Dansk musiklitterær bibliografi for året 1946

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 07 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Sigurd Berg

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1946

This bibliography comprises all the literary works printed in Denmark concerning musical life and its personalia as well as corresponding works printed in other countries as far as they deal with Danish musical life or are written by Danish authors.

In this list are included all special publications as well as articles in periodicals and papers for the year 1946, and furthermore it references to music-historical sections in works not exclusively dealing with music. The bibliography is paginated apart and may be separated from the periodical.

Indholdsoversigt

BIBLIOGRAFI, MUSIKFØRERE III

BLANDEDE SAMLINGER, TIDSSKRIFTER, ÅRBØGER III

ALMINDELIG MUSIKHISTORIE III

DANSK MUSIKHISTORIE IV

Folkelig musik . Kirkelig musik . Dramatisk musik Instrumentalmusik . Korsang .
Militærmusik Koncertlivet . Radio . Grammofon . Forlystelseslivet . Faglig organisation . Musikforlag .
Undervisning . Musikinstrumenter . Personalia

Provinsens musikliv.

SKANDINAVIEN VIII

FREMMEDE LANDES MUSIKHISTORIE VII I

TEORI OG TEKNIK . ÆSTETIK o. I . x

DANSK M1USIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1946

I. Bibliografi, musikførere

Sigurd Berg: Dansk musikhistorie (læs med plan nr. 21). 6 s. 1945. El]

- Dansk musiklitterær bibliografi for året 1943.

Da. Musiktidss. s. 28-31, 51-54, 68-75, 106-07, 122-23. [~1

Sven Lunn: Opbygningen af Det kgl. Biblioteks musiksamling. / Biblioteksårb. s. 40-50. [31

Dansk Musikhandlerforenings hjælpekort. 2. udg.

4 s. [4]

Erling 1Vinkel: Noder- og dansk musik. / Jyll.-

posten 14. aug. 151

Sangmusik, trykt i danske Tidsskrifter. / Skønlitt.

i da. Tidss. S. 227-36. [6]

Se også nr. 127.

Gerhard Schepelern: Operabogen. 446 s. [7]

11. Blandede samlinger, tidsskrifter, årbøger

[Bjørn Hjelmborg og Børge Saltoftl : Om musik. Håndbog i musikkundskab. Hft. 1-2, 40+40 s. 181

[Jacob Paludan] : Orfeus i bogverdenen. 2. udg.

60 s. [91

ACTA MUSICOLOGICA. Dansk red. Knud Jeppesen. Vol. XVII [1945]-46, XVIII-IXX 1946[-47] [10]

ARBEJDERSANGEREN. Medlemsbl. for Arbejder-

sangkorenes Landsforbund. Red. L. Mouning. 9.

årg. Eli]

DANMARKS SANGLÆRERFORENINGS

AARSSKRIFT. 3. årg. [12]

DANSK KIRKEMUSIKER TIDENDE. Medl.bl. f. Da.

Org. o. Kantorforening, Dansk Kirkemusikerfore-

ning. Red. Frantz Klæbel, Kr. Weinholt Petwsen

og Viggo Bitsch. 43. årg. [131

DANSK KIRKESANGS AARSSKRIFT. Red. P. Ham-

burger og H. Vilstrup. 6. årg. 1945-46. [14]

DANSK MUSIKER TIDENDE. Red. Kai Helmuth.

36. årg. [151

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. Red. Sverre Forch-

hammer. 21. årg. [161

DISCOPHILEN. Red. Knud Thage Petersen. 29. årg.

[1945-146, 3. årg. 1946[-471. [17]

GRAMMOFON-BRANCHEN. 8. årg. 1946. Red. Gu-

stav Brock; fra nr. 5 Mogens Kaarøe. [181

LEVENDE MUSIK. Red. Gunnar Heerup. 4. årg.

[1945] -46. [19]

MEDDELELSER FRA DANSK KORFORENING.

Red. Bjørn Gamborg. Tvangfri hefter. [201

MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORGANIST- OG

KANTORSAMFUND AF 1905. Red. Peter Thom-

sen og Emilius Bangert. 12. årg. [21]

MEDLEMSBLAD FOR KIRKEKORFORENINGEN. Red. Carl Andreasen Nordstrøm. 23. årg. [22]

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AF

KRISTELIGE SANGKOR. Red. Viggo Bancke. 38.

årg. [23]

MUSIK OG HANDEL. Red. M. 0. Rickfelt. 17. årg.

E24]

MUSIK-AMATØREN. Red. H. C. Larsen. 5. årg.

Århus. [25]

MUSIKP.EDAGOGEN. Medl.bl. f. Musikpædagogisk Forening. Red. Inger Loudrup-Jensen. I. årg. [261

NORDISK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STEMME.

Red. A. Tamm, A. Dahl, E. Jacobson-Lilius, H.

Bering Lilsberg. 10. årg. [27]

OPTAKTEN. Udg. af Akademisk Ork. og Hor. Red.

Bj. Gamborg. Tvangfri hefter. [28]

ORD OG TONER. Red. K. Rostgaard-Frøhne. 11.

årg. [291

SANGERBLADET. Red. 0. Th. Christensen. 25.

årg. Århus. [301

SOLISTEN. Red. Vagn Hedemann. 26. årl.. [311111.. Almindelig musikhistorie

Børge Friis: Hvad er klassisk musik? / Fyns Stifts-

tid. 10. marts. [321

Jørgen Bentzon: Nye toner? / Pol. 29. nov. [331

Torben Meyer: Krigens musik peger snarere tilbage

end frem. / Berl. Aft. 22. juli. [34]

Rudolph Simonsen: Musikhistorisk Kompendium.

96 s. [351

Fritz Crome: Don Juan i livet og i digtningen. /

Da. Musiktidss. s. 113-15. [361

Svend Kragh-Jacobsen: Ballettens blomstring ude

og hjemme. 208 s. + 8 tvl. [371

Herbert Rosenberg: Frottola und Deutsches Lied

um, 1500. / Acta musicologica. Vol. XVIII-XIX,

1946-47, s. 30-78. [381

Kirsten Bang: Jazz som kulturfænomen. / Da. Musiktidss. s. 40-44. Også i Aalb. Stiftstid. 7. juni. [391

k. h.: Er jazz kultur? / Da. Musiker-Tid. s. 173

-76. [40]

Sven Møller Kristensen: Swing og anti-swing. /

Land og Folk 298. juli. [41]

Vil fjernsynet gå ud over musiklivet? / Da. Musiker-Tid. s. 318-19.

