Musikfest i Luzern

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 07 - side 164-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklest i Luzern

I dagene fra d. 10. til 28. aug. afholdes der i Luzern en international musikfest under medvirken af en række af verdens største dirigenter og solister. Fem symfonikoncerter dirigeres af Karajan, Bruno Walter, Paul Klecki, Denzler og Furtwån,,,1ler. Den sidstnævnte leder tillige to opførelser af Haydn's »Skabelsen«. Marcel Dupré giver en orgelkoncert, Paul Sacher dirigerer 3 Mozart-serenader og blandt solisterne bemærkes særlig Edwin Fischer, Casadesus, Milstein, Schneiderhan, Mai

nardi og Irmgard Seefried. I tilslutning til musikfesten er der foranstaltet »mesterkursus« under ledelse af Edwin Fischer, Schneiderhan, Mainardi og Franziska Martienssen-Lohmann. Prisen for deltagelse i et af disse kursus er 250 fr. og tilmeldelse sker i Konservatoriets sekretariat, Obergrundstrasse 61, Luzern. Skriftlig bestilling på koncertbilletter kan afgives i musikfestens bureau, Schweizerhofquai 4, Luzern, hvorfra også brochurer med program kan rekvireres.