Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 11 - side 266-266

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4254.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Dansk Toneki~nstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,51dike "" Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ, 7576.

Musikpæ.dagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26:284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa 5062 (træffes 12-121y,.

2, undt. onsd. og lørd.). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda u. BLIlow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else,Printz, Ingeborg Strøyberg.

Demonstrationen den 3. december (se DM, nr. 10) finder sted kl. 3"" i Kvindernes Bygning.

Det unge Tonekunstuerselskab

Formand. Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Pake 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab,

Kronprinsessegade 36, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15

Tirsdag den 29. november kl. 20 i Musikkonservatoriets sal afholder det nydannede studleorkester

en præsentationskoncert under ledelse af Eifred

Eckart-Hansen.

PROGRAM:

G. F. Händel (16885-1759): Concerto grosso g dur o p. 6 n r. 1.

W. A. Mozart (1756-1791): Koncert for violin og orkester g dur. K.N. 216. Solist: Tove Anker Sørensen.

Flemming Weis (1898): Ouverture for strygeorkester (1949) uropf.

Samuel Barber: Adagio for String Orchestra.

Hilding Rosenberg (1892): Koncert for strygeorkester (1946).

2den Ung Aften finder sted fredag den 9. de-

cember kl. 20 i Hornung og Møllers sal.

PROGRAM:

J. B. Loeillet (1660-1728): Sonate E dur for obo og klaver. Jørgen Hammergaard, v. flyglet: John Søderberg.

Händel (1685-1759): Recitativ og arie af Messias.

Purcell (1658 ^ 1695): 1 attempt from love's sickness. Børge Andersen, v. flygelet: Carl Johan Jørgensen.

Mozart (1756-1791): »Et incarnatus est«. Årle af messe c-moll. Arie af Il re pastore. Jytte Sponholtz. Obl. vl. Per Lfidolph, v. flyglet Esther Vagning.

Stuart Findley: Sonatine for viola og klaver. Mogens Bruun og Benny Christensen.

Max Reger (1873-1916): Suite for solo-viola g-moll. Mogens Bruun.

Lange-Mfiller (1850-1926): Åkande. Silde den aften.

Carl Nielsen (1865-1931): Min pige er så lys som rav. Den milde dag er lys og lang. Børge Andersen.

Carl Nielsen: Fantasistykker for obo og klaver op. 9. Jørgen Hammergaard og John Søderberg.

Leo Delibes (1836-1891): Klokkearien af »Lakmé«. Jytte Sponholtz.

Medlemskort giver adgang til begge koncerter.