uden titel

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 05 - side 126-126

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion (Editors) : Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf. Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 88 12.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's eksp«,«I.I*on eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.