Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 04 - side 96-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Musiklivet

I[Tdlandet

ved Vagn Jensen

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG nr. 2-3 bringer af særlig interessant stof en artikel af Willi Reich om Ernst Kreneks arbejde med 12-tonetekniken og Gottfried Schweizers undersøgelser over negerfolklore og negro-spirituals på grundlag af nye amerikanske værker. Endelig skriver Franz Brenn om musikteoriens opgaver, og Walter Abegg tegner et medlidende billede af Beelhovens herostratisk berømte nevø Karl.

// Salzburger-f estspillene finder iår sted fra 27. juli til 30. august. Generalprogrammet fortæller om følgende operafremførelser: Beethovens Fidelio (Furtwångler), Mozarts Titus (Krips) og Tryllefløjten (Furtwångler), Strauss' Rosenkavalleren (Szell) og i uropførelse Karl Orffs Antigone (Fricsay). Festen omfatter desuden 25 orkesterkoncerter, kirkekoncerter og skuespilopførelser.

// III internationale musikfest i Wien fra 15.-30. juni byder bl. a. på Frank Martins oratorium Golgatha, Boris Blachers Der Grossinquisitor, Wolfgang Fortners violinkoncert, Stravinskys Messe, Hindemiths klarinetkoncert og korværket »Wenn der Flieder wieder bltiht« samt Karl Schiskes 2.sinfonie (1948).

// Hans Pf itzner, som d. 5. maj iår fylder 80, arbejder for tiden på en kantate til minde om Goethe.

// Haydn-breve efterlysesl Das internationale Musiker-Brief-Archiv (IMBA),

Berlin-Charlottenburg 2, Kantstrasse 153,. forbereder den førstekritiske»Gesamtausgabe der Briefe Joseph Haydns« og for at gøre udgaven så fuldstændig som muligt beder man ejere af Haydn-breve om at sende meddelelse om disse, helst fotokopi. Også henvisninger til offentliggørelser i bøger, blade og tidsskrifter af Haydnbreve er man interesseret i.

// TEMPO, det engelske kvartalsskrift for moderne musik, bringer i sit vinternummer (10) en række betydningsfulde anmeldelser. Ernest Ansermet skriver om Strawinskys messe, Hans Keller om Brittens »Beggar's Opera«, Imogen Holst oni ,,amme komponists kantate »Saint Nicolas«, der nylig er udkommet hos Boosey &,- Hawkes, og endelig gennemgår Ferdinando Ballo Strawinskys ballet »Orpheus« med illustrationer fra opførelserne i New York og Venedig. Fra Bartok- konkurrencen. i oktober i Budapest bringer John: Weissmann, en rapport, og tidsskriftet.af-. trykker en hyldesttale til Bartoks minde,. som Joseph Szigeli holdt i radioen. - Til kompositionskonkurrencen var indleveret 105 værker, hvoraf juryen imidlertid ikke fandt noget egnet til 1.præmie. (Opgaven var at skrive en strygekvartet). I kla-erkonkurrencen sejrede den israelitiske pianist Peter Wallfish, violinmester blev italieneren Serio Piovesan, og som den bedste strygekvartet modtog Tatria~kvartetten fra Ungarn højeste udmærkelse.

// Benjamin Brittens »Spring Symphony«, som er skrevet på opfordring af The Koussevitzsky Foundation, vil blive uropført ved en musikfest i Holland. Besætningen er: stort orkester, sopran, alt og tenorsolo, blandet kor og drengestemmer. 'Teksten er forskellige forårsdigte ligefra .gammelengelske anonyme forfattere til 1~1. H. Auden.

En anden Britten-nyhed er »The Chil-drens Opera«, som han for tiden arbejder på sammen med Eric Crozier. Uropførel-sen er planlagt til Aldeburg Festival i sommer. Til oktober dra«,,er Britten til

C1

'USA på koncerttourné sammen med Peter Pears.

// Arthur Benjamins komiske opera »Prima Donna« havde d. 23. februar preiniere i London Opera Club under komponistens ledelse.

// Den ungarske komponist Dohnanyis 2. symfoni, der er skrevet under den russiske fremmarch i Ungarn 1944-45, fremførtes for nylig i London af Norman del Mar, som leder et orkester, sammensat ,dels af professionelle musikere, dels af ,studerende.

