Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 03 - side 77-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Udlandet

Kurt Weills nye en-akts folkeopera »Down in the valley« med den kendte folkesang som hovedmotivhavdepremiére på Indiana-universitetet i Bloomington, hvor den blev givet sammen med Hindemiths »There and back«. Hovedpartiet blev sunget af Marion Bell, mens alle øvrige roller udførtes af universitetets musikstuderende under ledelse af Ernst Hoffinan. Værket, der er skrevet i Weills særlige Hollywoodstil, sammenlignes med Ellingtons mere ægte »Black, brown and beige«. Men de musikstuderendes initiativ bør vække til eftertanke, og det bemærkes tillige, at adskillige opførelser på andre universiteter og konservatorier har efterfulgt premiéren i sommer.

100-året for Chopins død vil blive fejret med store festligheder i fødelandet Polen. En billedhuggerkonkurrence om et Chopinmonument og en komponistkonkurrence om et værk til mesterens * ære er udskrevet, ligesom en international pianistkonkurrence vil finde sted i Warszawa, til hvilken sidste anmeldelser skal ske senest 31. maj. Nærmere oplysninger på den polske legation. Sluttelig må nævnes, at Chopins samlede værker udgives i Paderewskis redaktion.

I december 1948 gav Sir Adrian Boult Honeggers oratorium »La danse des morts« sin engelske førsteopførelse. I denne forbindelse kan det være på sin plads at bemærke igen, at vi stadig venter på en opførelse af dette værk samt flere andre af hans oratorier herhjemme, og til trods for at man må lykønske radioen for dens indsats med Honegger- koncerten, så var det dog beklageligt, at man omhyggeligt havde undgået netop ved denne enestående lejlighed at spille værker fra Honeggers frugtbare periode - ca. 1925 til 45 - hvortil bl. a. mange af de store oratorier hører.

I løbet af foråret vil der i Spanien blive afholdt en lang række konkurrencer i folkesang og -danse, hvortil man venter deltagere fra alle lande. Det er en betingelse, at de optrædende ikke er professionelle på deres område, og der henstilles til deltagere kor, solister eller grupper af dansende at de møder i folkedragter eller ensartede arbejdsdragter. Tilmeldelse kan ske til: Sr. Manuel Chausa - leder af de internationale »Concurso« i folkelig sang og dans - Syndical Organization of »Educacion y Descanso«. Avenida José Antonio, 32,3. Madrid. Sidste frist for tilmelding er 30. marts 1949.

The International Society for Contemporary Music, 23rd FESTIVAL, PALERM0,

FRIDAY, 22nd APRIL

Le Roi Roger, Opera in three acts by Karol Szymanowski.

SATURDAY, 23rd APRIL

Concert *in honour of Arnold Sch6nberg's 75th birthday, including.

Pierrot Lunaire, for Declamation and seven instrument. Trio for Vio-, lin, Viola and Voloncello, op. 45. (1947).

SUNDAY, 24th APRIL

Theatre Programme:

a) an old Italian opera (to be announced later)

b) two chamber operas:

""Le Diable boiteux"" (Jean, Franpaix)

""The Pit"" (Elisabeth Lutyens)

MONDAY, 25th APRIL

First Chamber Music Concept

Armin Schibler (Switzerland): String Quartet in one movement.

Henri Dutilleux (France): Pianoforte Sontata.

Willem Pijper (Holland): Fifth String Quartet.

Gino, Contilli (Italy): Canti di morte., for soprano and instruments.

llans Eisler (Austria): Fourteen ways of describing the rain.

TUESDAY, 26th APRIL

Chamber Orchestral Concept

Matyas Seffier (Hungary): Fantasia concertante, for Violin and String Orchestra.

Juan Orrego Salas (Chilo): Canciones, castellanas, for Soprano and instruments.

Serge Nigg (France) : Variations for Pianofortes and ten instruments.

Jean Binet (Switzerland): Six Chansons, for Voice and String Orchestra with Piano.

Bruno Maderna (Italy): Concerto for two Pianofortes and instruments.

