uden titel

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 08 - side 194-194

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne trgeffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk

Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer

den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i

Da=ark, Norge og Sverige henho ' Idsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 dan-

ske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's

ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og

abonnementet betragtes som fortløbende Indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.