Radioen i oktober

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 11 - side 259-260

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Radioen i oktober

Ved N. B. Møller-Nielsen

Statsradiofonien har i oktober udsendt et lille, smukt illustreret hæfte »Danmarks Radio«, 1949--50, og her er hovedlinierne for denne sæsons forløb trukket op; her kan vi så også læse om, hvad musikafdelingen vil møde frem med, og lad det være sagt med det samme, her er mange fine og værdifulde ting, som den musikinteresserede lytter kan se frem imod med glæde og forventning.

Der er først torsdagskoncerterne. Her vil vi i sæsonens løb mede en række værker, dirigenter og solister, der vil bibringe os store musikalske oplevelser. Et par af de store, fornemme solister har vi allerede kunnet glædet os over i den forløbne måned, det var den engelske sangerinde Kathleen Ferrier i Brahms' alt-rapsodi og den

amerikanske violinist Isaae Stern med Brahms' violinkoncert, begge disse kunstnere liar kastet glans over denne måneds koncerter.

Som et led i Bach-udsendelserne fik vi ved en torsdagskoncert i oktober en fremførelse af h-moll messen under ledelse af, Fritz Busch. Trods nogle få og små indvendinger, der dels skyldtes utilstrækkelig prøvetid på det store komplicerede værk, dels dirigentens personlige opfattelse af messen, blev det en musikalsk oplevelse af de største. I forbindelse med denne fremførelse burde musikafdelingen have sørget for et par orienterende foredrag omkring h-moll messen og herigennem hjulpet endnu flere lyttere til denne sto-re oplevelse. Her er vi ved en ting, der umiddelbart falder i øjnene ved gennemlæsningen af sæsonoversigten: der mangler musikoplysende udsendelser. Der er almindelig grund til at fortsætte og intensivere det arbejde, der f. eks. blev påbegyndt i sidste sæson med serien »fra komponistens værksted«. Den omstændighed, at radioen praktisk talt når ud til hele befolknin-,en med musikkulturens værdifulde værker, bør inspirere musikafdelingen til et omfattende og utrætteligt oplysningsarbejde, det vil kunne give store resultater.

Den 17. okt. var det 100 årsdagen for Chopins død og den markerede radioen med en udsendelse, hvor Victor Schiøler spillede de 24 præludier. Det var en smuk og rigtig måde at mindes den store klaverkunstner på; gennem disse for flertallets vedkommende kun sjældent hørte kompositioner, får man et koncentreret og levende indtryk af Chopins kunst.

Den fjerde torsdag i måneden bragtes en udsendelse i serien »Vor tids danske komponister« med værker af Herm. D. Koppel; det blev en meget stor oplevelse. De værker man havde udsøgt til at give os et billede af komponisten var valgt med sikkerhed. Det begyndte friskt og festligt med festouverturen op. 33, med den blev døren slået op til en verden af lys og liv af dyb melankoli og indadvendt fabuleren, alt holdt sammen og båret op af en ærlig kunstners samvittighedsfulde arbejde og stræben. Efter festouverturen fulgte bibelske sange, op. 46, tilegnet og sunget af Aksel Schiøtz. Her har Koppel ladet sig inspirere af de gammel testamentlige tekster og resultatet er blevet en personlig og virkningsfuld musik, der ikke trænger sig på som musik, men lægger sig bag de magtfulde ord, gennemgløder dem og gør dem levende og virkelige for tilhørerne. Programmet sluttedes af med den 3. klaverkoncert, op. 45, som uropførtes ved en torsdagskoncert sidste sæson og siden har oplevet ikke mindre end otte opførelser herhjemme og i udlandet.