uden titel

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 02 - side 52-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscri ' ptions): 11-15, Kron~rinsessegade 26, København K., Byen 726.

Redaktørerne træffes her hver torsdag 1. 1 5-1 7.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto, Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift ud af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforenin~, Dansk Komponist Forening og Musgikivpl- 25edagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM ud ommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske o Osvenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,~ kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 24/1949, nr. 02