas Symphony Orchestra modtaget 1000 $ for at skrive et originalt værk til orkestret. Det er nu efterhånden blevet til en symfoni, hans 6., og uropførelsen er planlagt

til februar i år under ledelse af Antal Dorati.

// Den nye version af Paul Hindemithssangeyklus »Marienleben« havde verdens-premiére d. 23.januar i New York ved en koncert, arrangeret af The New Friends-of Music. Solist var den verdensberømtemezzo-sopran Jennie Tourel.

// Ernest von Dohnanyis 2. kla-,,,erkon-. cert (i b-moll!), der sidste år uropførtes i London med komponisten som solist med Royal Philharmonic Orchestra under Sir Thomas Beecham, spilledes for første gang i Amerika forleden ved en koncert af Detroit Symphony Orchestra under. Karl Kreuger. Værket foreligger på engelsk f orlag.

// Arthur Schnabel, der som pianist har specialiseret sig i den klassisk-romantiske musik, har i den senere tid fået fremført en del ultramoderne kompositio-ner, der viser komponisten Schnabel som en temperamentsfuld Schönberg-elev. Det. gælder hans 1. symfoni, som uropførtes i London i fjor, og som for nylig er spillet i Amerika ' hvor man også har fremført en Rapsodi for orkester af den gamle modernist. En klaverkomposition, Piece in 7 movements, er netop udkommet hos Ed-w. B. Marks Music Corporation, N. Y.

// The Peabody Conservatory of Music. indbyder i anledning af sit 80-års jubilæum til en international konkurrence om den bedste symfoni, hvilken bliver præmieret med 1000 $. Alle komponister mellem 21 og 35 år kan deltage; nærmere oplysninger erholdes ved henvendelse til The Peabody Conservatory of Music, 1 East Mt., Vernon Place, Baltimore 2., Maryland.

// Hans Sehaeuble har på grundlag af Oscar Wildes nylig filmatiserede roman »Dorian Grays portræt« skrevet en opera Komponisten står selv for librettoen.

// Ernest Blochs »Concerto Symphonique« for klaver og orkester vil blive uropført ved musikfesten i Edinburg til sonimer.

// Sjostakovilis' forskellige kontroverser med overvågerne af det officielle russiske musikliv har ikke været til hinder for nogle meget rosende kritiker overhans musik til den nye storfilm »Den unge garde«, der for tiden går som foreningsforestilling i København.

// Uropførelsen i Milano for nylig af* Strawinskys »Messe« har ikke været, nogen ubetinget succes for La Scala. I et interview udtalte komponisten, at messen :skulle være »absolut kold musik, ingen -kvindestemmer - de er af naturen varme - og appellerer umiddelbart til tilhørerens følelser«. Til gengæld, har Strawinsky for,~stået at ophidse publikum ...

Ernest Ansermet, der med omhu ledede ,drenge- og mandskoret og det 10 blæsere store orkester, udtalte i den forbindelse til pi~essen, at »man naturligvis kan have sin egen mening om ophavsmanden til -dette værk, men man må indrømme, at ~alt, -hvad han producerer, afviger fra det tilvænte og ordinære, han er aldrig uinteressant. I denne messe søger han frem mod nye muligheder..., men jeg indrømmer, at den også stiller tilhøreren på nogle hårde prøvelser.«

// Arnold Schönbergs nyeste korværk »En overlevende fra Warschava« uropførtes sidste år i Mexico. lår er værket blevet opført i Paris under ledelse af René Leibowitz.

// Darius Milhauds 4. symfoni førsteopførtes i januar i Hamburg radio. Værket skildrer i sine 4 satser revolutionsåret 1848, krigsårene 1870, 1918 og endelig året 1948, i hvilken sidste sats hovedtemaet fra første sats i anledning af hundreårsjubilæet vender tilbage. Som helhed er værket præget a f en enkel melodik, udstyret med både rytmisk og harmonisk som klangligt raffinement.

11)anmark Mærkedage

.// Komponisten Harald Agersnap fylder d. 2. marts 50 år. Agersnap spillede oprindelig violoncel og blev uddannet på musikkonservatoriet. 1 1932 blev han knyttet til Det kgl. Teater som repetitør og senere som syngemester. Hans kompositoriske virke har i særlig grad omfattet dramatisk musik; han debuterede med musikken til balletten »Nips« (1919), senere fulgte musik til »Aladdin« og »Gildet på Solhaug« (til Folke- og Skolescenen), »Og Pipa danser« og »Ansgar« (Komediehuset) m.m. Den 4. februar iår opførte radioen »Hamlet« med musik af Agersnap. Han har desuden komponeret en del kammermusik og værker for orkester.