// Ostendes musikkonservatorium fejrer i år sit hundredårsjubilæum med en musikfest og en international musikerkonkurrence, der finder sted 12.-28. august. Alle kunstnere mellem 16 og 30 år kan deltage. Nærmere oplysninger kan fås fra musikfestens sekretariat, Conservatorie de Musique, Ostende, Belgien.

// Den spanske komponist og pianist Joaquin Turina, til hvis musik Harald Lander har skrevet sin nye spanske ballet »Morgen, middag, aften«, døde d. 15. januar i Madrid, 67 år gammel.

// MUSIK-VXRLDEN gengiver i sit februarnummer ósterreichische Musikzeitungs referat af det foredrag om den moderne komponists problemer, som Paul Hindemith for nylig holdt i Wien og Luzern. Hindemiths synspunkter er meget bemærkelsesværdige, ikke mindst under hensyn til den opsigt, som de sovjetrussiske kundgørelser har vakt herhjemme. I martsnummeret hæfter man sig ved Ralf Parlands artikel om den finske komponist Vdinå Raitio og Tórnbloms højtsvungne hyldest til France Ellegaard....

// SLóJD OCH TON nr. 5-6 indeholder en lærerig artikel af Carl Nordberger om Stradivarius. I denne forbindelse skal henvises til Ivar Orestads artikel Stradivarius' hemmelighed i NORSK MUSIKLIV nr. I.

// Fritz Kreisler købte for nogle år siden for 10.009 $ originalmanuskriptet til Brahms' violinkoncert, som var fuldt af ændringer og variationer. Af sin gode ven Yssaye havde han tidligere fået manu

skriptet til Chaussons Poeme, der er tilegnet Yssaye. Nu har Kreisler skænket begge manuskripter til kongresbiblioteket i Washington.

// Hans Kindler, der for 18 år siden grundlagde og siden har ledet The National Symphony Orchestra i Washington, har nu besluttet at trække sig tilbage med udgangen af denne sæson. I april skal han give et gæstespil på operaen i Stockholm, senere vil han tage til Helsingfors, hvor han vil forelæse over og dirigere amerikansk musik. Herfra skulle turen foreløbig gå til Ungarn, Frankrig, Holland, England og Schweitz.

// Arthur Honegger og Randall Thompsøn har modtaget legat fra The Koussewitzky Foundation med opfordring til at skrive symfoniske værker. Honegger arbejder forøvrigt stadig på en symfoni for The Juillard Musical Foundation.

// Vladimir Horowitz kommer til sommer til Europa for første gang efter krigen for at spille ved den anden hollandske musikfest.

// George Gershwin Memorial Contest. Ved den 4. årlige prisuddeling sejrede den unge New Yorkerkomponist Ned Rorem med sin Ouverture i C. Rorem. er elev af Copland og Virgil Thomson.

// Victor Schiøler, der- fik sin New York-debut i Town Hall ifjor, spillede d. 28. januar i Carnegie Hall, hvor han introducerede Niels Viggo Bentzon med den 2. klaversonate (1948), op. 42. »Bentzons sonate har mindelser både om Debussy og samtidig den gængse russiske skole«, skriver H.I.B. i sin anmeldelse af koncerten i MUSICAL COURIER, hvor Schiøler iøvrigt høster mange lovord. Foruden Schiøtz og Schiøler har nu også en tredie dansker debuteret i Town Hall, idet Bodil Giødvad d. 2. januar gav klaveraften med bl. a. Carl Nielsens Tema med variationer, op. 40.

// Til at forberede festlighederne i anledning af 100-året for Chopins død er der i Sverige nedsat en komité1 bestående af Harald André, Kurt Atterberg, Gottfried Boon, Nathanael Broman, Ingemar Liljefors, Tor Mann, Johannes Norby og Einar Ralf.

Videre har den franske nationalforsamling enstemmigt vedtaget et forslag efter hvilket regeringen opfordres til at træffe foranstaltninger for at fejre Chopinmindeåret på en bredere basis. Se iøvrigt »lederen« i dette nr. af DM.

