Radioen i marts

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 04 - side 92-93

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – how to produce an audio paper
  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Radioen i marts

Ved N. B. Møller-Nielsen

Radiofoniens vintersæson er nu ved at være slut. Den forløbne måned bragte os således de sidste fire torsdagskoncerter i denne omgang. Disse koncerters dirigenter var alle hjemlige navne, Felumb, Tango, Grøndahl. og Tuxen, der hver for sig på bedste måde løste de opgaver, de var blevet stillet overfor. Solisterne derimod var hentet fra det internationale musikliv, og deres besøg i den danske radio blev den

store oplevelse, der radiofonisk prægede marts måned. Navne som: Doris Dorée Mainardi, Adolf Busch og Foldes, vil hos lytterne genkalde erindringen om strålende kunstneriske præstationer, der alle ligger i et plan, hvor det kun er muligt for de f å at bevæge sig.

Den nyere musik var godt repræsenteret bl. a. med en dansk uropførelse, nemlig Sv. Erik Tarps symfoni i es, op. 50. Et godt og interessant formet stykke, der indeholdt ting man ikke før synes at have lagt mærke til hos Tarp. Til den nyere musik må vi vel også regne Rued Langgaards symfoni nr. 6 i een sats »det him-melrivende« den kunde ligeså godt have heddet »det øredøvende«. Et ejendommeligt eksalteret værk, der står på det svage grundlag som dannes af den danske senromantik. Værket indeholder i stoflig henseende ingen momenter der peger frem, men i instrumentationen var der fortræffelige indfald.

Den sidste torsdagskoncert indeholdt ikke mindre end tre nyere værker, Strawinsky's suite »Puleinella«, Bart6ks klaverkoncert nr. 2 og Sæveruds sinfonia dolorosa. Carl Nielsens hymnus amoris dannede et virkelig festligt punktum for sæsonens torsdagskoncerter.

Serien »vor tids danske komponister« nåede i denne måned frem til Sv. S. Schultz; med komponisten selv i spidsen for radioorkestret og radioens å capellakor fremførtes et repræsentativt tværsnit af Schultzs kunst. Det alt overvejende indtryk denne bibrinc,er er billedet af Schultz som den

elegante, behændige o-, altid opfindsomme underholder. Her skal blot fremhæves en række sange for blandet kor, der tydeligt viser, hvorledes Schultz i kraft af et dygtigt håndelag forstår at forme en fin og levende korsats. Samme koncert bragte også en uropførelse, forspillet til Schultz's nylig præmierede opera »Kaffehuset«.

Fra d. 1. april vil radiofonien tage sig sammen. Nu skal der ske noget; - radioens underholdningsprogrammer skal forbedres. Det er minsandten også på høje tid; - denne side af radiofoniens virksomhed, ikke mindst hvad det musikalske angår, har igennem årene været et i højeste grad forsømt område, hvis skæbne øjensynligt har været bestemt af tilfældighedernes spil, et forhold der har gjort direkte skade, idet det har bidraget til at præge den almindelige danske lytters smag i meget uheldig retning. Dette bliver der mulighed for at råde bod på, når man nu tager alvorligt fat på de problemer, der knytter sig til denne side af radioarbejdet. Vi venter spændt på de første resultater - UHA!

Årgang 24/1949, nr. 04