Dødsfald

,// Cellisten Rudolf Dietzmann døde d. 26. januar, kun 53 år gammel. Han var knyttet til radioen lige fra dens første dage som medlem af den gamle radiotrio sammen med Otto Fessel og Folmer Jen

sen. Dietzmann havde været syg i mange år og måtte ofte afbryde sit arbejde i kortere eller længere perioder. Endnu aftenen før sin død sad han på sin plads i radioorkestret, hvor han havde været koncertmester siden dets tilblivelse. Han var et afholdt menneske og en udmærket musiker.

Forskelligt

Kammersanger Paul Hansen rejste d. 13. januar til Helsingfors, hvor han på Finska Operan skal iscenesætte »Figaros Bryllup«, som Jussf Jalas skal dirigere. Derefter skal Paul Hansen iscenesætte den samme opera i Odense med Arne Hammelboe som dirigent.

// Musikforlægger Svend Wilh. Hansen og Knudåge Riisager har sammen med Mogens Dam været. i Stockholm for at deltage i en række forhandlinger mellem nordiske musikforlæggere, komponister og forfattere.

// Det kgl. musikkonservatoriums, store eksamen er bestået af: Hans Erik Deckert, Ellen Margrethe Givskov, Lisbeth Knudsen, Karen Levinsen. (udmærkelse), Bernhard Lewkovitch, Carl Maegaard, Lise Methling, Erling Helmer Petersen, Astrid Ringberg og Aksel Wellejus.

// Uropførelser i januar: Svend Westergaard: Oktet for seks blæsere, slagtøj og klaver samt Erling Brene: Concerto for blæserkvintet og strygeorkester. (D.U.T.'s musik-tribunal 18/1.)

// Ved de afsluttende-konkurrencer er yderligere følgende musikere ansat i Tivolis koncertsals orkester: Violin: Jens Warny, Einar Jensen; trompet: Søren Johansen, Edvard Thomsen; harpe: Kåthe Hiesiger.

// Efterlysning! Statens pædagogiske Studiesamling har bedt os spørge vore læsere, om nogen skulle være villige til at overlade samlingen nr. 5 af årg. 1943 og nr. 5 af årg. 1944 af DM, som desværre mangler i samlingens eksemplarer. Adressen er Frederiksberg Allé 22, tlf. Ve. 8136.

// Det kgl. bibliotek meddeler, at det fra Donemus i Amsterdam. har modtaget en række partiturer til nye hollandske orkester- og kammermusikværker af Andriessen, Badings, Dresden, Escher, Flothius, Henkemans, Piiper, Wegener og Zagwijn. Stemmerne til kammermusikværkerne må købes af Donemus, - til orkesterværkerne kan de lejes.

// Organisten Mogens Enna, der for tiden er på studieophold i Frankrig, er efter konkurrence blevet optaget på et direktionskursus for udlændinge, som Pariserkonservator iet afholder under ledelse af professor Bigot.

// Danmarks Sanglæ-rerforening begyn-

der fra februar udsendelsen af et kvar-

talsskrift, DANSK SANG under redaktion

af Thøger Rasmussen, C » . Willum Hansen

og Erling Brahm (ansvarshavende). Vi

henviser til annoncen andetsteds i dette

nummer. Den foreløbige subskriptionsind-

bydelse tyder på et alsidigt tidsskrift

med udmærkede medarbejdere.

// Erling Bloch kvartetten rejser i marts på turné til Østrig, Svejts, Italien, England, Skotland, Holland og Belgien. Turnéen er arrangeret af »Det danske Selskab«.

// Den internationale konkurrence for violinister mellem 15 og 30 år afholdes i Prag 18.-28. maj. Tilmeldelserne slutter d. 28. februar.

// Dr. Torben Kroghs artikel om musikken ved det gamle kgl. teater, samt Waldmanns artikel om det tyske musikliv vil først blive fortsat i næste nummer.

// »Nordisk Musikblad for Blinde« kunne i januar fejre sit 30 års beståen. NMB er organ for blinde musikere i Norge, Sverige og Danmark. Dets formål er dels at orientere sine læsere alment musikalsk, dels at være stedet hvor blinde musikere kan udveksle tanker og meninger. Redaktionen har igennem de 30 år været varetaget af organist Rosenquist, Esbjerg, redaktør Bjarnhof, komponisten Walter Zacharias, og ved denne årgangs begyndelse er arbejdet overdraget organist. N. B. Møller Nielsen.