WEDNESDAY, 27th APRIL Second Chamber Music Concert

Pavel Borkovec (Czechoslovakia): Fourth String Quartet.

Yvette Grimad (France): Three Pieces for Ondes Martenot, Voice and percussion (in quarter tones).

Hans Erich Apostel (Austria): String Quartet.

W1adimir Woronow (Belgium): Sonnet to Dallapiccola, for Pianoforte.

H. J. Koelireutter (Brazil): Nocturnos, .for Contral and String Quartet.

Charles Koechlin (France): Primavera, for Flute, Harp and Strings.

THURSDAY, 28th APRIL

First Orchestral Concert (with the orchestra of Radio-Roma)

Humphrey Searle (England) Fuga giocosa.

Lennox Berkeley (England)': Pianoforte Concerto.

Vladimir Vogel (Independent): Thyl Claes, Second Suite.

Miroslav Kabeldc (Czechoslovakia): Second Symphony.

FRIDAY, 29th APRIL

Second Orchestral Concert (with the orchestra of Radio-Roma)

Marcel Mihalovici (Rumania): Variations, for Brass and Strings.

Karl Amadeus Hartmann (Germany): Symphony for String Orchestra.

Victor Legley (Belgium): Symphony in miniature.

Jean Louis Martinet (France): Orph6o, Symphonic Suito.

SATURDAY, 30th APRIL

The Cyclops of Euripides in the Greek Theatre at Taormina

Fra 27. juli-9. august afholder »The British Council«« og »»The Ministry of Education« i London et kursus for musikpædagoger, hvori også udenlandske pædagoger kan deltage. Nærmere oplysninger kan fås hos »British Council«, Richs Huset, Rådhuspladsen 16.

Danmark

Legater og udmærkelser

Pianistinden Lillian Madsen har fået tildelt 1000 kr. af det Raben-Levetzauske legat.

Sangerinden Karen Weeke har modtaget Gudrun Wilhelm Hansens legat på 500 kr.

»Peder Møller prisen« for i år er d. '28. februar tildelt kgl. kapelmusikus Niels Simon Christiansen med 500 kr.

Jubilæer og mærkedage

Sangerinden og sangpædagogen Otta Brønnum fyldte d. 24. februar 80 år. Fra 1914-1945 har hun været lærerinde ved Det kgl. musikkonservatorium.

Klarinettisten Johs. Skjerne, tidligere ansat ved Livgarden, fyldte d. 24. februar 70 år.

Koncertsanger Svend Prahl fyldte 50 år d. 24. februar.

Den 26. marts fylder pianisten og komponisten Viggo Brodersen 70 år.

Pianisten Victor Schiøler fylder d. 7. april 50 år.

Dødsfald

Kgl. hofviolinistinde Hertha Thode, f. Tegner, døde d. 11. februar, 63 år gammel. Allerede som femårig begyndte hun at spille violin, kom senere til Frankrig, hvor hun spillede hos Thibaud og Peder Møller, der den gang opholdt sig i Paris. Hun blev gift med den tyske kunsthistoriker Henry Thode (død 1920), der ejede det landsted ved Gardasøen, som senere blev annekteret af den italienske digter Gabriele d'Annunzio med den italienske. regerings billigelse. Selv efter en proces lykkedes det ikke fru Thode at få sin ejendom og arv udleveret. Hertha Thode virkede til sine sidste år som violinpædagog og har udgivet en fængslende erindringsbog »Mindernes Rigdom«.

Fru Bergliot Schnedler-Petersen døde d. 13. februar, 78 år gammel.

Den 31. januar døde kapelmester Pippo Ronzoni på Øresundshospitalet i Helsingør, 63 år gammel. Han kom til Danmark i 1912 som violinist i Paladshotellets orkester og blev et par år senere kapelmester - om vinteren på Paladshotellet. og om sommeren på Marienlyst. Senere udvidede han sin virksomhed og indrettede Ristorante Italiano i Nybrogade. Han var et venligt o,,, afholdt menneske - og elskede Danmark som sit andet fædreland.