Børge Friis: Ny grammofonmusik. / Aalb. Stifts-

tid. 23. marts, 19. okt., 21. dec. [431

Torben Meyer: [Om den internationale musikuge

i London]. / Berl. Aft. 11. juli. [44].

Flemming Weis: Den internationale musikfest i London 7.-14. juli. / Da. Musiktidss. s. 93-95. [45]

IV. ]Dansk musikhistorle

Jens Bjerre: »Det danske ansigt« set udefra.

Da. Musiktidss. s. 143--44. [46]

Fo Ike I ig m u s i k

Kristian P. Kristiansen: To dygtige spillemænd. /

Østjydsk Hjemstavn s. 151-52. [471

Richard Sennels: Folkelig musikkultur. / Jyll.-

posten 20. juni. [48]

J. Vejen Larsen: Gamle spillemænd i midt- og

vestjylland. / Ringkøb. Amts Dagbl. 28. juni. [491

Sig. Berg: [Lidt om musikalske ordsprog, mund-

held og talemåder.] / Nationaltid. Till. 4. nov.

[501

Kirkelig musik

Arthur Arnholtz: Helligtrekongers-spil og stjerne-

sange. / Krist. Dagbl. 6. jan. [511

Leif Thybo: Kirken og den nye musiks problemer. / Medlbl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. s. 85-89. [521

Trygve Fischer: Dansk kirkesang idag. / Norsk musikkgranskning 1943/46 [1947] s. 93-95. [53]

Krister Gierow: Messebogen i Lund fra 1514. /

Berl. Aft. 7. sept. [54]

Se også nr. 109.

Dramatisk m us ik

Vilh. Saxtorph: Opera- og balletanmeldelser (Rejse-

kammeraten - Sovedrikken - Kaddara - Nat-

tergalen - Don Glovanni - Giselle). / Da. Poli-

tik nr. 2, 11, 14, 36, 43, 45. [551

Udvidelse af Det kgl. Kapel. / Da. Musiker-Tid.

s. 75. [561

Niels Friis: Mager musikalsk sæson på Det kgl.

Teater. / Fyns Stiftstid. 9. juni. [57]

- : Opera og ballet. / Fyns Stiftstid. 20. dec. [58]

Svend Roland: Operaproblemer i Danmark. / Aarh-

Stiftstid. 25. jan. [591

Sigurd Berg: [Oia danske Don Juan-freinstillere]. /

Ekstrabl. 4. okt. [601

Torben Krogh: Don Juan på Dansk [operaen på

Det kgl. Teater]. / Nationaltid. 17. okt. [61]

- : Den kongelige opera. / Danmark s. 258-61.

[621

Allan Fridricia: Dansk ballet i øjeblikket. / Land

og'Folk 29. marts. [63]

Svend Kragh-Jacobsen: Balletten fra Bournonvilles

død til den ny blomstring. / Danmark s. 266-72.

.[64]

Ebbe Neergaard: Den kgl. Ballets skæbnetime: Mo-

derne balletdigtning eller traditionel skole? /

Information 11. nov. [651

I ri s t r u ni e n t a 1 m u s i k

Bengt Johnsson: Hovedlinier i i-noderne dansk kla-

vermusik. / Lev. mus. 1945-46 s. 74-77; be-

mærlen. af Jørgen Jersild s. 106-07, af Bengt

Johnsson s. 140. [66]

Korsang

Arthur Arnholtz: Om mandskorsang. / Da. Musik-

tidss. s. 44--47. Bemærkn. af Erik Abrahamsen s.

47. [671

Svend Turning: Korsang og foredragskunst. / Da.

Musiktidss. s. 135-37, 149-51. [681

ARBEJDERSANGKORENES 1,ÅNDSFORB. Se nr. 11.

DANSK IKORFORENING. Se nr. 20.

KØBENHAVNS DRENGEKOR. P.: Med Københavns

Drengekor på turné i England. / Musikpædagogen

nr. 5. [69]

LANDSFOREN. AF KRISTEL. SANGKOR. Se. nr. 23.

STUDENTERSANGFORENINGEN. Erik Abraham

sen: Lektor Arnholtz og studentersangerne. / Berl.

Tid. 11. febr. [701

Se også nr. 67-68.

- : Otto Mackeprang.- Studenter-Sangforeningen.

Vejle Amts Folkebl. 1. juni. [711

Mil itærm usik

Niels Friis: Militærmusiken i støbeskeen. / Aarh.

Stiftstid. 20. marts. [721

- Militærmusikken og den nye forsvarsordning.

Da. Musiktidss. s. 1-4. Også i Da. Musiker-

Tid. s. 101-05. [731

Ko n ce rt I i v e t

Kirkekoncertprogrammer. (Kbh. og provinsen). /

Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. s. 27-32,

59-63, 81-83, 95-100. [74]

Sverre Forchhammer: Mod lysere tider. / Da. Mu-

siktidss. s. 23-25. [751

Svend Erik Tarp: Musikalsk ønskeseddel. / Pol.

22. febr. [76]

Svend Westergaard: Aktuelle problemer indenfor

musiklivet. / Land og Folk 14. marts. [771

Erik Abrahamsen: Dansk musik som kulturge-

sandt. / Berl. Aft. 16. okt. Bemærkn. af Knud-

åge Riisager 18. okt. [78]

Niels Friis: Danske symfoniorkestre. / Fyns Stifts-

tid. 22. okt. [79]

Torsten Boheman: Glimtar ur danskt musikliv. /

S1bjd och. ton, Sth.., nr. 3/4 s. 11-12. [80]

N. Nielsen: Landsdelsorkestrene. / Da. Musiker-Tid.

s. 68-71; bemærkn. af K. 0. Agerlund s. 84-85.

Se også s. 332. [81]

Norsk musikuge [i Kbh.]. / Da. Musiker-Tid. s.

135-36, 204. [82]

AKADEMISK ORKESTER OG KOR. Se nr. 28.

R a d i ø

Radioen og den danske musik. / Ord og Toner nr.

2, 5, 7/8, 11. [83]

Tysk eller dansk i radioen? Ord og Toner nr. 3, 4.