// N. B. Møller Nielsen er fra marts ansat som organist ved Flintholm kirke på Frederiksberg.

// Dansk Musiker-Tidende har knyttet Redaktionssekretær Sv. 0. Mortensen, Silkeborg, til Bladet som musiklitterær Anmelder. Sv. 0. Mortensen er Formand for Silkeborg Koncertorkester.

Danske Amatør-Orkestres Samvirke

Som det fremgik af Bj. Gamborgs artikel i DM (nr. 12 1948) havde udvalget til stiftelse af »Amatørorkestersamvirket« henvendt sig til 76 amatørorkestre her i landet med opfordring til at tilslutte sig »Samvirket«. Den 15. jan. samledes repræsentanter for 26 amatørorkestre i Industrirådets mødesal i København for at tage stilling til stiftelsesudvalgets planer for »Samvirket« og at fastlægge vedtægter for dettes virksomhed. Repræsenteret var amatørorkestre af forskellig størrelse fra

hele landet; bag den samlede repræsentation står ca. 900 aktive amatører.

Rækken af tilstedeværende indbudte gæster var et synligt udtryk for »Samvirket«s videre sigte: musiker Johs. Andreasen (Dansk Musikerforbund), redaktør Sigurd Berg (Dansk Musiktidsskrift), sanginspektør E. Boesenl fru Gerda von Billow (Musikpædagogisk Forening), musikforlægger Asger Wilhelm Hansen, programsekretær Harald Krebs (Statsradiofonien) og telegrafist Kaj Petersen (AHS).

Med politimester Halsteen, Herning, som dirigent åbnedes repræsentantskabsmødet af fuldmægtig Arne Buchter- Larsen som ordfører for stiftelsesudvalget (som desuden bestod af fløjtenisten Johan Bentzon, kontorchef Bj. Gamborg, politimester Halsteen og lektor Asger Poulsen). Buchter-Larsen redegjorde for udvalgets idéer og arbejde for gennem en sammenslutning af amatørorkestrene at skaffe amatørerne en længe savnet, men velfortjent »plads i solen«.

Under den påfølgende drøftelse var der almindelig enighed om, at amatørerne repræsenterer et så vigtigt led af dansk musikliv, at de bør hjælpes mest muligt i de mangeartede vanskeligheder, de har at kæmpe med. Blandt disse indtager spørgsmålet om nodematerialet en fremskudt plads. Her mødte tanken om gensidigt lån og oprettelsen af et centralarkiv beundringsværdig forståelse og velvilje hos de store og ældre orkestre, som ligger inde med en del noder, de ikke bruger til stadighed. Man kunne altså til sin store glæde konstatere noget af den kammeratskabsånd og fællesfølelse, som er af afgørende betydning, om »Samvirket« skal nå sit mål. Man vil endvidere forsøge at åbne de offentlige bibliotekers øjne for amatørernes nodebehov.

Da forbedringen af amatørmusikkens, kår også er et spørgsmål om orkestrenes økonomi, vil »Samvirket« forsøge også på dette punkt at gøre en indsats. Og det vil sikkert lettere lykkes, når man løfter i flok.

Formålsparagraffens punkt 1 »at fremme interessen for aktiv musikudøvelse« indeholder et af »Samvirket«s videre per-, spektiver: gennem samarbejde med musikpædagogerne, skole- og seminarieorkestrene, statsradiofonien samt deltagelse i musikpropaganda~ugen at søge den aktive musikudøvelse udviklet. Et sådant samarbejde vil kunne blive af største betydning for amatørorkestrenes rekrutering, men tillige for en almindelig musikkulturel udvikling her i landet.

I samme retning skulle de påtænkte sommerstævner med dirigentkursus, sammenspil o. s. v. virke.

Naar »Samvirket« vinder almindelig tilslutning fra amatørorkestrenes side, bliver spørgsmålet om et medlemsblad som bindeled mellem og talerør for amatørorkestrene aktuelt; foreløbig har imidlertid redaktionen for Dansk Musiktidsskrift med interesse deltaget i det forberedende arbejde og tilbudt at åbne sine spalter også for amatørernes interesser, hvilket i høj grad må påskønnes.

