Det nye standard-A

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 05 - side 113-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Det nye standard-»A«

Wien vil snart blive hjemstedet for en international konference, soni skal genoprette harmonien i verden - i dette ords rent musikalske forstand Dr. Hermann Zeissl har henvendt sig til de Forenede Nationers organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) for at få afholdt en sådan konference, der kan skabe en standard-»A«-stemmetone for den musikalske verden. Den sidste UNESCOkonference i Beirut gik da også ind for forslaget, og dr. Zeissl venter nu, at -Wien med dets mange musikalske traditioner vil blive valgt i stedet for til konferencen. Den eneste lignende internationale musikkonference, som tidligere har fundet sted, afholdtes også i Wien. Det var i 1885. Der deltog dengang delegerede fra Rusland, Italien, Sverige, Prøjsen, Sachsen, Württemberg og Østrig-Ungarn, som vedtog at ansætte et standard-»A«, der svarede til 435 stemmegaffel- svingninger i sekundet. Man blev enige om en standardstemmegaffel, kaldet »Den gyldne gaffel«, der bragtes i overensstemmelse med konferencens ønsker, akkurat som standardmetermålet og standard-kilogrammet i sin tid blev fastsat i Paris.

Siden 1885 har imidlertid orkestrene i mange lande tilsidesat standard-»A«et. - Wiens filharmoniske orkester hører til de mere berømte, som har overtrådt bestemmelserne. Dette orkester anvender således en »A«-stemmetone på mellem 442 og 444 svingninger i sekundet. Orkestermedlemmerne hævder, at den højere stemmetone giver bedre musikalsk resultat. Dr. Zeissl fremhæver imidlertid, at de forskellige svingningstal gør tingene overordentligt vanskelige for besøgende kunstnere, specielt sopraner og tenorer, idet de tvinges til at synge i hvert fald en halv tone højere end sædvanligt. Dr. Zeissl tilføjer, at konferencen ikke alene skal prøve at få gennemført et standardbegreb, men også træffe foranstaltninger til at få det overholdt. Som et af de første skridt foreslås den fuldstændige afskaffelse af stemmegaflen, som - udtaler han - i virkeligheden er ubrugelig, eftersom dens præcision afhænger af vejrforholdene. Han foreslår i stedet indført en elektrisk frekvensmåler, hvis præcision er overordentligt stor. - Radiostationerne skulle således mindst eengang om dagen gengive standard-»A«et. Han vil også foreslå, at de deltagende lande skal anvende alle lovlige midler for at tvinge orkestrene til at anvende standardstemmetonen. - Verdens mest fremtrædende dirigenter og komponister foretrækker, med få undtagelser, genindførelsen af en standard på 435 svingninger i sekundet. Men hvad der end besluttes, slutter dr. Zeissl, er det vigtigste at nå frem til enighed om et standardmål for hele verden og få en slutning på de nuværende dissonanser, så man atter har harmoni i den musikalske verden.

G. K. Hodenfield.