uden titel

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 10 - side 244-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion (Editors): Sigurd Ber (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs, Lyngby, og Frede Schan-

9

dorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpeedagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM -udkommer den 20., og redaktionen slutter den 1. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbénde indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.