// Robert Casadesus har nedlagt sit hverv som leder af Ameri=i Conservatory i Fontainebleau for bedre at kunne overkomme sin koncertvirksomhed sammen med komponistgerningen (hans kla,,,~erkoncert er for øvrigt for nylig blevet indspillet på plader med komponisten som solist). Til hans efterfølger er udpeget Nadia Boulanger.

// Leopold Stokowsky og Dimitri Mitropoulos er blevet knyttet til New York Philharmonic-Symphony Orchestra for den kommende sa--son, hvor de skal fortsætte Bruno Walters virksomhed. Walter tager på turné til Europa, hvor han bl. a. skal lede en opførelse af Mahlers »Das Lied von der Erde« ved Salzburger-festspillene i sommer. Mitropoulos har de sidste 12 år ledet Minneapolis Symphony Orchestra, som nu i stedet har engageret Antal Dorali fra Dallas. Stokowsky har det sidste år været i free lancing, mens Eugen Ormandy helt har overtaget Philadelphia-Philharmonikerne, som han nu forbereder en Europa-turné med. Foreløbig er der planlagt en række koncerter i England, begyndende i London d. 13.maj iår. Samtidig planlægger Royal Philharmonic Orchestra under Sir Thomas Beeeham et trip til staterne.

// Skønt Shostakovich har mødt hotelvanskeligheder under sit amerikaophold, hvor ængstelige hoteldirektører har frygtet demonstrationer ved at huse en kommunist, er han dog blevet hilst velkommen af flere faglige og kulturelle organisationer. Grunden til hans besøg var den kulturelle og videnskabelige konference for verdensfreden, som afholdtes i marts i Washington, hvor han i en tale erklærede, at det er musikernes primære pligt at gengive musiken dens store sociale rolle og gøre den til en magt i den fremskridtsvenlige menneskeheds tjeneste. - Komponisterne må ikke skrive musik, der savner kærlighed til folket og har et antidemokratisk indhold. (Jævnfør Hindemith).

// Danske violinbyggere er indbudt til en international kappestrid, der arrangeres af Haags kommunale museums musikhistoriske afdeling. Bedømmelseskomitéen kommer til at bestå af en formand og 7 violinister af international berømmelse, heriblandt Emil Telmanyi. Mens denne komité udelukkende vil bedømme instrumenterne musikermeessigt, vil en anden bedømme dem håndværksmeessigt. Efter konferencen vil der blive afholdt en koncert med de prisbelønnede instrumenter.

// Det 7.nordiske sanglærerkursus, der afholdes på Gudbrandsdalens Folkehøgskule i Hundorp d. 23.-28. juni, ledes af professor 0. M. Sandvik. Indmeldelser

sker inden 10. maj til foreningen »«~,~orden«, Gyldenløvsgade 16, tlf. C. 7225, hvor alle oplysninger kan fås.

Husikpædagogis1k kon«res

Under Hs. Majestæt Kong Haakon den 7s protektion afholdes, som omtalt i DM nr. 2, s. 51, i dagene d. 26. juni-2. juli den 3.nordiske musikpeedagogiske kongres arrangeret af Norske Musik~ læreres Landsforbund i samarbejde med de danske, finske og svenske kongreskomitéer.

Instruktionerne og foredragene omfatter adskillige emner, der,ikke blev behandlet i København 1946: Gennemgang af norske, svenske, finske og danske romancer og demonstration af kompositionernes. udførelse, psykologi, afspænding, nyere formlæreproblemer, Bach med Bachbue, gramniofon i undervisningens tjeneste, arbejdsmåder ved klaverspil, fra børnehave til klaverundervisning i grupper, violinspil og muskelbrug, musikkundskab for børn, violindiagnose, ungdommens musikopdragelse o. m. a.

Hvert land sender repræsentanter (se DM nr. 2)

Kongresafgiften er 70 n. kr., som giver adgang til alle foredrag og instruktioner. Der betales et depositum af 15 danske kr. ved indmeldelsen, som er bindende, hvis den ikke annulleres inden d. 15 . maj. Resten 55 n. kr. betales ved ankomsten til Oslo.

Indkvartering vil så vidt muligt blive ordnet af Norske Musiklæreres Landsforbund i samarbejde med Rejsetrafil~foreningen for Oslo og Omegn. Ved privat indkvartering bliver prisen 40 n. kr. for værelse m. frokost, uden frokost 30 n. kr. Indkvartering gennem Rejsetrafikforeningen bliver noget dyrere. Klublokaler, hvor servering finder sted, er lejet i Oslo.