[84]

Radiorådet. / Da. Musiktidss. s. 57. [85]

Peder Gram: Er radioprogrammerne kedelige? /

Tidss. f. Radio s. 65-70. [861

Johs. Fønss: Radio-betragtninger og forslag i en

unormal tid. / Tidss. f. Radio s. 87-95. [87]

Vilh. Lassen Jordan: Den akustiske regulering af

statsradiofonibygningen. / Arkitekten, månedshft.

s. 140-50. [881

Knudåge Riisager: Nu må det være nok! / Da. Mu-

siktidss. s. 109. Bemærkn. af J. L. Emborg s.

125-26, af Frede Schandorf Petersen s. 126-29,

af Mogens Enna s. 153-54. [89]

Sigurd Berg: Dagspressen og radioens musikud-

sendelser. / Da. Musiktidss. s. 120-21. 1901

Kag Rostgaard-Frøhne: Er dansk musik en. hjerte-

sag for Statsradiofonien? / Ord og Toner nr. 12.

[911

G r a m m o f o n

Erling Winke Z: Nye grammofonplader. / Da. Mu-

siktidss. s. 14-15, 54. [921

Børge Friis: Nye danske grammofon-optagelser. /

Aalb. Stiftstid. 20. febr. [931

Se også nr. 17-18.

F ø r I y s t e I s e s I i v e t

Tivoli-Pantomimen. / Carl Roos: Homo sum. S.

85-99. [94]

Fag lig organisation

[Om sager vedrørende unational holdning inden-

for musiklivet i besættelsestiden 1940-451. / Da.

Musiker-Tid. s. 2, 35-37, 39-41, 60-63, 65-68,

88-92, 114-17, 135, 147-48, 155-57, 330, 393-

94, 399-400. [951

DANMARKS SANGLÆRERFORENING. Carl Wil-

lum Hansen: Musikdagene på Ry Folkehøjskole.

/ Lev. mus. 1945-46 s. 161-62. [961

Se også nr. 12.

DANSK DISCOPHIL FORENING. Se nr. 17.

DANSK GRAMMOFONHANDLERFORBUND. Se nr. 18.

DANSK KIRKEMUSIKER FORENING. Se nr. 13.

DANSK KIRKESANG. Søren Sørensen: Samfundet

»Dansk Kirkesang«s sommermøde (5.-10. aug.). /

Da. Musiktidss. s. 99-100. [97]

Se også nr. 14.

DANSK KOMPONISTFORENING. Se nr. 16.

DANSK MUSIKER FORBUND. Se nr. 15.

DANSK MUSIKHANDLERFORENING. Se nr. 24.

DANSK ORGANIST- og KANTORFORENING. Se nr. 13.

DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND AF 1905. Se nr. 21.

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND. Se nr. 29.

DANSK SOLISTFORBL;N1). Se nr. 31.

DANSK TONEKUNSTNERFORENING. Se nr. 16.

FORENINGEN AF SANGLÆRERE VED GYMNASIESKOLERNE. Medd. i Gymnasieskolen s. 814, 955.

[981

KIRKEKORFORENINGEN. Se nr.99.

KODA. Se nr. 123, 190-96.

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING. Carl Willum

Hansen: Musikdagene på Ry Folkehøjskole. /

Lev. mus. 1945-46 s. 161-62. [991

Se også nr. 19, 26.

M u s i k f o r I a g

NYT DANSK MUSIKFORLAG. / Ord og Toner nr.

4. [100]

SAMFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK. Vagn Kappel: Samfundet til Udgivelse af dansk Musik 1871-1946. / Da. Musiktidss. s. 159- 170.

Mus ikunderv isning

Povl Ingerslev Jensen: Konservatoriets Elevfore

ning. / Da. Musiktidss. s. 27-28. [102]:

Se også nr. 253.

[Om sangen på højskolerne]. / Fr. Skrubbeltrang:

Den danske folkehøjskole. (Se registr) [1031

Erik Abrahamsen: Folkemusikskolen i Danmark.

Norsk musikliv nr. 2 s. 4-6, nr. 3 s. 17

18, nr. 4 s. 11-13. [1041.:

Solistkoncerterne for de arbejdsløse. / Solisten nr.

1-2. [1051

Se også nr. 238, 253-258.

- Musik ins trumenter

Konkurrencen om udformning af flygler og pia-

noer. / Arkitekten, ugehft. s. 97-99. [1061

I n s t r u m e n t b g g g e r e

ANDERSEN, CARL. / Da. Musiker-Tid. s. 317-18.

[107]

EMIL HJORTH & SØNNER. Torsten Boheman.- En

vårldsbekant dansk flolbyggaredynasti. Emil

Hjorth & Sønner. / SMjd och. ton, Sth., nr. 7/9

s. 12-15. [1081

PERSONALIA

Niels Friis: Vor Frue Kirkes orgler, organister,

tårnblæsere og klokkespillere. / Hist. Medd. om

Kbh. s. 517-69. [1093

AGERBY, ASTRID.

Johan Bentzon i Da. Musiktidss. s. 4. [1101

ANDERSEN,CARL.

Se nr. 107.

ANDERSSON, NILS.

N. P. Petersen: Svenske Niels [landsbyspillemand og dansekomponistl. / Vendsyss. Aarb. s. 284-304.

BAGGESEN, JENS.

Erik Abrahamsen: En musikalsk labyrint.

Aarh. Stiftstid. 14. marts. [1121

BECK, HANS.

Jan Neiiendam i Nationaltid. 31. maj. [113]

BENTZON, JØRGEN.

Sven Lunn i Salmons. Leks. Tidss. 1945-46. Sp.

711. [114]

BENTZON, NIELS VIGGO.

Leif Thybo: Niels Viggo Bentzons klavermusik.

/ Da. Musiktidss. s. 58-62, 86-89. [1151

BERNTSEN, ANTON.

Minder fra mit liv. / Vejle Amts Folkebl. 9.

febr., 11. og 28. marts, 25. og 31.- maj, 2. juli,

22. okt. [1161

BOURNONVILLE, AUGUST.

/ Andersenlana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr. [117]

BREDAHL,AAGE,.

/ Katolsk Ugebl. s. 347. [118]

BREDAL, IVAR.

Anderseniana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr.

BREIDAHL, AXEL.

K. Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner nr. 1. [120]

BRENE, ERLING.

Johan Bentzon i Da. Musiktidss. s. 146--47. [121]

BRUGE, JOHANNES.

A. 0. i Da. Musiker-Tid. s. 73. [122]

BRUUN, SIGURD.

Kay Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner nr. 9, lo.

[123]

BUXTEHUDE, DIDERIK.

