Radioen i juni og juli

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 08 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Radioen i juni og juli

Ved N. B. Møller-Nielsen

Skulle man ønske sin værste fjende .noget rigtig nederdrægtigt, kunne man ønske for ham, at han dagligt måtte blive udsat for statsradiofoniens sommerprogrammer - endskønt, det.. ville -vel næsten være for hårdt. - Er sommerprogrammerne da virkelig så slemme?

Det er ganske naturligt, at når vi kom-

mer til månederne juni og juli, må dette

sætte sig spor i programmerne af to

~runde; dels medfører sommervejret og

ferietiden, at der i denne tid ikke lyttes

særlig meget, og dels er det vanskeligt i

ferietiden at skaffe fornødent stof. Dis~e

ting har præget vore hjemlige program-

mer; men tillige har de været præget af

svigtende evne til sikkert at bedømme,

hvorlangt man kan tillade sig at gå ned i

den kvalitative forringelse af det udsendte

~tof. Dette gælder i særlig grad. musik~

udsendelserne. Rigtig slemt er det fórst

~levet i ju.li, hvor næsten alt holder ferie;

således har vi i juli måttet undvære radio-

orkestret, og dette ar betydet, at sym-

fonikoncerter næsten ikke har været til at

finde på programmerne. Selvfølgelig skal

orkestret have ferie, men vi har f. eks.

grammofonen. Hvad denne mulighed inde-

bærer er endnu ikke rigtig gået op for

musikafdelingen. Der har været tilløb til

. noget godt i nogle få og små pladeudsen-

delser; men hvorfor ikke udnytte denne

mulighed helt ud? Det må dog være. den

letteste sag af verden for musikafdelingen,

f. eks. her i ferietiden at arrangere gram-

mofonkoncerter af virkelig interesse. Lad

os høre noget af al den nye musik der

efterhånden findes på plade, og lad os få

de klassiske ting i de fremragende indspil-

ninger, hvori de findes. Dette vil kun

kr,-jeve, et minimum af indsats fra musik-

afdelingens side, og det behøver på ingen

måde at lægge hindringer i vejen for

. sommerferien i musikafdelingen.

Ja, og så har vi Tivoli. Her foregår der sommeren igennem en mængde udmærkede koncerter og her er store transmissionsmuligheder. Hvad godt der kan hentes her fik vi et indtryk af ved en transmission fra koncertsalen . d. 30. juli af César Franks dejlige symfoni i d-moll.

. Der har i løbet af de to sommermåneder' været en del gode kammerniusikudsendel

ser, men helheden har været usikker og i for høj grad præget af tilfældigheder.

Til de gode kammermusikudsendelser hørte en udsendelse med »Blæserkvintetten. af 1932«, der opførte Svend Westergaards, kvintet for blæsere. Denne udsendelse var Westergaards radiodebut, og den kom til at forme sig meget smuk og lovende. Kvintettens første sats er et livligt pulserende stykke med masser af klare og karakteristiske indfald, der i det musicerende spil bliver godt bearbejdet. Anden sats er indadvendt og meget fantasifuld, dens stadige kredsen om en gesdur treklang er af stor virkning; med tredie sats er vi tilbage i det lette musicerende spil, men her opnås ikke den samme virkning som i første sats; denne sats virker~ traditionel i anlægget og de musikalske idéer er s-,,age. Kvintetten efterlader dog et meget tiltalende indtryk, det er et -sundt og godt stykke musik og et fuldgyldigt udtryk' for vor tids musik.

Inden alt initiativ fra musikafdelingen tog på sommerferie, nåede vi at opleve en fremførelse af Stravinskys- »Historien om en Soldat«. Den musikalske del af dette grundlæggende værk blev varetaget af Poul Allin Erich~en.

Denne udsendelse var lovet i sæsonoversigten 1948-49, og løftets indfrielse har den musikinteresserede lytter set frem til .med glæde og forventning; men var der ikke også noget med nogle radioopførelser af operaer? - Hvor mon de bliver af? -

Juli måned bragte en udmærket udsendelse om filmsmusik. Den formede sig som interviews' med Herm. D. Koppel og Sv. E. Tarp suppleret med musikdenionstrationer. Her fik man et interessant indblik i filmsmusikkens særlige,problemer; men man kunne blot have ønsket, at intervieweren Knud Wissum, i sit forsøg på at være »ligefrem« havde givet udsendelsen en mindre drævende karakter.

Med juli har,vi, hvad radiofoniens sommerprogrammer angår, overstået det værste, men til næste sommer vil de samme problemer melde sig; vi slutter disse linjer med at ønske, at denne sommers musikprogrammer ikke uændret vil vende tilbage sommeren 1950.