Indmeldelse og indbetaling af depositum sker til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K., hvorfra man kan få brochuren tilsendt.

Indmeldelsesfristen slutter d. I. maj, og ikke som opført i brochuren d. 15. april.

Ikke blot musikpædagoger, men alle andre rnusikinteresserede kan deltage.

Danmark

Udvnærkelser og legater

Dansk Komponist-Forening har d. 3. marts tildelt sin belønningspræmie på 1000 kr. til Sv. Chr. Felumb for hans indsats ved fremførelser af nutidig dansk musik.

// Musikkritikeren Kai Flor er blevet ridder af dannebrog.

// Tagea Brandts legat er iår tildelt kammersangerinderne Dorothy Larsen og Edith Oldrup med 10.000 kr. til hver.

// Sangerinden Karen Weeke har modtaget Emanuela Schrøders legat på 1300 kr.

// Kodapræmien for året 1948 er blevet tildelt komponisten Erling Brene med 1000 kr.

Hærkedage

// Organisten og sangpædagogen Chr. Geisler fylder 80 år d. 28. april.

// Organist Julius Foss, der er stifter af »Dansk Mensural-Cantori«, fylder d. 21. april 70 år.

Forskelligt

Victor Schiøler har stadig stor sukces i Amerika. I Detroit blev han fremkaldt 15 gange og måtte give ekstranumre, skønt det var en symfonikoncert. Han har yderligere sluttet kontrakt for foråret 1950 og 51 om koncerter både i Nord- og Sydamerika.

// Koncertmester Leo Hansen, kgl. kapelmusikus Palmer Traulsen og pianisten Herman D. Koppel er blevet ansatte som lærere i henholdsvis violin, basun og klaver på Konservatoriet.

// Orgelbygger Zachariasen i Århus har efter mange års forsøg nu begyndt at fremstille cembaloer, som vi hidtil ikke har kunnet få valuta til at importere. Som en særlig finesse bemærkes, at »springerne« er udført af plexi-glas og er upåvirkelige af temperatursvingninger. De nye cembali koster ca. 4000 kr.

// Carl Nielsens »Sinfonia espansiva« blev d. 13. marts udsendt i den canadiske radio (grammofonudsendelse).

// Else Marie Bruun og Waldemar Wolsing har i dagene 26. februar-2. marts gæstet Radiotjånst i G~Meborg, Norsk Rikskringkastning og Filharmonisk Selskap i Oslo og har bl. a. spillet værker af Jørgen og Niels Viggo Bentzon, Peder Gram og Vagn Holmboe.

// Emil Telmangi skal i næste sæson spille Carl Nielsens violinkoncert med Chicagos symfoniorkester under Fritz Busch.

// Den Danske Kvartet, der består af Erling Bloch, vl., Gilbert Jespersen, fl., Asger Lund Christiansen, vle. og Holger Lund Christiansen, klav., har været på turné i udlandet og har bl.a. spillet en del danske veerker: Kuhlau, Gade, Riisager, N. V. Bentzon, Jens Bjerre, Otto Mortensen, Hye-Knudsen, Agersnap og Holmboe.

// Partituret til Carl Nielsens »De fire Temperamenter« og Thomas Jensens grammofonindspilning af værket er gennem Det danske Selskab sendt til Toscanini, som har ønsket at gøre sig bekendt med symfonien.

// Det danske Selskabs repræsentant, i Birmingham, Vagn Fenger, har taget initiativet til en udveksling mellem musikstuderende ved Birmingham School of Music og Musikkonservatoriet i Køben

havn. Udvekslingen finder sted i juni og vil iår omfatte 5 studerende fra hvert land.

// Pianisten Claus Bahnson har i marts og april koncerteret i Paris, Prag og Briinn. D. 27. april spiller han i Berlin, hvor hans koncert transmitteres af Berliner Rundfunk. Kjell Olsson har været på turné i Holland, hvor han har spillet i flere byer og har haft en radioudsendelse over Hilversum. Endvidere har pianisterne Elisabeth Klein og Hans Meyer Petersen i norsk radio spillet kompositioner for 2 klaverer, og violinistinden Ninna Bentzen, har i en udsendelse over Parisradio i marts bl. a. spillet værker af Herman Sandby.