Carl Riess: Frescobaldi-Buxtehude. [Om deres

orgelteknik]. / Da. Musiktidss. s. 11-13. [124]

- : C.-A. Moberg: Dietrich Buxtehude. 39 s. Hål

singb. [125]

BØRRESEN, HAKON.

Kai' Flor i Da. Musiktidss. s. 77-78. [126]

: Sigurd Berg: Hakon Børresens kompositioner

og litteratur om H. B. / Da. Musiktidss. s. 78-80.

[127] - : Haakon. F.: [Interview]. / Nationaltid. 30.

maj. [128]

- : H. V. Stargaard: [Interview]. / Krist. Dagbl.

31. maj. [129]

CARLSEN, CAMILLO.

beth, i Da. Kirkemus-Tid. s. 5-6. [1301

Ivar Salto: [Interview]. / Roskilde Tid. 16.

jan. [131]

DAKOTA, '.kl~'IEL.

(Fra Lendum), se NIELS CHR. SØRENSEN.

DUPUY,EDOUARD.

B. Hodell: Vår fórsta. Don Juan. / Scen och sa

long, nr. 4 s. 3-4. [1321

- : Arne Lindenbaum i Musikvårlden s. 194-98.

[133]

FORCHHAMMER, VIGGO.

Kristian Riis: [Fødselsdags-interview]. / Lev.

mus. 1945-46 s. 177-82. [134]

- : Kristian Riis, Erik Abrahamsen, Finn Høff

ding, Magnus Andersen og Inger Loudrup-Jensen

i Musikpædagogen nr. 5. [1351

FRANDSEN,JOHN.

Kr. Weinholt Petersen: Organist, kapelmester ved

Det kgl. / Da. Kirkemus. Tid. s. 46. [1361

FULLING, H.

/ Da. Musiker-Tid. s. 307. [137]

FØNSS, AAGE.

Carsten Meyer Petersen: Aage Fønss om uund

værlige læreår på provins-scener. / Jyll.posten

31. marts. [1381

- : Vilh. Saxtorph i Da. Politik nr. 15. [139]

GRAHN, LUGILE.

/ Anderseniana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr.

[140]

GRØNDAHL,LAUNY.

/ Da. Musiker-Tid. s. 222. [141]

HAMERIK, EBBE.

Vagn Kappel: Ebbe Hameriks opera: »Rejsekam

meraten«. / Da. Musiktidss. s. 47-51. [142]

HAMMELBOE, ARNE.

Aksel Kjerulf: Arne Hammelboe. Pol. d. I. og

2. j an. [1431

HANSEN, LAURITZ.

/ Da. Musiker-Tid. s. 334. [144]

HARTMANN, SLÆGTEN.

Affi. Fabritius: Slægterne Hartniann i Danmark

og Norge ca. 1570-1945. 72 's. + 25 tvl- 1945.

[145]

HARTMANN, J. P. E.

/ Andersenlana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr.

[146]

Otto Foss: »Liden Kirsten«; et 100 års minde.

Jyll-posten 28. aug. [147]

HEISE, PETER.

H. H. L. Schwanenflilgel: Livsfragmenter. S. 23,

25. [148]

HENRIQUES, ROBERT.

Elsa Gress i Information 4. okt. [149]

HOWOLT, LAURITZ.

/ Ord og Toner nr. 1. [1501

HYE-KNUDSEN, JOHAN.

Christian Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 20.

maj. [1511

JENSEN,CARL.

/ Da. Musiker-Tid. s. 19-20. [1521

JEPPESEN, KNUD.

Kai Aage Bruun i Róster i Radio nr. 40 s. 12.

[153]

- : Sven Lunn i Salmons. Leks. Tidss. 1945-46

sp. 1302-03. [154]

JØRGENSEN,H.CHR.

/ Da. Musiker-Tid. s. 42, 57. 1155~]

JØRGENSEN, M. HANDBERG.

Kay R.-F. i Ord og Toner nr. 6. [156]

Se også nr. 100.

JØRGENSEN-VÆREBRO, OLUF.

Laur. Hansen i Da. Musiker-Tid. s. 276-77.

[157]

KRUUSE-ANDERSEN, OTTO.

E. Steiness i Da. Musiker-Tid. s. 33-34. Se o-~så

s. 50-51. [1581

KUHLAU, SLÆGTEN.

Niels Friis: Kuhlau'erne i Ålborg. / Aalb. Stifts-

tid. 13. juni. [1591

LANGE-Mt YLLER, P. E.

Helge Bonnén: P. E. Lange-MUller. 160 s. + 8

tvl. [160]

- : Frovin Jensen: Om Lange-Milller og den dan-

ske sang. / Bavnen sp. 735-43. [161]

LARSEN, ETHAN ROSENKILDE.

K. W. P.: 35 salmeforspil. / Da. Kirkemus. Tid.

s. 34. [162]

LARSEN, HANS.

/ Da. Musiker-Tid. s. 119-20. [1631

LAUB, THOMAS.

Povl Hamburger: Om Laubs rekonstruktioner af

de gamle kirkemelodier. / Da. Kirkesangs Aars-

skr. 1945-46 s. 22-27. Bemærkn. af Jens Peter

Larsen s. 28-41. [164]

- : Jens Peter Larsen: Thomas Laub (ledetråd v.

folkel. univers-undervisn. nr. 191). 4 s. [1651 - : Leif Thybo: Thomas Laub och. den danske

kyrkosången. / Kyrkomusikernas tidn. s. 25-27. [1661

LAURIDSEN, LAURIDS.

Da. Kirkemus. Tid. s. 6. [167]

Emilius Bangert i Medl.bl. f. Da. Org. o. Kan-

torsamf. s. 19. [168]

- : Chr. Kjellerup i Da. Musiktidss. s. 26-27.

[169]

LUMBYE, H. C.

Tippe Lumbye: Tre musikalske veteraner. Berl.

Aft. 6. april. [170]

- : Godtfred Skjerne,: H. C. Lumbye og hans sam-

tid. 2. forøg. udg. 388 s. [171]

LYNGED,PEDER.

Chr. Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 9. okt. [172]

MADSEN, AXEL.

Kr. W. P.: Tre koralvariationer. / Da. Kirkemus.

Tid. s. 58. [1731

MEYER-RADON, WALTER.

/ Optakten nr. 20, jan. [174]

MÅTTHISON-HANSEN, HANS.

V. B.: Apropos - / Da. Kirkemus. Tid. s. 16-

17. [175]

M*C. LLER, MAX.

