Svend-Ove Møller in memoriam

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 05 - side 113-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Svend-Ove Møller in memoriam

Viborgs domorganist Svend-Ove Møller, der påskelørdag d. 16. april døde på Viborg Sygehus efter længere tids sygdom, var en af vore allerdygtigste kirkemusikere, og hans død vil blive et smerteligt tab for hans store venne- og kollegakreds, der satte ligestor pris på ham som kunstner og menneske.

Det var ikke alene hans stærkt særprægede orgelkoralspil ved gudstjenesterne og hans koncertspil ved de af ham. foranstaltede »Kirkemusiktider« i hans egen kirke og på hans rejser rundt om i landet, nien også hans orgelkompositoriske evner, der skaffede ham den anseelse, han nød i vide kredse. Han havde skabt sin egen stil, hvadenten detvarorgelstykkereller kirkekantater lian skrev, og hans værker vil sikkert mer og mer vinde indpas rundt om i landets kirker.

Svend-Ove Møller var myreflittig, og det var utroligt, livad lian overkom og på kort tid kunne få indstuderet, og så vidste man endda, at han ikke var så lidt hemmet af sit svage syn. Her i hans fødeby København, som han altid havde stærk længsel efter og som han sikkert håbede på engang at vende tilbage til, har han som orgelsolist virket ved talrige koncerter, bl. a. i Vor Frelsers kirke (frikoncerterne), i Frederiksberg kirke (Bach-koncerterne), i Stefanskirken og mange andre steder; ligeledes han han afholdt mange koncerter ude i landet og også dér vundet meget påskønnelse med sine lødige programmer. Hvor er det ganske uforståeligt og tragisk, at en sådan begavelse ikke fik lov til vedblivende at udfolde sine rige evner nu, hvor han endelig havde fået et embede af det rigtige format, og hvor han også blev forstået og værdsat, selv om han altid havde sin ganske bestemte og ubøjelige mening om kirkemusikkens rette stil.

Hans utrættelige og uselviske arbejde vil altid staa som et lysende eksempel for fremtidens organister.

P. S. Rung-Keller.