// I marts 1947 udskrev »Koda-dramatik« en konkurrence for medlemmer af Dansk Komponist-Forening og Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund om en halv aftens opera eller en hel aftens operette. Dommerkomitéen var kgl. kapelmester Egisto Tango, kapelmester Emil Reesen samt dr. phil. Torben Krogh.

Komponisten Svend S. Schultz vandt den udsatte præmie kr. 5000 for sin opera »Kaffehuset«, hvis tekst er forfattet af professor, dr. phil. Chr. Elling.

Der må stadig gøres noget

Efter forhandling med forlaget C. F. Kahnt i Leipzig er det lykkedes Engstrøm &- Sødring at få eneforhandling for Norden af Carl Nielsens »Sinfonia. espansiva«. Der foreligger studiepartitur (kr. 10,00) ; orkestermaterialet fås på bestilling. Rygterne om, at dette værk skulle være gået tabt under krigen, var grundløse. Dette spørgsmål rejste DM allerede i 1947 (s. 198-99 »Der må gøres noget«), uden at nogen rørte på sig, og det er derfor på sin plads nu at, henstille til det forlag, der har fået overdraget eneforhandlingen af Peters' publikationer i Danmark, også at søge de tre Carl Nielsen-værker, der er udkommet hos Peters, fremskaffet eller genoptrykt. Paradoksalt nok reklamerer nemlig samme forlag med Grieg-kompositioner fra Peters, som Norge har fået ret til at genoptrykke, uden at man endnu har hørt et ord om bestræbelser for at fremskaffe Carl Nielsen-værkerne.

Danske Amatør-Orkestres Samvirke,

Flere og flere slutter sig nu til Samvirket. De hidtil indmeldte er: Akademisk Orkester og Kor, Frederiksborg Musikforening (Hillerød), Hirtshals Amatørorkester, Musikforeningen af 1947 (Kbhvn.), Birkerød Musikforening, Odense private Kammermusikforening, Fynske Musikantere (Ryslinge), Nyborg private Koncertorkester, Østersøgades Gymnasiums Orkester, Svendborg private Symfoniorkester, Bjerringbro Privatorkester, Helsingør Pr!vat-Orkester, Roskilde Amatørorkester, Horne Musikforening, Akademisk Musikforening af 1930 (Kbhvn.), Aarhus Privatorkester, Musikforeningen af 1935 (Kbhvn.) og Aale Amatørorkester. - Desuden er en del personlige medlemmer tilmeldt.

Provinsen

// Arne Hammelbo har opsagt sin stilling som kapelmester ved Odense Byorkester, dels på grund af uoverensstemmelser med direktøren for Odense Teater, Helge Rungvald, dels fordi magistraten ikke har villet gå med til en udvidelse af orkestrets faste besætning fra 26 til 40 medlemmer. Hammelboe skal i sommer lede Aalborg Byorkester og dirigere som gæst i Tivoli i København. I Odense har Hammelboes beslutning vakt stor bekymring, og man forhandler med Lavard Friisholm som

Hammelboes efterfølger, hvis det ikke lykkes at få denne til at ændre sin beslutning.

// Randers Byorkester vil komme i alvorlige vanskeligheder, da byrådet har nedsat sit årlige tilskud til orkestret fra 35.000 til 25.000 kr. Situationen er særlig vanskelig, fordi Randers Byorkester ikke har nogen teatertjeneste at støtte sig til, således som det er tilfældet i Aalborg, Århus og Odense, hvor ovenikøbet de kommunale tilskud er langt større end i Randers.

// Silkeborg Koncertorkester har i sæsonen 1948-49 afholdt 3 symfonikoncerter og 5 folkekoncerter med overvejende ældre klassiske programmer. Som solister har man haft Minna Borre, harpe, Poul Birkelund, fløjte, Milton Seibæk, violin og Guido Vecchi, cello, samt fra Norge som gæstedirigent Torbjørn Dahl. Til udveksling har Silkeborg-orkestrets faste di~ rigent Johs. Jensen som gæst dirigeret »Intrøndelands Symfoniorkester« ved tre koncerter.

Årgang 24/1949, nr. 04