Christian Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 10.

maj. [1761

MØLLER, C. C.

Kay R.-F.: Komponisten C. C. Møllers gravsted

blev ikke sløjfet. / Ord og Toner nr. 4. [1771

MØLLER, SVEND-OVE.

Kr. W. P.: 60 forspil til salmemelodier op. 27.

Da. Kirkemus. Tid. s. 58. Se også Jens Bjerre i

Lev. mus. 1945-46 s. 207. [1781

NIELSEN, CARL.

Torben Meyer: [Interview med prof. Vilh. Andersen om Carl ~Zielsen i anledning af den 100. opførsel af »Maskarade«]. / Berl. Aft. 18. marts. [179]

- : I. Seeberg: Carl Nielsen-minder. / Fyns Stifts

tid. 7. juli. [180]

- : Torben Meyer: »Du danske Mand« blev bestilt

som revuevise. / Berl. Aft. 10. ok-t. [1811

NIELSEN, NIELS.

Geum: Interview. / Norsk musikkliv nr. 9 s. 4-

s. [182]

NORRIE, ANNA.

På lyckans tinnar. Efterskórd av Anna Norries memoarer. Red. av Arnanda Stjårna. 163 s., Sth. [1831

NØRBY, EINAR.

Karl Bjarnhof: [Interview]. / Socialdem. 28.

april. [1841

- : Haagen Falkenfleth: [Interview]. / National-

tid. 7. maj. [1851

- : Christian Houmark: [Interview]. / Berl. Aft.

7. maj. [1861

OLDRUP, EDITH.

Mogens Poulsen: Vidunderbørn er bevis for re-

inkarnationslæren. Interview. / Okkultisten s.

165-66. [187]

QUISTORFF, ARNOLD.

/ Ord og Toner nr. 1. [188]

RABINOWITZ, FRANTZ.

Kunstnere jeg mødte. / Discophilen 1945-46 nr. 6.

[1891

RAVN-JONSEN, J.

Axel Kjerulf i Pol. 9. sept. [1901

Karl Th. Jensen i Journalisten nr. 9. [191]

Kay Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner nr. 9.

[192]

- : Flemming 14'eis i Da. Musiktidss. s. 117-18. [193]

Da. Musiker-Tid. s. 309. [194]

D. S. i Musik og Handel nr. 9 s. 4, nr. 10 s. 5.

[1951

- : Sigurd Bruun i Salmons. Leks. Tidss. 1945-46

sp. 1H3. - [1961

RIISAGER, KNUDAGE.

[Om balletten Fugl Fønix]. / Socialdem. Till. 5.

maj. [197]

: Fritz Crone: Fugl Fønix-myten som ballet. /

Aarh. Stiftstid. 11. maj. [1981

- : Kjeld Boesen i Ostsjæll. Avis 21. juni. [199]

- : Karl Bjarnkof: [Interview]. / Socialdem. 13.

okt. [200]

RING, OLUF.

Arthur Arnholtz i Nationaltid. 28. april. [201] - : A. B. Lund: Oluf Ring og Jelling. / Vejle Amts

Folkebl. I. maj. [202]

: Mogens Wóldike i Da. Kirkesangs Aarsskr.

1945--46 s. 3-4. [2031

: Arthur Arnholtz i Da. Kirkemus. Tid. s. 29.

[204]

: Erling Brahm: Oluf Ring og det folkelige mu

sikarbejde. / Da. Udsyn s. 314-29. [205]

- : Mindeartikler af H. Flint, Fr. Joh. Ring, Helge

Skovmand, Erling Brahm, Jørgen Abildgaard, Kai

Senstius, Carl Gaarde, Ernst J. Borup og Karl

Clausen. / Danskeren nr. 9 s. 4--42. [2061

Erling Brahm i Folkeskolen s. 329-30. [2071

Johs. Møller i Folkung Bl. s. 122. [2081

Mindeartikler af Erik Spur, Einar Skovrup,

Mogens W,51dike, Frode Hasserlis og Harald Vil-

strup. / Højskolebl. s. 219-224. [209]

- : Gunnar Heerup i Lev. mus. 1945-46 s. 125-

26. [210]

Harald Vilstrup: Oluf Ring og kirkesangen.

Menighedsbl. s. 188-89. [211]

Froidn Jensen i Bavnen sp. 321-26. [2121

Anton Mikkelsen i Bavnen sp. 377-78. [213]

ROSTRUP.

Wagner Jensen i Da. Musiker-Tid. s. 71-72. [214]

SACHSENSKJOLD, HENRIK.

Otto Gelsted: [Interview]. / Land og Folk 12.

jan. [2151

SCHIØRRING, NILS.

Knudåge Riisager i Da. Musiktidss. s. 23. [216]

SCHIØTZ, AKSEL.

Aksel Schiøtz bedømt i England. / Granimofon-

Branchen nr. 8 s. 4. [217]

- : Chabir: [Om indspilningen af »Die sch8ne

Mallerin]. / Discophilen 1945-46 nr. 11. [218]

- : Se også nr. 283.

SCHRAM, PETER.

Sigurd Berg: Komponisten Peter Schram, og lidt

om andre komponerende operasangere. / Lev.

mus. 1945-46 s. 213-18. [219]

SCHULTZ, SVEND S.

Clifford Hinman i Musikvårlden s. 34-36. [220]

SEEST, GEORG.

Aug. F. Schmidt: Sangeren Georg Seest. / Søn-

derjydsk Maanedss. s. 62-64. 22 1

SIMONSEN, CARL U.

P. Petersen-Dalum i Fyns Stifts Landbrugstid. s.

458-59. [222]

SIMONSEN, HANS CASPAR.

Oluf Andersen: Et Hundredårsminde. / Fyns

Venstrebl. 23. marts. [2231

SVENDSEN, JOHAN.

Victor Gandrup i Danmark s. 262-65. [224]

SØRENSEN, NIELS CHR.

Emil Larsen: Niel Dakota fra Lendum. / Vend-

syss. Aarb. s. 278-83. [225]

TANGO, EGISTO.

Hugo Seligmann: Romeren og Danskeren. / Pol.

18. marts. [2261

THINGSTED, AXEL.

K. Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner nr. 3. [227]

WEYSE, C. E. F.

Holger Boland: Sovedrikken. / Ekstrabl. 28. febr.

[228]

-

: Anderseniana, vol. X-XIII, 1942-46, se re

gi str. [229]

Wt RTZ, JOHANNES.