Under forhandlingerne blev - direkte og indirekte - det i titlen indeholdte ord »Samvirke« kraftigt fremhævet. Samarbejde skal tilstræbes med alle organisationer med beslægtet formål: kor- og musikforeninger, harmoniorkestersammenslutningen og Dansk Musikerforbund. I erkendelsen af, at et samarbejde med fagmusikerne - ikke mindst i provinsen - er en nødvendig forudsætning for fremførelse af symfonisk musik, tilsigter man at udvikle samarbejdet med Dansk Musikerforbund. »Samvirket« vil på sin side gøre sit til, at amatørorkestrene ikke prøver på at gå fagmusikerne i næringen. Der indføjedes i vedtægterne flg. bestemmelse: »Et amatørorkester kan udelukkes fra »Samvirket« af repræsentantskabet hvis det skønnes, at orkestret skader »Samvirket«s formål«.

Der fulgte nu en detailleret gennemgang af forslaget til vedtægter, hvorefter man kunne skride til valg af styrelse m. m. Enstemmigt valgt blev stiftelsesudvalget suppleret med en repræsentant for Fyn, civilingeniør Alsted, Odense. Styrelsen har senere konstitueret sig som følger: fuldmægtig Arne Buchter-Larsen, f ormand, lektor Asger Poulsen, næstformand, kontorchef Bj. Gamborg, kz5serer.

Efter ca. 5 timers forhandling trådte således »Danske Amatør-Orkestres Samvirke« ud i livet. Amatørorkestrene har nu modtaget en opfordring til endeligt at bekræfte deres indmeldelse i »Samvirket«.

Ikke mindst af hensyn til de mange tilrejsende fra provinsen var der om søndagen arrangeret et besøg på Musikhistorisk Museum under magister Nils Schiørrings kyndige vejledning og med demonstration på de gamle instrumenter, rundgang i Statsradiofoniens bygning i Rosenørnsallé og aftenkoncert i radioens koncertsal.

Alt i alt en start for vor amatørorkestersammenslutning, der varsler godt for fremtiden.

Asger Poulsen.

Koncerter og møder 22/2: Mp F.s generalforsamling, kl. 20, Grønningen.

4/3: DUT. Program se s. 52. 22/3: Mp F. Program se s. 50.

2/4, 4/4, 6/4, 7/4: Mp F. Elevkoncerter.

Hornung & Møllers sal.

26/4: Mp F. Program se s. 51.

]provinsen

Man har bedt os meddele, at politimester Karl Halsteen, Herning, er medlem af bestyrelsen for Herning musikforening, men ikke, som oplyst i DM nr. 12 1948, s. 281, formand for denne forening.

// Frederiksborg Musikforening, Hillerød, har i efteråret haft to righoldige koncerter, d. 23. nov. en kammermusikaften med værker for fløjte, strygekvartet m. m. af Händel, Mozart ' Beethoven, Pleyel, Ibert og Fauré. Jens Laumann fik uropført en violinsonate. Ved julekoncerten d. 12. dec. i slotskirken medvirkede musikforeningens orkester under Johan Bentzons direktion med en concerto grosso af Händel; iøvrigt opførtes værker af Bach, Kuhlau, César Franck m. fl.

// Odense byorkesters, kammermusikselskab »Pro, musica« havde d. 22. jan. sin 2. matiné med opførelse af større kammermusikværker af Joh. Chr. Bach, Kuhlau, Beethoven og Kai Senstius; sidstnævnte fik opført en »Kammermusik for soloviolin og seks instrumenter«, op. 17 og redegjorde selv inden fremførelsen for sit vaa-rks idé og opbygning.

// Berl. Tid. meddelte d. 8/1: Odense byorkester bliver i realiteten nu et fynsk landsdels-orkester. Der er interesse for sagen i alle kystbyerne, og på et møde, der blev holdt i Odense med de fynske købstæders repræsentanter, besluttede man at foreslå de enkelte købstæder at betale tilskud til orkestret mod til gengæld at få en række koncerter i de pågældende byer. Det er hensigten at give fire friluftskoncerter i sommerhalvåret og fire folke- eller symfonikoncerter om vinteren i hver by på Fyn. Betænkningen af 1946 angående landsdelsorkestre forudsætter adskillelse af landsdelsorkester og teater~ orkester, men noget sådant vil man ikke veere med til i Odense, hvor man er meget interesseret i samarbejdet med teatret.

// Randers byorkester havde d. 10. dec. arrangeret en yderst vellykket »tribunal« i forbindelse med en orkesterkoncert, dirigeret af Lavard Friisholm.

Årgang 24/1949, nr. 02