Radion i maj

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 06 - side 137-138

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Radioen i maj

Ved N. B. Møller Nielsen

Vi har i den forløbne måned ikke savnet gode og vægtige musikudsendelser, men fordelingen af dem gav den sidste del af måneden en højst unaturlig overvægt. Der her været meget at glæde sig over; rigtigt fordelt havde det kunnet gøre maj til en fin radiomåned, men således som programmerne fremtrådte, understregedes musikafdelingens manglende evne til at fastholde en sikker musikalsk linje i vore radioprogrammer.

En af de mest interessante udsendelser var et musikalsk tribunal omkring Vagn Holmboes anden strygekvartet. Vagn Kappel indledede udsendelsen med nogle få orienterende bemærkninger og et kort interview med komponisten, hvorefter den fortrinlige Leo Hansen Kvartetten fremførte genstanden for den rejste an~ klage; herefter tog Sverre Forchhammer fat. Forchhammer havde fået tildelt det lidet taknemlige hverv som aktor; men lian gik friskt og vittigt til sagen og fremkom med en række indvendinger overfor værket, der dog for største delens vedkommende ikke gik særlig dybt. Defen

sor, Sv. E. Tarp, havde det langt lettere; de mange værdifulde sider denne kvartet indeholder, forstod Tarp på en le~ og sympatisk måde at trække frem, så de tilsidst dækkede aktors overfladiske angreb. Den endelige dom overlodes til lytterne. Det var både en interessant og underholdende udsendelse, hvis heldige udfald kun kgn stimulere musikafdelingen til at fortsætte med sådanne musikalske tribunaler. - Eftersom det var DUT, der lancerede denne form for koncerter i Danmark, ville det dog have været naturligt og hensynsfuldt, om radioen havde overladt udsendelsens arrangement til DUT, det ville tillige have været en berettiget anerkendelse af selskabets initiativ.

Maj har indeholdt nogle særdeles vellykkede kammerkoncerter, hvor lytterne har kunnet glæde sig over værker af bl. a. Buxtehude, Bach og Händel; men hvorfor skal disse udsendelser kun kunne findes på søndagseftermiddagsprogrammerne, der ikke mindst i sommertiden er meget lidt aflyttet? Nej, lad disse koncerter få del i den bedste sendetid programmerne råder over, de vil finde et stort publikum, og de fortjener det. En opførelse af César Franck's oratorium »Les béatitudes« bør også nævnes her. Erik Tuxen ledede med sikkerhed det komplicerede værk, og af solisterne kunne man især glæde sig over Else Brems og Ejnar Kristjansson. I midten af måneden bragtes en fin transmission fra Det kgl. Teater af en del af Mozarts komiske opera Cosi fan tutte. Denne udsendelse fik sikkert en og anden til at erindre, at musikafdelingen i sin sæsonoversigt lovede lytterne opførelser af operaer direkte for radio - men hvor er de blevet af ?

På månedens sidste aften gæstedes vor radiofoni af et norsk kammermusikensemble, nemlig Brodal-Hindar kvartetten fra Bergen; på programmet stod: Mozarts kvartet i g-dur og Prokofieffs ditto i fdur opus 92. Det var nogle håndfaste præstationer ' vi her blev stillet overfor, hvilket i høj grad gik ud over Mozart- kvartetten, medens Prokofieff-kvartetten med sit livlige musicerende men til tider noget uinspirerede stof klarede sig bedre i de stærke nordmænds hænder. Som in usikinteresseret lytter kan man ikke lade være med her på tærsklen til sommerens internationale begivenheder inderligt at ønske, at radiofonien vil forstå den betydnings~ fulde opgave der naturligt tilfalder den at holde det danske musikpublikum orienteret om, hvad der går for. sig omkring os.

Årgang 24/1949, nr. 06