Rich. Østerfelt: Forspil til 200 salmemelodier.

Da. Kirkemus. Tid. s. g. [2301

Prov insens musik liv

Jørgen Drachmann: Provinsens musikliv. / AalÉ

Stiftstid. 24. aug. [2311

Sangforeninger i Provinsen, se nr. 20 og 30.

ÅLBORG

Jørgen Drachmann: Musiklivet. / Da. Musiktidss.

s. 102-03. [2321

- : Niels Friis: Ålborg Vor Frue Kirkes orgler og

organister. / Aalb. Stiftstid. 16. nov. [2331

ÅRHUS

Erling Winkel: Jydsk operainstitution. / Jyll.-

posten 23. marts. [234]

- : Niels Friis: Ballettens gæstespil i Århus. /

Aarh. Stiftstid. 29. april. [2351

- : Landssangstævnet 23.-24. juni. / Sangerbl.

nr. 4, 5-6, 7-8. [2361

- : [Byorkestret1. / Da. Musiker-Tid. s. 330-31.

[2371

ESBJERG

Aksel Andersen: Et nyt musikkonservatorium.

Lev. mus. 1945-46 s. 221-22 [2381

GRENÅ

[Byorkester]. / Da. Musiker-Tid. s. 331-32. [239]

KOLDING

Niels Friis: Musiklivet i Kolding på Christian

IV's tid. / Jydske Tid. 27. dec. [240]

ODENSE

Johannes Nielsen: Musiklivet. / Da. Musiktidss.

s. 153-54. [241]

- : [Byorkestret1. / Da. Musiker-Tid. s. 331. [242]

SILKEBORG

Svend Ove Mortensen: Musiklivet. / Da. Musik-

tidss. s. 33-34. [243]

- : k. h.: Koncertliv i Silkeborg. / Da. Musiker-

Tid. s. 118. [244]

VEJLE

k. h.: Musikliv i Vejle. / Da. Musiker-Tid. s.

134-35. [245]

- : [Vejle Musikforeningl. / Da. Musiker-Tid.

s. 331. [246]

SLESVIG [by]

Chr. Refslund: Til dansk julekoncert i Slesvig

Domkirke. / Nationaltid. 16. dec. [247]

SLESVIG

- : N. Nielsen: På koncertrejse i sydslesvig. / Da.

Musiker-Tid. s. 301-03. [248]

SØNDERJYLLAND

Vagn Hedemann: Indtryk fra grænselandet. /

Solisten nr. 7/8. [249]

- : [Symfoniorkestret]. / Da. Musiker-Tid. s. 332.

[2501

V. Skandinavien

Knudåge Riisager: Fællesnordisk musikalsk sam

arbejde. / Norden. Uddr. i Da. Musiker-Tid. s.

379-80. [2511

Anders Rachlev: Norges, Islands och Danmarks

mansk,5rsång. / Svensk mansk,5rsång, Sth., s.

171-77. [252]

Frede Schandorf Petersen: Nordiske konservatorie-

elever begynder samarbejde. / Da. Musiktidss. s.

5-7. Bemærkn. af Povl Ingerslev-Jensen s. 27-

28. [253]

Ejvin Andersen og Mildred Selmer: Den interskan-

dinaviske, musikpedagogiske kongress i Kjøben-

havn. / Norsk musikliv nr. 7 s. 13-14, nr. 8 s.

17-20, nr. 9 s. 17-21. [254]

Interskandinavisk musikpædagogisk kongres, 4.

10. aug. / Musikp Qedagogen nr. 2, 3, 4, 5. [2551 Den interskandinaviske musikpædagogiske kongres,,

4.-10. aug. / Lev. mus. 1945-46 s. 162-63, 182

-88, 207-12, 222-28. [256]

Ingmar Bengtsson: Interskandinavisk musikpeda-

gog-kongress i K,5penhamn. / Musikvårlden s-

218-19. [257]

Hans Eppstein: Interskandinavisk musikpedago-

gisk kongress i K,5penhamn, 4.-10. aug. / Da.

Musiktidss. s. 100-02. [258]

k. h.: Nordisk Musiker Union. / Da. Musiker-Tid.

s. 86-88, 281-86. [2591

VI. Fremmede landes musikhistorie

AMERIKA

H. V. Stargaard: Negro spirituals - de sortes

salmer. / Krist. Dagbl. 10. febr. [267]

- : Børge Friis: Amerikansk Jazz. Aalb. Stifts-

tid. 27. juni. [2611

- : Børge Friis: Amerikaner-musik. Aalb. Stifts-

tid. 27. aug. [262]

- : Walter Meyer-Radon: Brev fra Amerika. /

Optakten nr. 22. [2631

CZEKOSLOVAKIET

Claus Bahnson: Indtryk fra det tjekkiske musik-

liv. / Da. Musiktidss. s. 141-43. [264]

ENGLAND

Carl Willum Hansen: Bomber og kunst. [Om

koncerter i London under krigen]. / Lev. mus.

1945-46 s. 218-19. [265]

Se også nr. 44, 45.

FRANKRIG

René Dumesnil: Musikbrev fra Paris. Eksami-

nerne ved konservatoriet. / Da. Musiktidss. s.

118-19. [2661

NORGE

Poul London: [Om den norske musikuge i okt.

19451. / Musikvårlden s. 19-21. Også i Da. Mu-

siker-Tid. s. 78-79, 85-86. [267]

: Pauline Hall: Norsk musikk s~5ker fotfeste. /

Da. Musiktidss. s. 95-99. [2681

: k. h.: Operaen i Norge. / Da. Musiker-Tid. s.

118-19. [269]

: Kjell Olsson: Nyere norsk klaver- og orgel-

musik. (Klaus Egge - Harald Sæverud - Knut

Nystedt). / Da. Musiktidss. s. 103-04. [270]

: K. Rognerød: Litt om akademisk musikk og

sang i Norge. / Optakten nr. 23. [271]

Se også nr. 82.

RUSLAND

Sven Lunn: Russisk musik. / Lev. mus. 1945-46

s. 101-04, 126-32. [2723

- : Ingeborg Hógstedt: Om sangstudlet i Sovjet-

unionen. / Lev. mus. 1945-46 s. 219-21. [273]

- : Niels Friis: Ruslands ny nationalmelodi. /

Aalb. Stiftstid. 22. juli. [274]

: k. h.: Musiken i Sovjetunionen. / Da. Musiker-

Tid. s. 347-50. [2751

: Finn Høffding: Musikliv i Sovjetunionen. /

Land og Folk 11. nov. [2761

SCHWEIZ

Vilfred Kjær: Ord og toner med mening i. (Mu-

sikoplevelser i Schweiz). / Ord og Toner nr. 12.