Forskelligt

Kapelmester Erik Tuxen har i begyndelsen af februar dirigeret i Oslo, hvor han bl. a. har ledet opførelsen af Carl Nielsens »Espansiva«. Værket blev - hvad nedenstående uddrag fra Oslo-pressen vil vise - i Tuxens gengivelse meget fint modtaget: »E.T.s fremføring var overbevisende klart formet, hver minste detali støpt inn, i den grandiose helheten ... kvelden ble en norsk seier for Carl Nielsen en komponist som har en gjerning å gjøre her hos oss.« (Pauline Hall i »Dagbladet«) . »E. T. ga. oss i løpet. av disse to konsertene et levende vitnesbyrd om C. N.s livgivende musikalske impuls.« (Arbeiderbladet) . »E. T. slap den løs i sin fulle f yrighet. og kraft, med en virkning som rev alle med.« (Morgenbladet)

Musikpædagogisk Forening har ved Thorvald Nielsens tilbagetræden som formand valgt Jørgen Jersild som formand.

Pianistinden Gerda Harbom er efter konkurrence blevet optaget i Paris' musikkonservatoriums klasse for udlændinge.

Liselotte Selbiger har d. 22. februar optrådt i den norske radio, hvor hun bl. a. spillede Manuel de Fallas cembalokoncert.

Det kgl. teater har meddelt afsked til kgl. kammersanger Niels Hansen, kammersangerinderne Ebba Wilton og Elg Hjalmar samt operasangerinden Margherita Flor.

Organist Edwin Nielsen, Helligåndskirken ' er rejst til klokkespillérskolen i Malines i Belgien for at studere klokkespilteknik hos Staf Nees.

Thyge Thygesen har haft succes i Barcelona, hvor han har optrådt syv aftener på »Liceo«, som har 3600 tilskuerpladser. Han optrådte som Max i »Jægerbruden« og som Lohengrin.

Koncertmester Otto Fessel har trukket sig tilbage fra koncertmesterpladsen i Radioorkestret og vil for fremtiden indtage en mindre fremskudt plads i orkestret.

Herman D. Koppel spillede sin 3. klaverkoncert (uropført ved den danske torsdagskoncert, d. 2A 1948) i radioen fra Oslo og Göteborg henholdsvis d. ""/2 og '/,,.

Niels Viggo Benlzon spillede sin 3. klaversonate i svensk radio d. 3. marts, endnu førend værket fik sin danske førsteopførelse d. 15. marts.

Lille P. S.

Vi har modtaget:

I min artikkel om filmmusik i DM's januarnummer beniærkede jeg, at det var min erfaring, at man kun sjældent opnåede at få sine kompositioner så omhyggeligt indstuderet og så veloplagt udført, som når det drejede sig om indspilning på grammofonplade eller tonestrimmel. Jeg har senere fået bekræftet, at jeg ikke står alene med denne opfattelse - eksempelvis har en af mine kolleger fortalt mig, at da en af hans kompositioner fornylig skulle optages på grammofonplader, opdagedes i stemmerne en række fejl, som aldrig tidligere var blevet bemærket ved talrige forudgående koncert- og radioopførelser af samme stykke.

Imidlertid erfarer jeg nu, at man fra musikerside har følt sig brøstholden over den af mig fremsatte udtalelse, hvilket må siges at være af en beklagelig tragikomik, forsåvidt som mine ord var ment som en kompliment; hvis jeg havde skrevet det modsatte, hvis jeg havde beklaget mig over, at der ved mekaniske optagelser ikke blev ydet lige så god kunst som ved andre opførelser - ja, så kan jeg forstå, at man havde følt sig brøstholden! Men den omstændighed, at min erfaring har lært mig, at der gennemgående ydes en særlig betydningsfuld indsats, at dirigent og orkester er helt oppe på den øverste top af deres ydeevne ved mekaniske indspilninger, er for mig netop et bevis på, at sådanne indspilninger også af de udøvende kunstnere omfattes med den største interesse og betragtes som værende af den særlige og ganske overordentlige kunstneriske vigtighed og betydning, som f. eks. jeg tillægger dem. Sv. Erik Tarp.