[277]

SVERIGE

C. W.: Svenska Sångerf,5rbundets 7de Almånna

Sångerfest i Stockholm 8.-10. juni. / Sangerbl.

nr. 7/8. [2781

- : Sverre Forchhammer: Verdens ældste orgler.

[Set. Petr! Kirkes orgel i Malmø]. / Information

30. dec. [2791

P e r s on a I i a

BACH,JOH.SEB.

Bengt Johnsson: Studie over J. S. Bach's Schemelli-Lieder. / Da. Musiktidss. s. 81-86. [2801 - : Liselotte Selbiger: Bach på klaver. / Da. Mu

siktidss. s. 130-34, 144--46. Bemærkn. af Wal-

ter Meyer-Radon s. 147-48. [2811

BART6K, BÉLA.

Sven Lunn i Salmons. Leks. Tid. 1945-46 sp. 498

-99. [2821

BRITTEN, BENJAMIN.

Jiirgen Balzer: Aksel Schiøtz i ny engelsk opera.

/ Grammofon-Branchen nr. 4 s. 1-3. [283]

BULL,OLE

Anderseniana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr.

[284]

CARUSO, ENRICO.

Carl Johan Buchwald i Discophilen 1945-46 nr.

12. [2851

CHOPIN, FRÉDÉRIC.

Gósta L. Tårnblom: Chopin. Overs. af Johan

Koch. 166 s. [286]

COATES, ERIC.

Erik Tuxen: Eric Coates. / Grammofon-Bran-

chen nr. 3 s. 1-2. [287]

DALMORES, CHARLES.

Carl Johan Buchwald: En storsanger. / Disco-

philen 1945-46 nr. 11. [288]

DISTLER, HUGO.

Finn Viderø: Hugo Distler. / Da. Musiktidss. s.

63-68. [289]

DONIZETTI, G.

K. T. P.: [Om Lucia di Lammermoor, især ang.

grammofonindspilninger]. / Discophilen 1945-46

nr. 4 og 10. [290]

DE FALLA, MANUEL.

K. T. P. i Discophilen 1946-47 nr. 5. [291]

FOKIN, M.

Leo Feigenberg: Fokin privat. / Pol. Till. 12.

j an. [292]

FRESCOBALDI, GIROLAMO.

Carl Riess: Frescobald! - Buxtehude. [Om deres orgelteknik]. / Da. Musiktidss. s. 11-13.

[293]

FURTWANGLER, WILH.

Jfirgen Balzer: Taktstokken og skaftestøvlen. [I

anl. af Berta Gelssmar's bog]. / Ekstrabl. 13.

juni., [294]

GAY, JOHN.

Torben Krogh: [om »The beggar's opera«]. / Na

tionaltid. 17. aug. [2951

- : Poul Linneballe: Tigger-Operaen. / Berl. Aft.

5. sept. [296]

GERHARD, KARL.

K. B.: [Interview]. / Socialdem. 30. maj. [2971

GERSHWIN, GEORGE.

Jilrgen Balzer: George Gershwin. / Grammofon

Branchen. nr. 1 s. 3-4, nr. 2 s. 2, 5-6, 8. [298]

GRIEG, EDVARD.

Henrik Juul Hansen: Verdens-Sukcessen fra Søl

lerød. / Grammofon-Branchen nr. 5 s. 6-8, nr.

6 s. 7-8. [2991

HAYDN, JOSEPH.

Johannes N'Orgaard: Joseph Haydn. 64 s. Sønder

borg-Aarh. [3001

HELLSTRóM, HJALMAR.

Anders Rachlew i Sangerbl. nr. 4. [3011

KREISLER, FRITZ.

Sverre Forchhammer i Musikvårlden s. 294-96.

[3021

LEMON, G,5STA.

k. h. i Da. Musiker-Tid. s. 133-34. Se også s. 98

og 202-03. [3031

LIND, JENNY.

Anderseniana, vol. X-XIII, 1942-46, se registr.

[304]

MASCAGNI, PIETRO.

Sven Lunn i Salmons. Leks. Tid. 1945-46 sp. 645.

[305]

MOZART, W. A.

Holger Boland: Nu håber vi på Don Juan. / Da.

Musiktidss. s. 110-13. [3061

- : Svend Roland: Mozart og hans »Don Juan«. /

Aarh. Stiftstid. 29. jan. [3071

- : Mozarts requiem. / Katolsk Ugebl. s. 67-68.

[3081 - : Chabir: Don Juan [om grammofonindspilnin

ger]. / Discophilen 1946-47 nr. 4 og 5. [3091

Se også nr. 60, 61.

OFFENBACH, JACQUES.

H. Trolle-Steenstrup: Hvem var Offenbach?

Aalb. Stiftstid. Till. 3. febr. [3101

- : Henrik Juul Hansen: Jacques Offenbach. /

Grammofonbranchen nr. 7 s. 7-8. [3111

PALESTRINA.

Se nr. 328.

PUCCINI, GIACOMO.

Børge Friis: Operaen »Bohéme« fylder 50 år. /

Aalb. Stiftstid. 30. jan. [312]

RAVEL, MAURICE.

Fritz Crome: Omkring Maurice Ravel og hans to

klaverkoncerter. / Da. Musiktidss. s. 20-23. [3131

SCHUBERT,FRANTZ.

Henri Lassen: En 150 års mindedag. / Samvirke

nr. 24 s. 1-2. [314]

SCHWARZ, RUDOLF.

Astrid Brieghel-Milller i Da. Musiktidss. s. 120.

[315]

SCHWEITZER, ALBERT.

Jul. Foss i Krist. Dagbl. 22. nov. [316]

SIBELIUS, JEAN.

Rudolf Grytter i Folkung Bl. s. 2. [317]

- : Niels Viggo Bentzon: Jean Sibelius og hans

nordiske samtid. / Da. Musiktidss. s. 37-39. Be

mærkn. af Thorild Anderberg s. 62-63.[318]

SJO'STAKOVITJ, DMITRIJ.

Mogens Wedel: Sovjets national-komponist. /

Fyns Stiftstid. 2. jan. [3191

STENHAMMAR, VILHELM.

Thorild Anderberg: Et forsvar for Stenhammar.

/ Da. Musiktidss. s. 62-63. [320]

STRAWINSKY, IGOR.

Mogens Lorentzen: [Om arbejdet med operaen

Nattergalen]. / Berl. Aft. 31. aug. [3211

SÆVERUD, HARALD.

K. B.: [Interview]. / Socialdem. 23. maj. [3221

TJAIKOVSKY, P.

Viggo Lauritzen: [Om b-mol klaverkoncerten i

gram.mofonoptagelserl. / Discophilen 1945-46 nr.

8. [ 32 31

WAGNER, RICHARD.

N. Lukman: Wagner og Nazismen. / Aalb. An-its-

ti d. 7. jan. [324]

WEINGARTNER, FELIX

Klovborg Jakobsen i Discophilen 1945-46 nr. 9. [3251

VII. Teori' og teknik. Æstetik o. 1.

Herbert Rosenberg: Musikforståelse. II: Om har

monien. 2. rev. udg. 96 s. 1945. [3261

- : Musikens element. / 'Vår sång s. 14-15, 61-

62, 82-83, 178-179. [3271

Knud Jeppesen: The style of Palestrina and the

dissonance. 2. revid. og udv. udg. 318 s. [3281

- : Kontrapunkt (vokalpolyfoni). 2. udg. 296 s.

E329 9 ]

Henrik Glahn: Det musikalske formbegreb. / Lev.

mus. 1945-46 s. 141-50. [330]

Bengt Johnsson: Nogle træk fra formens verden. /

Lev. mus. 1945-46 s. 199-202. [3311

Bengt Johnsson: Ny klaverskole [Else Printz og

Knud Leopold Nielsen]. / Da. Musiktidss. s.

9-11. [3321

Margrethe Dahl: En ny klaverskole (af Else Printz

og Knud Leopold Nielsen). / Lev. mus. 1945-46

s. 111-12. [333]

Amalie Christie: Den naturlige klaverundervisning.

/ Lev. mus. 1945-46 s. 165-77, 189-98. [334]

[Orgelteknik] se nr. 124.

Povl Fledelius: Ny violinskole (af Gerda v. Bfflow

og Christy Bentzon). / Lev. mus. 1945-46 s. 88-95. [3351

Gerda v. Billow: Moderne, violinteknik. Se hertil

Mogens Heimann i Lev. mus. 1945-46 s. 202-06. [336]

Aksel Andersen: Hvad kan man forlange af en nio

derne musikskole? / Vestkysten 12. sept. [337] Johanne Brandt-Nielsen: Apropos debutkoncerter.

[Om pædagogernes ansvar]. / Lev. mus. 1945-46

s. 135-40. [3381

Thorkild Vanggaard: Afspændingens betydning og

teknik. / Lev. mus. 1945-46 s. 69-74. [3391

Bengt Johnsson: Omkring Musikkultur. [Om mu-

sikalske kundskaber. / Da. Musiktidss. s. 115-

17. [340]

Arthur Arnholtz: Om sangforedrag. 16 s. [341]

M. og W. Meyer-Radon: Om at synge i kor. / Op-

takten nr. 23. [342]

Agnete Zacharias: Korstemmedannelse og korarbejde. / Lev. mus. 1945-46 s. 150-55. [3431 Se også nr. 67, 68.

Dagmar Borup: Rytmiske øvelser. 3. opl. 36 s. 1944.

[344]

Finn Høffding: Den rytmisk-musikalske opdragel-

sesmetode. / Lev. mus. 1945 s. 49-53. [345]

H. N. Gaardmand: Syn for sagen. Arbejdshæfte til

sangpædagogik. V. 32 s. Horsens. [346]

Lis Jacobsen: Syng dig glad. / Børn «Skt. s. 8-10.

1347]

Karl Clausen: Sang. / Gymnasieskolen s. 336-44. Bemærkn. af Carl Willum Hansen s. 400-04.

[3481

Aage Houken: Om at spille strygekvartet. / Aalb.

Anitstid. 13. nov. [349]

B. WøZZner Gaarn, P. Heltveg-Larsen. og Johs.

Wiirtz: Melodianvisningsbog. Se hertil Søren Sø-

rensen i Lev. mus. 1945-46 s. 107-09; E. Rosen-

kilde Larsen i Medlbl. f. Da. Org. o. Kantorsamf.

s. 15-19; bemærkn. af B. Wøllner Gaarn, Rued

Langgaard og Rosenkilde Larsen s. 49-51, af

Rosenkilde Larsen, Henrik Glahn og Wøllner

Gaarn s. 71-76. [3501

Søren Sørensen: Tonehøjde og menighedssang. Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. s. 45-48.

[3511

Julius Foss: Er kirkens musik ikke kunst? / Krist.

Dagbl. 9. dec. [352]

Sten Jørgensen: Filnismusik - filmskomponist. /

Da. Musiktidss. s. 17-19. [353]

Sven Møller Kristensen: Jazzen og dens problemer.

120 s. [354]

Hvorledes opbevares pladerne bedst. / Grammofon-

Branchen nr. 3 s. 3. [355]

J. Chr. Hostrup: Den musikalske tilrettelæggelse af

et pladearkiv. / Grammofon-Branchen nr. 2 s. 7,

nr. 3 s. 7-8. [3561

II. A.: Optagelsesteknik og gengivelse. / Grammofon-Branchen nr. 7 s. 2-3, nr. 8 s. 2-3. [357]

Små »facts« om grammofonoptagelser. / Solisten

nr. 11/12. [358]

Mogens Wóldike: Nogle problemer ved udførelsen

af ældre musik. / Da. Kirkesangs, Aarsskr. 1945-

46 s. 42-50. [3591

Erling Gjerken: »Sangen har lysning«. / Sangerbl.

nr. 1. [3601

Aage Hannover: Musik i fabrikken. / Lev. mus.

1945-46 s. 77-82. [361]

Knudåge Riisager: Spil og syng! [Radiotale]. / Na-

tionaltid. 2. sept. [362]

[Musik-terapi]. Musikens helbredende og nedbry

dende virkning. / Da. Musiker Tid. s. 122. [3631

k. h.: Musiken sejrede over Napoleon i 1812. [Om

musikkens betydning]. / Da. Musiker-Tid. s. 315

-17. [364]

Jean Thomas: Kan musik helbrede? / Okkultisten

s. 36-37. .[365]"